Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Transpirantoteket

Smakprov på transpiranto
(In transpiranto par Ludoviko Hagwaldo)

TRANSPIRANTO

SVENSKA

DÆNGA BAJ GIOVANNI-TAJM
par Runo Lindstromo

Tu knop’ von viburnum Giovanni-bukett
et hakas la cirk’ frisur.
Tu garwas zu flintis’ glamour di skelett
qvis stanzas haj sür la fur.
Tonajt wird tu stuffa baj Blæck-rama swall
in jenka, in jümpa sür red-hot metall.
Tonajt ist’ tu trugad von smog zu balett
qvo Ullsten’ et Kullsten’ gang’ tur.

Nunk grabbas tu luna von Blueberry’s knøl
zu dona un halo’s briljans.
Et gli qvis evolvas in poolias søl
werd’ totoj sür skank levitans.
Nunk flæng’ tu zu kryptogam geografi
wo qvartas la Ullstena et kompani.
Tonajt wird tu trüna baj Blæck-rama pøl
qvo lummer haw’ softa substans.

Visa vid midsommartid
av Rune Lindström,

Du lindar av olvon en midsommarkrans
och hänger den om ditt hår.
Du skrattar åt mångubbens benvita glans
som högt över tallen står.
I natt skall du dansa vid Svartrama tjärn
i långdans, i språngdans på glödande järn.
I natt är du bjuden av dimman till dans
där Ull-Stina, Kull-Lina går.

Nu tager du månen från Blåbergets kam
att ge dig en glorias sken.
Och ynglet som avlas i gölarnas slam
blir fålar på flygande ben.
Nu far du till Mosslinda, Mosslunda mor
där Ull-Stina, Kull-Lina, Gull-Fina bor.
I natt skall du somna vid Svartrama damm
där natten och mossan är len.)

   
IN PINO-WALDO
Par Guglielmo Petrofilo-Bergero

Ist’ puritan in tojs vapør,
un voodoo in barbar-odør,
qvis via wald’ forzeras,
qvis via pino-wald’ forzeras,
wo baccho jazzas jovial
et liberal,
et in sordin passeras la kanal
et tief hallucineras,
et tief hallucineras.

I furuskogen
av Wilhelm Peterson-Berger

Det är en renhet i din luft,
en trolldom i den vilda doft,
som genom skogen strömmar,
som genom furuskogen strömmar,
där bäcken dansar glad och fri,
så glad och fri,
och älven glider tyst, så tyst förbi
i djupa allvarsdrömmar,
i djupa allvarsdrömmar.

   
IN UN WALD’ INFINITIV
Par Carlo Olavo Rosenio

In un wald’ infinitiv,
blæck, kum donner aggressiv,
knatte promenix einmal
tutt’ journal.
Si, journal war drüg in zeit,
skaj obskür et waldo tajt.
In sojs solitüd la glin
ging et grin’.

Grin’ et grunnat: Nix aj spaj
habitat von stabben maj.
Hink in sot, frigid et skraj,
mulas aj.

Prick in la desperation
solo in revelation
pikaboo — et in sojs blejz
Farzans plejs!

Tutt’ war finemang instant,
tutt’ nunk stanzat wie konstant:
hütt et papa similar,
tutt’ still war.

I en djup, oändlig skog
av Carl Olof Rosenius

I en djup, oändlig skog,
svart av moln, där åskan slog,
gick ett litet barn en gång dagen lång.

Ja, den dagen var så lång,
himlen mörk och skogen trång.
Barnet i sin ensamhet
gick och grät.

Grät och tänkte: Aldrig mer
jag min faders boning ser.
Här i mörker, köld och nöd
blir jag död.

Just då så förtvivlat var
molnet vek, och solen klar
glänste fram — och i dess ljus
Faderns hus!

Allt var nu på stunden gott,
allt stod nu som förr det stått:
samma hem och samme far,
allt var kvar.

   
ACKO INSULINO
Par Carlo Yularbo

Il war mal un marino
in keps kum rank bravur.
Soj nom war Insulino,
il haw’ azur bonsjur.
In flørt bon situerad
bell May war soj amur,
ell’ war ex-fiancerad
kum kis di Singapur.

