Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Transpirantoteket

Smakprov på transpiranto

TRANSPIRANTO

 

SVENSKA

LA DONNA IN VRETA
par Tryggvo Arnefilio
Un solo donna sedas ad vretbuskage,
suffleras  pseudonym.
Für bojfrend hat spatserat zu la village,
zu bruttaj anonym.
Ell’  kan digga konsert,
ell’  kan digga garv et squal,z
qvis kuling port’ ad ella dort.
Kuttrasju semestral
hat ell’  hawat self einmal,
doch freud wart minimal.

Von la multiflora
knopas  ell’ un koronett
et stuff balett in lajt lunett.
Et ell’ traumas di amante,
qvand in heimat trask’
et un træne wæck ell’ wask.

  Flickan i hagen
av Tryggve Arnesso
En ensam flicka sitter vid hagens bryn
och viskar ömt ett namn.
Ty den hon håller kär gått på dans i byn,
till andra flickors famn.
Hon kan höra musik,
hon kan höra skratt och sång,
som vinden bär till henne där.
Sommarljuv romantik
har hon upplevt själv en gång,
men glädjen blev ej lång.

Utav hagens alla blommor
binder hon en krans
och går till dans i månens glans.
Och hon drömmer om sin kära,
när hon hemåt går,
och hon torkar bort en tår.

     
AJ IST SIC HAPPI
par Paulo Nilzofilio
Aj ist sic happi aj ist swid!
Oj, spik, qvo ist un paj
sic maxastral, sic semestral
qvam Svejsas longa kaj?
Obs areal, obs pastoral,
qvo farsoj traskat hat!
Obs müsli-plætt, et obs bukætt,
dort bebis-slafan statt!
  Jag är så glad att jag är svensk
av Paul Nilsson
Jag är så glad att jag är svensk!
O, säg var finns ett land
så stjärneklart, så sommarljust
som Sveriges vida strand?
Se åkrarna, se ängarna,
där far och farfar gått!
Se rågarna, se blommorna,
där har min vagga stått!
     
DAGNIS
Par Owo Tørnquisto
Noj hat nix idé von erotik
pre mini Dagnis kommt in plejs.
Nunk sedas noj dort et dippas kexoj in
la kondis ”Septo” tuttan dejs.
Et tuttoj noj doas in koral qve
Dagnis, venus et squætt!
Oj, oj, oj, Dagnis, plus guttkvintett!
Obs kvam maj korda kantas
trudelett, trudelett. 

Noj lirat sür la phonograph lokal
et sotis noj hat interglutt.
Wienerbrotoj, mazzarinoj et
loj saccarinoj ist kaputt
in kvart korpulentoj knaboj qvis kant’
Dagnis, venus et squætt….

  Dagny
av Owe Thörnqvist
Inte visste vi vad  kärlek var
förr’n lilla Dagny kom till stan.
Nu sitter vi där och doppar skorporna
på café ”Sjuan” hela dan.
Och alla så ropar vi i kör att
Dagny, kom hit och spill!
Oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till!
Hör hur mitt hjärta sjunger
trallidill, trallidill. 

Vi spelade på grammofonen där
och titta’ snett uppå varann.
Wienerbröna, mazarinerna
och sockerkakorna försvann
i fyra små feta killar som sjöng
Dagny, kom hit och spill….

     
ROSÉ AJ FANTASIAS
Par Editha Piaffa/Rolando
Qvand tu pausas in maj brass
et whisk´ maj alias,
rosé aj fantasias.
Eros, qvis hat sjappat wæck,
hat mejkat soj comebæck,
aj tuttan amnesias.
In maj kardio-logi
penetras un espri,
sjack tajm aj obsas toj.
Tutt kann bankruttas, aj ist doch solvent,
si permanent aj kann esse toj sambo.
Post nojs rendez-vousjournal
un mondo roseal smajlas ad moj.
  I rosenrött jag drömmer
av Édith Piaf
När du vilar i min famn
och viskar ömt mitt namn,
i rosenrött jag drömmer.
Kärleken som för mig flytt
har kommit nu på nytt,
jag allting annat glömmer.
I mitt hjärtas alla vrår
ett lyckoskimmer når,
var gång som jag dig ser.
Allt kan jag mista, jag rik ändå är,
om jag för evigt får vara dig nära.
Sen den dagen jag dig mött
ett värld i rosenrött emot mig ler
     
QVANT TEMPO WIRD IN THULO
par Gunnaro Wennermonte
Qvant tempo wird in Thulo
la mortis pax konstant?
Audiensas nix klausulo:
”Voj blue man group, avant”?  