Sür la spat ist’ swall in motion,
sür la pæll ist’ konstellation,
millibar droppas, sejloj ist’ in vibration,
Atlanto haw’ undulation

Axel Öman
av Calle Jularbo

Det var en gång en sjöman
med mössan käckt på svaj,
han hette Axel Öman
och hade blå kavaj.
I kärlek rikt begåvad
hans älskling hette Maj,
hon var förut förlovad
med en som var malaj.

Uppå havet vågorna gå,
uppå himlen stjärnorna stå,
barometern den faller och seglen de slå,
Atlanten är böljande blå.

   
RADIANT SANKTA-FEJ
Par Gustavo Adolpho Brandto

Radiant sankta-fej,
visum tojs konterfej,
nobela, ganz okej
luciferbrutta.
Mors tu haw’ donat tji,
war qvam un najt-sorti,
sür tojs phürwerkeri
starlajtoj futta.
Haj sür noktürn-galax
mornas tojs stundoj strax,
Sankta Luzzia, Sankta Luzzia

Toj zu nojs Boreal
gajdat Lord’s manual,
lux-myt von marginal
flax-profeteras.
Nunk ist’ tu auch nojs star,
strøsslas nock lux stellar,
kum stearin in haar
chicks soj garneras.
Sub cirkulær foton
startas la dejbrejk schon,
Sankta Luzzia, Sankta Luzzia

Strålande helgonfé
av Gustaf Adolf Brandt

Strålande helgonfé,
åter din bild vi se,
ädla, välsignade
ljusbärarinna.
Döden du övervann,
var som en natt som svann,
över ditt bål som brann
stjärnljusen brinna.
Högt över nattlig sky
snart dina timmar gry,
Sankta Lucia, Sankta Lucia

Upp till vårt Nordanland
förde dig Herrens hand,
ljussäg’n från fjärran strand
bådande lycka.
Nu är du också vår,
åter du stjärnljus sår,
när sig med ljus i hår
tärnorna smycka.
Under din glorias sken
börjar det dagas re’n,
Sankta Lucia, Sankta Lucia

   
NIX EIN GREDELIN PIPPILOTTA
Par Nikolaj Ferlino

Nix ein gredelin pippilotta
qvis galas sür branscho fræsch
il ist’ in la sajt kontræra
et aj denkas il werdas beige.

Nix ein gredelin pippilotta
et nix birka qvis blanko stejs
but journal suveræn qvis semester present’
haw’ aj suktat zu illa plejs.

Inte ens en grå liten fågel
av Nils-Ferlin

Inte ens en grå liten fågel
som sjunger på grönan kvist
det finns på den andra sidan
och det tycker jag nog blir trist.

Inte ens en grå liten fågel
och aldrig en björk som står vit
men den vackraste dagen som sommaren ger
har det hänt att jag längtat dit.

   
PUTTA TOJS TRUBBLOJ IN SENIL BAGAGE
par Carlo-Eberhardo

Ducka tutt’ qvis sür modo korroderas,
stej’ in frist von pessimist.
Obs’ tu blæck, bitte aj tu nix ageras,
finalist ist’ düsterqvist.
Donas tu zu tutt’ luminiscens
vojla konsekvens.
Tejk’ la motto: Bosch, il ist’ nonsens!
Haw’ von oben-permanens.
 
Putta tojs trubbloj in senil bagage,
qvam tips aj don’.
Greja für loj dann un geschwint passage,
haw’ nix plus reflektion.
Wenn tu von loj krux kollekt’
wird’ multiplikation.
Nix, putta tojs trubbloj in senil bagage,
qvam tips aj don’.
 
Propsas tu für un snüggo mini stumpa
ist’ jippi wenn tu haw’ si.
Notas tu, ell’ ist’ fejk et wol’ toj dumpa
in sorti, haw’ eufori.
Sünas tu nur cool soj bluff-motiv,
wips, ist’ protektiv.
Husk: Il ist’ insignifikativ!
Istas brutt-alternativ.

Putta soj mejloj in senil bagage,
qvam tips aj don’.
Greja für loj dann un tjohej passage,
haw’ nix plus reflektion.
Ruwas tu sür soj blingbling
wird’ lustifikation.
Nix, putt’ bling et mejloj in senil bagage,
qvam tips aj don’.

Lägg dina sorger i en gammal säck
text Karl-Ewert

Undvik allt som kan nöta på humöret,
håll dig fri från grubbleri.
Ser du svart allt, jag ber dig inte gör’et,
slutar i melankoli.
Kan du bara allting solsken ge
får du följden se.
Tag till valspråk: Strunt, vad gör väl det?
Ovanpå du alltid e’.
 
Lägg dina sorger i en gammal säck,
som råd jag ger.
Laga att hastigt nog du får dem väck,
tänk aldrig på dem mer.
Om du på bekymren spar
så får du fler och fler.
Nej, lägg dina sorger i en gammal säck,
som råd jag ger.
 
Friar du till en vacker liten flicka
är det bra om du får ja.
Märker du, hon är falsk och vill dig skicka
bort en dag, var lika glad.
Kan du hennes falskhet lugnt blott se,
strax du räddad e’.
Minns ditt valspråk: Strunt, vad gör väl det?
Andra töser finns det med.
 
Lägg hennes brev uti en gammal säck,
som råd jag ger.
Laga att lustigt nog du får dem väck,
Tänk aldrig på dem mer.
Gömmer du på hennes ring
hon bara åt dig ler.
Nej, lägg ring och brev uti en gammal säck,
som råd jag ger.

   
QVIS KANN KRÜZZA
Dænga tradizionale

Qvis kann krüzza in tji orkan?
Qvis regattas sin’ spadoj?
Qvis majt splitta von soj kumpan
sine loj glugg-kaskadoj?

Aj kann krüzza in tji orkan.
Aj regattas sin’ spadoj.
But nix splittas von maj kumpan
sine loj glugg-kaskadoj.

Vem kan segla
folkvisa

Vem kan segla förutan vind?
Vem kan ro utan åror?
Vem kan skiljas från vännen sin
utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind.
Jag kan ro utan åror.
Men ej skiljas från vännen min
utan att fälla tårar.

   
MADRIGALO
par Einaro Ralpho

Ven’ tu schüssta korda-frænd,
wol’ aj eternell attend?
Sukto moj flamberas, korda-frænd.

Qvasi rosa pink et klar
tu knock-out in blænk solar.
Veni tu maj schüssta korda-frænd.

Madrigal
av. text Einar Ralf

Kom du ljuva hjärtevän,
skall jag vänta länge än?
Längtan mig förbränner, hjärtevän.

Liksom rosen skär och ren
slår du ut i solens sken.
Kom, kom du min ljuva hjärtevän.

   
BRIS PRIMAVERAS
par Julia Nojmonte

Bris primaveras plejas, suffleras
cirkus plantage kvam duo amant.
Rioj loj hastas, never loj rastas
ante tsunami jump’  in atlant.
Banka maj korda, kvirra et obs:
schæfertrombon kaputt on the rocks.
Nudo  trakteras, trasto trancheras
depp cirkus dæld et brant.

Korda kreverat, qvand aj noterat
ultima volta amordiskant.
Bajbaj martira, flamma in tira,
lipp kontra lipp et torso frappant.
Alpkjusa statt in grüno ornat,
trasto ad brutt reprisat kantat.
Nudo trakteras, trasto trancheras
depp cirkus dæld et brant.

Anm: För icke-ornitologen må nännas, att vakan är det samma som taltrasten, samt att densamma är subjekt i satsen. Ö.a.

Vårvindar friska
av Julia Nyberg

Vårvindar friska leka och viska
lunderna kring likt älskande par.
Strömmarna ila, finna ej vila
förrn ner i havet störtvågen far.
Klappa mitt hjärta, klaga och hör:
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
vakan kring berg och dal.

Hjärtat vill brista, ack när den sista
gången jag hörde kärlekens röst.
Avskedets plåga, ögonens låga,
mun emot mun och klappande bröst.
Fjälldalen stod i grönskande skrud,
trasten slog drill på drill för sin brud.
Strömkarlen spelar, sorgerna delar
vakan kring berg och dal.