Genetic bærsærk-senso
desiras tripp naval.
Revansch-reminiscenso,
vicino, ist vital.

  Hur länge skall i norden
av Gunnar Wennerberg
Hur länge skall i Norden
den döda fred bestå?
Skall snart ej höras orden:
”I gossar blå, gån på”?  

Det ärvda vikingssinne
till ledungs trår igen,
Och hämndens trogna minne,
nabo, lever än.

     
FUCHS FOXTROTTAS
Fuchs foxtrottas sür la glasso,
fuchs foxtrottas sür la glasso.
Ist okej, ist okej
kantare knabekantato?
Cosi fak´ knaboj in ambulans,
et qvo loj sitzas,
et qvo loj stans.
Ist okej, ist okej
kantare knabekantato?
  Räven raskar
Räven raskar över isen,
räven raskar över isen,
Får vi lov, får vi lov
att sjunga gossarnas visa?
Så här gör gossarna var de går,
och var de sitter, och var de står.
Får vi lov, får vi lov
att sjunga gossarnas visa.)
     
AJ TRAUM VON DOMESTIK YULO
par Leonardo Reuterskioldo
Aj traum von domestik yulo,
wo pontifexas fimbulstrit
super busch tranqvillas et rotas villas i
n neve baj frigolit.Aj traum von domestik yulo,
in tuttan glugg brass’ stearin.
Najs et stajlat ist sjack kabin.
Si, aj sukt’ zu surro von la pin.  

 

  Jag drömmer om en jul hemma
Jag drömmer om en jul hemma,
där vintergatan slår sin bro
över tysta skogar och röda logar
i snön vid en frusen mo.Jag drömmer om en jul hemma, i
alla fönster brinner ljus.
Fint och pyntat är varje hus.
Ja, jag längtar till en granskogs sus.
     
GLUNTO
Par Gunnaro Wennermonte

– Husk´ tu wie fata noj hat fusionerat
attan millennium trenta et sett?
– Kylle, aj huskas, si,.. Carlo Dussino-daj.
– Canto communo hat traskat cirk´ plaza,
Aj trask´ in basso, tu trask´ baj côtlett.
– Istat un skummis najt,
pens´ qve forgettas aj?
”Putz wæck tempos futtis mementoj”
arresterat potento nojs mentoj.
– Doch, qvand´  trall ist finito æskat tu:
Placebas un pokal?
Il ist uppstart di un otto-basto superbackanal.
Salut pro loj bast dazumal,
et pro nojs vitas longa veronal!
  Glunt
av Gunnar Wennerberg

– Minns du hur ödet oss förde tillhopa
adertonhundra och trettiosju?
– Åja, visst minns jag det… just Karl den tolftes dag.
– Allmänna Sången gick marsch omkring torget,
jag gick i basen, bredvid mig gick du.
Kvällen var kall och mörk,
tror du jag glömt det jag?
”Viken tidens flyktiga minnen”
grep med underbar makt våra sinnen.
./. – Men när sången var slutad frågte du:
Behagar herrn ett glas?
Det var upptakten till ett åttaårigt dundrande kalas.
Ja, skål för de framfarna år,
och för vår levnads långa vår!,/,
     
TRALL ROYAL
C. V. A. StrandmonteEx svedsko basso kardiall
un kollektiv et simpel trall
progressas zu il rej.
Ward loj et soj familj lojal,
korona banta sür soj skal,
loj fixa krédit maximal,
Tu renommé plebej!
  Kungssången
C. V. A. StrandbergUr svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram.
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
Du folk av frejdad stam!
     