   
ROJ LILICONVALLY
par Gustavo Frodingo

Roj Liliconvally von parko,
roj Liliconvally ist’ schnee-albin,
nunk deppas jung monarko
für sessan Liliconvall’-virgin.

Roj Liliconvally il halas
soj düstra kula in letargin,
platina-kruka strahlas
in summernajt von klorin.

Cirk’ slafans krüp-textilo,
von myrrha-kastrulla kum dammdi flør
ein hartz haw’ flajt tranqvilo,
tutt’ wald swæmmas von odør.

Von birkas rank diademo,
von pustans grüna kabin in snurr
kling’ tralloj von problemo,
tutt’ wald istas plenty von surr.

Il swishas avi per kanjono
von roj-depp in blatt guttural,
in largo wald-nationo
von liliconvallicas kapital.

Kung Liljekonvalje
av Gustaf Fröding

Kung Liljekonvalje av dungen,
kung Liljekonvalje är vit som snö,
nu sörjer unga kungen
prinsessan Liljekonvaljemö.

Kung Liljekonvalje han sänker
sitt sorgsna huvud så tungt och vekt,
och silverhjälmen blänker
i sommarskymningen blekt.

Kring bårens spindelvävar
från rökelsekaren med blomsterstoft
en virak sakta svävar,
all skogen är full av doft.

Från björkens gungande krona,
från vindens vaggande gröna hus
små sorgevisor tona,
all skogen är uppfylld av sus.

Det susar ett bud genom dälden
om kungssorg bland viskande blad,
i skogens vida välden
från liljekonvaljernas huvudstad.

   
DIX IL KUM UN SMAJL GIGANT
par Il Jokero

Un gloss facil’ majt harma
but il majt auch noj charma
et tutt depend’ sür la format.
Tu sprejas plus fotona
in tempoj monotona,
wenn strofoj wiktas ackurat.
Haw’ tu hott fantasias, amour interiør,
nix ransonera schüsst parlør.

Dix il kum un smajl gigant
et kum un okularsignal,
et war extra tolerant
wenn mann toj steppas sür pedal.
War qvasi un aprilo-lajt
et blæddra zu tojs lattjo sajt.
Si, dix il kum un smajl gigant
et kum un okularsignal.

Trotz tutt’ finanz falleras
tu rullaregistreras
für sjack eventualitet.
Tu rejs’ in missinassa,
funderas sür la kassa,
si, børs haw’ multi kavitet.
Wenn sürak mas baj porto il bjørnas tojsan pix
et tu müsst’ replikera nix:

Dix il kum un smajl gigant…

Säg det med ett leende
T&M: Jokern

Ett ord så lätt kan såra
men det kan också dåra
och allt beror på hur det sägs.
Du mera solsken sprider
i dessa trista tider
om dina fraser noga vägs.
Om du har varma tankar och kärlek inombords
så spara ej på blida ord.

Säg det med ett leende
och med en glimt i ögonvrån,
och ha överseende
ifall man trampar dig på tån.
Var som ett solsken i april
och vänd den glada sidan till.
Ja, säg det med ett leende
och med en glimt i ögonvrån

Trots alla kassabrister
du måste med på lister
för varjehanda ändamål.
Du vaknar mitt i natten
och grubblar över skatten,
ja, plånboken har många hål.
Om inkasserar’n ilsken vid dörren kräver dej
och då du måste svara nej:

Säg det med ett leende…

   
MAJ MALAJ
par Il Jokero

Maj partner war un snobb, un sprætt, un flirt kum finess
für moj mejbi, aj haw’ dafür un fæbless.
But nunk ille tempo ist’ solong awej,
aj gluttat sür soj konterfej.

Soj pjuck ist’ kanotas, et zu tajt soj turban,
soj bralloj zu slim et extralarge soj kaftan.
But ille ist’ lappri, denn il ist’ maj malaj
irgendwo in Svejsan.

Aj obs’ in soj selfie il hat hippiefrisür,
per tutt un qvartal il mejkas nix soj razür,
but ille ist’ lappri, denn il ist’ maj malaj
irgendwo in Svejsan.

In honnør noj haw’ statur
mejds miniatur für nojsan boys azur
qvis qvartas disparat in busch et isolat.

Il spikat: La prøjs noj haw’, il ist’ pretty skral,
noj fixas nix matrimonial hoc annal,
but ille ist’ lappri, denn il ist’ maj malaj
irgendwo in Svejsan.

Min soldat
T&M: Jokern

Min fästman han var modelejon, dandy, charmör
kan hända för min skull, jag är svag just därför.
Men nu är den tiden länge sen förbi,
jag såg på hans fotografi.

Hans skor är för stora och hans mössa för trång,
hans byxor för smala och hans rock är för lång.
Men det gör det samma, för han är min soldat
någonstans i Sverige.

Jag sett på hans kort, att han är oklippt och dann,
han rakar sig ej på flera veckor i blann,
men det gör det samma, för han är min soldat
någonstans i Sverige.

I givakt vi måste stå
vi kvinnor små för våra gossar blå
Som ligga här och där i skogar och på skär.

Han sa: Den är ganska knapp, den lönen vi får,
så vi kan nog inte ha nåt bröllop i år,
men det gör det samma, för han är min soldat
någonstans i Sverige.

   
MILLE-MÜLLER ROTAJ ROSAJ
par Thoro Waldhomo

Mille-müller rotaj rosaj wol’ aj bjuzza toj,
mille-müller rotaj rosaj in bukett.
Tu wol’ haw’ loj wie semestersouvenir von moj,
mille-müller rotaj rosaj et kuplett

Multi mal war aj in swærmeri
but nix mal in hoc dimension,
et tu ist’ la passion.

Mille-müller rotaj rosaj…

In maj traum aj konkas rosenbush
et nunk aj wank’ et hoffas dass
tu haw’ sür moj un crush.

Mille-müller rotaj rosaj…

Tiotusen röda rosor
av Thore Skogman

Tiotusen röda rosor vill jag skänka dej,
tiotusen röda rosor i ett fång.
Du ska ta dem som ett sommarminne ifrån mej,
tiotusen röda rosor och min sång.
Många gånger har jag varit kär
men aldrig lika kär som nu,
och kärleken är du.

Tiotusen röda rosor…

I min dröm på rosorna jag bär
och nu jag går och hoppas på
att du i mej är kär.

Tiotusen röda rosor…

   
PINGLA-PLONG
par Erico Sandstraumo, Gøsta Westermonte

Droppas glopp extern,
in boxa Blacko stanz’,
et krubbas soj luzern,
qvand diggas resonanz,
qve hakas off la strapp,
et ante pulka strax,
kum noj dann tejkas zu la schapp,
in un galopp di max.
 
Pingla-plong, pingla-plong,
digga diggiloo.
Flarn qvis sprætt’ wie piruett,
in glætto fimbul-tjo.
 
Jojna noj, jojna noj,
Blacko tøltas on,
in soj track nojs pulka gack,
wo stanzas pin-kolonn,
 
Sub fleece noj wol’ kampera,
et puder cirk’ noj sprutt’,
et nix bis in la sera,
zu haus noj putt’ la rutt,
 
Pingla-plong, pingla-plong,
digga diggiloo.
Flarn qvis sprætt’ wie piruett,
in glætto fimbul-tjo.

Bjällerklang
av Eric Sandström/Gösta Westerberg

Ute faller snö,
i spiltan Blacken står,
och äter lugnt sitt hö,
när ljudet honom når,
att selen lyftes ner,
och framför släden snart,
med oss han sedan sig beger,
iväg med väldig fart.

Bjällerklang, bjällerklang,
hör dess dingle-dång.
Flingor som nu virvlar om,
i munter vintersång.

Följ oss ut, följ oss ut,
Blacken travar på,
i hans spår vår släde går,
där höga furor stå,

Vi sitter under fällen,
och snön omkring oss yr,
och inte förr´n till kvällen,
vi färden hemåt styr,

Bjällerklang, bjällerklang,
hör dess dingle-dång.
Flingor som nu virvlar om,
i munter vintersång.