SANTA LUZZIA
Sigrida ElmbladoSanta Luzzia, lux megawatto,
spreja glamour-reflex in bore-natto!
Ven’ in toj særk albin, sweet kum ukaso.
Don’ noj, yul-konkubin, hum dell kalaso!
Flax-traum mirakuloj noj profetia.
Futt’ kandelaberoj, Santa Luzzia.Voodoo et phan-potens tu domineras,
holy fluorescens noj protegeras.
Astroj, qvis gajdas noj al avenida,
istas toj spotlajtoj, bella druida.
Flax-traum etc
  Sankta Lucia
Sigrid ElmbladSankta Lucia, Ijusklara hägring,
sprid i vår vinternatt glans av din fägring.
Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.
Drömmar med vingesus under oss sia.
Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.Trollsejd och mörkermakt ljuvt du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
Drömmar etc
     
LA NIZZO
Viktorio RydmontoFimbulnoktürn’ hat strong klimat,
asterix funkas et brassas.
Tutti slafas in isolat
tief in las missinassas.
Lunan traskas la rutt sordin’,
snoj lajt’ in blanko sür la pin’,
dito sür baldakino.
Nizz’ ist nur piggelino.
  Tomten
Viktor RydbergMidvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
     
KANTA STUDJOSI
Hermanno SæterberghoKantom studjosi extrabon sjur!
Lassom galeja in spring juvenar,
nock funkar kordan kum san’ bravur,
kaj futura blondina üst var.
Nolla furii
in va psykosan sit,
esperan v’ami,
promissan va kredit,
kum voj knopa bandage
in plantage,
kvo dulkissan diploma florit,
kvo dulkissan diploma florit.
Hojlah!
  Studentsången
Herman SätherbergSjungom studentens lyckliga dag!
Låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i vårt sinne bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund
i den lund
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro.
Hurra!)
     
LA DINKA SÜLWESTER
A. Tennyfilio/E. FredinoDing, dinka, dong in tuff sülwesternatta
al boreal neon et terrans glace;
antiko anno kojas quasi kass…
ding rekviem sür akva et rabatta.Ding in novella et dong wæck senilo
in tremulant annal-moment primær.
Ding wæck la bluff ex tellus’ landamær,
et dong in pravda pro noj instabilo.
.
  Nyårsklockan
Alfred TennysonsRing, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö…
Ring själaringning över land och vatten.Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.
     
SENIOR NOAH
Carlo Michaelo BellhomoSenior Noah, senior Noah
istat homme honnett.
Qvand il debarkerat,
il inseminerat
molto vino, molto vino,
ille faciet.
  Gubben Noach
Carl Michael BellmanGubben Noach, gubben Noach
var en hedersman.
När han gick ur arken,
plantera´ han på marken
mycket vin, ja, mycket vin,
ja, detta gjorde han.
     
SENILA, LIBERIA
Ricardo DybeckoSenila, liberia, pinuppans Polar,
tu hyschans, tu lajbans, extrafina!
Hejsvejzo, tu toppschyssta wischa de hektar,
ta’ sunlight, ta’ rabatti evergreena.Tu stussas on PR de big dazumal,
wenn chændis tu sqvallrats über globen.
Aj hajas, futurum exaktum ist’ egal.
Jes, willa d’este bis narkos von Oben!
  Du gamla, Du fria
Rikard DybeckDu gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika, sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
     
DONNA IN HABANA
Eberhardo TauboDonna in Habana,  ella hawas tji sekin,
sedas in vitrina,
morsas maskulin.
Venus lajbans amiral,
tu wol´ hawa maj floral!
Aj ist bell, tu juvenal
kanta kordial!
  Flickan i Havanna
Evert TaubeFlickan i Havanna, hon har inga pengar kvar,
sitter i ett fönster, vinkar åt en karl.
Kom du glade sjömatros,
du skall få min röda ros.
Jag är vacker, du är ung,
sjung av hjärtat, sjung!
     
FLATANS PAMPAS
Wulfila LundelloMi myst most in flatans pampas
près de plurr habitué
cirka tertial per anno
bis la psyko wird blasé.
Mi myst most in flatans pampas
wo pustan geht in svang
wo lærkan ist celest-statist
et qvittras finemang.
Da destilleras destillat
kum dosis Johanniterpiff
et klunkas it kum sublimat
al frallan et al biff.
Aj myst most in flatans pampas
près de plurr habitué.
  Öppna landskap
Ulf LundellJag trivs bäst i öppna landskap
nära havet vill jag bo
några månader om året
så att själen kan få ro.
Jag trivs bäst i öppna landskap
där vindarna får fart
där lärkorna står högt i skyn
och sjunger underbart.
Där bränner jag mitt brännvin själv
och kryddar med Johannesört
och dricker det med välbehag
till sill och hembakt vört
Jag trivs bäst i öppna landskap,nära havet vill jag bo.