   
OBS WIE SOMBRERO
par Carlo Mikaelo Bellhomo

Obs wie sombrero, obs Mowitz, kusin
insajd ein dunklo soj wrappas,
wie in la schüffel gold et carmosin
wird’ moræn et lappas.
Wiftas Charon von soj strømma kanal
trippel dann entreprenør funeral,
nix mehr tu press’ muscatella.
Ergo, ven’, Mowits, roll’ monumental
tumba super sorella

Käraste bröder
av Carl Michael Bellman

Märk hur vår skugga, märk Movitz mon frère,
inom ett mörker sig slutar,
hur guld och purpur i skoveln, den där,
byts till grus och klutar
Vinkar Charon från sin brusande älv,
och tre gånger sen dödgrävaren själv
mer du din druva ej kryster.
Därföre, Movitz, kom hjälp mig och välv
gravsten över vår syster.

   
PRALOJ PLUS CAROJ
par Carlo Mikaelo Bellhomo
Praloj plus caroj, sürraj et frændas,
Obs papa Mont, il trixas et bændas
snoddas sür fiolito
et stroke grabb’ in manual.
Wæck ist’ la gluggo, split ist’ la krano,
check wie il stanz’ et lobb’ sür kardano,
stop stanzas sür pulpito,
nunk plinkas il minimal.
Lipas zu helio,
knipas fidelio
il willerwallas,
trallas manchmal.
Praloj plus caroj, mejk’ piruett,
lovikka off et on kum barett.
Flukta virgo Lona
Pjuck-dekorationa
Nova sox skaj-violett

Käraste bröder
av Carl Michael Bellman

Käraste bröder, systrar och vänner,
Si, fader Berg, han skruvar och spänner
strängarna på fiolen
och stråken han tar i hand
Ögat är borta, näsan är kluven,
si hur han står och spottar på skruven
Ölkannan står på stolen,
nu knäpper han litet grand.
Grinar mot solen,
pinar fiolen.
Han sig förvillar,
drillar ibland
Käraste bröder, dansa på tå,
handskar i hand och hattarna på.
Si på jungfru Lona,
röda band i skorna,
nya strumpor himmelsblå
   
DÆNGA BAJ PUSTANS PUSTA
par Matteo Paulofilio
Un pust passeras sür pustans pusta,
il flaxas zu in un draperi,
Et aj wol’ scripta semesterdænga
kum os di flos in la symphoni.
Aj wolat croona di Catherine
kum sound di gonggong et clarinett,
but pustans notoj wird summertralloj
aj diggas in birkakabinett.

Un donna traskas in espenbuscha,
aj haw’ un selfie kum gelb kulør.
Kum annoj wart ell’ un traum, un skrøna,
la feeling di un unik flanør.
Aj wolat scripta un minidænga
qvo tutt moment wird kvam eternit.
Dock glossaj mutas et notoj  sordas,
et trallans pensum wird kryptonit.

Visa vid vindens ängar
av Mats Paulsson

Det går en vind över vindens ängar,
det fladdrar till i en tyllgardin.
Och jag ska skriva en sommarvisa
med sol och blomdoft i melodin.
Jag ville sjunga om Katarina
till träklangsflöjter och alcymbal.
Men vindens toner blir sommarsånger
jag bara lyssnar i björklövssal

Det går en flicka i aspelunden,
jag har ett gulnat fotografi.
Med åren blev hon en dröm, en saga,
en ensam vandrares sympati.
Jag ville skriva en liten visa
där ögonblick blir till evighet.
Men ord blir stumma och toner döva
och visans tanke blir hemlighet

   
SCHØNA SEMESTRO-JIG
par Hazzo & Tago
Digga maj schøna semestro-jig,
nixan stoff von la reflex marino,
cumulus et sejl albino,
nix una tjoa baj dræng-organo’s tut

Il hawas nix tematik von flott, koj di kott, multi knott,
nixan swall qvis smulas baj la rewa,
nixan von Carlito Cheva
qvis max´ in pax sojan kask kum absolut.

Jig semestral, qvis ist’ soj tema?
Nixan total – il nur existas!

Fjordas soft motiona, tjif ist’ sür la kajo,
hotnajt’s attraktiona buktas in kawajo.
Chicka von Wingo haw’ pseudonym Ingo,
but stund noktürnella dann ist´ ella Ella.
Loj existerat, Katrin and-so-on,
also trallas aj nixan davon

Digga maj schøna semestro-jig,
nixan mejden hink sür Mejden-gatto,
nixan bal sür Ararato,
Nixan von bring’ et von swing’ cirk’ laryngeal.
Jig semestral von nixan total.

Bedårande sommarvals
av Hans Alfredsson och Tage Danielsson

Hör min bedårande sommarvals,
inte alls något om havets spegel,
vita moln och vita segel,
inte nån logvals till handklaverets ton.

Den handlar inte om bryggorna, vaggorna, myggorna,
inga bränningar som bryts vid reven,
ingenting om Calle Schewen,
som fyller fredligt sin kaffekopp med kron.

Min sommarvals, vad handlar den om?
Ingenting alls – den bara finns här!

Vikens stilla krusning, skepparn står på kajen,
sommarnattens tjusning putar i kavajen.
Flickan från Vinga, hon heter väl Inga,
men är det på kvällen så heter hon Ellen.
Dom finns förut, Huldas Karin och dom,
så dom sjunger jag ingenting om

Hör min bedårande sommarvals
Ingen jungfru här på Jungfrusundet
Ingen dans på Almagrundet
Inget om barmar och armar om din hals
En sommarvals om ingenting alls.

   
DÆNGA DI PÜTTEPAJ
par Linnea Andréno
Rot blushas koja post burka di birka,
kennas tu heimat von knatte-annal?
Rosa nudista sür pool-swallo knirka,
fink trudeluttas in glam-veronal.
Pütt’paj ist’ term für la paj, la betutta’,
klanoj dort danas in wille et fé:
Fé, dass la champis fossila haw’ frutta,
crops qvis doneras senil-ATP.

Brillas bassæng in semestrans journaloj,
brillas et glimtas wie stars in regress.
Pinjoj haw’ surr in solist-pastoraloj,
sprætt’ soj bouquet von solej et cypress.
Pütt’paj ist’ term für la paj amorosa,
memas tu heimat von knatte-annal?
Junglo’s odør von Linnéus, la rosa.
Fink’s trudeluttoj in ver-backanal.

Smålandssången
text Linnéa Andrén

Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja,
känner du hemmet från barndomens år?
Näckrosor gunga på skogssjöars bölja,
talltrasten sjunger i jublande vår.
Småland är namnet på landet, det kära,
släkten där fostras till vilja och tro:
Tro, att de steniga tegar må bära
skördar som skänka åt ålderdom ro.

Sjöarna glittra i sommarens dagar,
glittra och blänka likt stjärnor i fall.
Furorna susa i ensliga hagar,
sprida sin vällukt av solsken och tall.
Småland är namnet på landet, det kära,
minnes du hemmet från barndomens år?
Skogarnas doft av linnea, den skära.
Talltrastens toner i jublande vår.

   
BÆSTIS ET BUNDIS
Dænga tradizionale
Toj noj doneras ein junior rojal
Qvis hawas plussa pluring als Ronaldos areal
In rosetta, junior rojal
Qvis hawas plussa pluring als Ronaldos areal

Et Tjej ella tørnas in baj Ronaldinhos flanko
Ell’ senzas soj neqve deppo oder kranko
In rosetta, Ronaldinhos flanko
Ell’ senzas soj neqve deppo oder kranko

Vänner och fränder
Traditionell slagdänga

Vänner och fränder de lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år
Uti rosen, lade om råd
Hur de skulle gifta bort sin fränka i år

Dig vill vi giva en kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land
Uti rosen, kungason till man
Som haver mera guld än lille Roland haver land

   
GLUNTO
Qvam la luna hawas interest für Glunto et Magistralo

Nunk aj kreditas istas dax
planera ritornello
et post la dejli krax et pax
haw’ platz horisontello…

Et hawa trauma wunderbart
von busch et von dinaroj,
ein nisch privat, schüsst semi-part
et hipphapp minibaroj.

Korrektimus! Perfektimus!
Pütz, brorzan plusrespektimus!
Ein nisch privat, etc.

Gluntarne
Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern

Nu tror jag det kan vara tid
att tänka på refrängen
och efter dagens strid och frid
bege sig hem i sängen…

Och drömma någon ljuvlig dröm
om gull och gröna skogar,
ett eget bo, en hälft så öm
och här och där små krogar.

Rectissime! Strictissime!
Skål, frater amantissime!
Ett eget bo, etc.

   
QVAND AJ IST SEX-FÜR
par J. Lennono, P. Mccarthio
Qvand aj senilas, flintis in spe,
in distant futur,
Will tu mejla mandrom un biljett d’ amour,
grattis et un pava Latour?
Si aj hat rummlat quasi ad triss,
reglas tu la tür?
Will tu moj hülla, will tu moj fülla
qvand aj ist sex-für?

When i’ m sixty-four
av John Lennon och Paul McCartney

When I get older, losing my hair,
many years from now,
will you still be sending me a Valentine,
birthday greetings, bottle of wine?
If I’ d been out till quarter to three,
would you lock the door?
Will you still need me,
will you still feed me,
when I’ m sixty-four?

   
HEJSAN, SWEJSAN
par Gunnaro Wennermonto
Hejsan, Swejsan, morza für noj tutta!
Hejsan! Hejsan!
Mejk noj fajtas für fræschør et drutta!
Mejk noj! Mejk noj!
Nixmal, nixmal wol’ noj für toj banga!
Nixmal! Nixmal!
Nimm nojs eid, egal in changemanga!
Nimm il! Nimm il!
Hör oss, Svea
av Gunnar Wennerberg
Hör oss, Svea, moder åt oss alla!
Hör oss! Hör oss!
Bjud oss kämpa för ditt väl och falla!
Bjud oss! Bjud oss!
Aldrig, aldrig skola vi dig svika!
Aldrig! Aldrig!
Tag vår ed, i alla skiften lika!
Tag den! Tag den!)
LUZZIATRALL
par S. Hallstraumo, S. Auléno
Nunk rejsat et frøjdans, Luzzia hink stanz,
et najt zu matæng konverteras.
Briljant stearinoj ell’ konkas in kranz,
et hoffa in kord inflammeras.Bonventa, tu fimbulmadam excellent,
tu konsoleant postiljona!
Vojlá el vital, in lavino latent,
reklejmas la revolutiona.

Bonventa, bonventa zu haus in retur,
tu lüxfrau, qvis najt kujoneras
et futtas in dunklo ein brajto kontur
et hoffa et freud levereras!

Luciasång
av S. Hallström och E. Aulén
Nu vaknen och glädjens, Lucia är här,
och natten mot morgonen vänder.
De skimrande ljusen i kronan hon bär,
och hoppet i hjärtat hon tänder.Välkommen, du midvinterns strålande mö,
du tröstande budbärarinna!
Se livet, som höljes av frost och av snö,
skall seger ånyo dock vinna.

Välkommen, välkommen på nytt i vårt hus,
du ljusbrud, som natten betvingar
och tänder i mörkret en strimma av ljus
och hoppet och glädjen oss bringar!

VADE RETRO, TAJMS KURZ MEMENTO
par Eriko Gustavo Geijero
Vade retro, tajms kurz memento!
Freud sporadisch, wæck, dissolvento!
Dimpat najt sür nojs sentimento,
für konturoj ist’ nojs ballad.
Memo von loj passé journalo,
qvis noj hetzas in tribunalo!
Grej turist, qvis nix tajm mejk’ skralo,
Komp’ tojs ernesto nojs promenad!
Viken, tidens flyktiga minnen
av Erik Gustaf Geijer
Viken, tidens flyktiga minnen!
Stundens fröjder, bleknen, försvinnen!
Natten nedsteg på våra sinnen,
och för skuggorna är vår sång.
Hågkomst av de framfarna dagar,
som oss eldar och oss anklagar!
Gråa gäst, som ej tid försvagar,
följe ditt allvar vår dunkla gång!
FÜR JOUR SENTIMENTAL
par Gustavo Retzio
Ist’ bundis nix memorial,
ist’ il nix eternal?
Ist’ bundis nix memorial,
et happi glütt-journal?Für jour sentimental, kamrat,
für old journal,
noj kolk’ ein souvenirpokal
für old journal!

Noj knipsat floraj jovial
et flængt in bergodal
but traskat multum slø pedal
seit old journal.

Nojs duo plumsat in kanal,
bis suddo noktürnal –
but noj divorzat nautikal
seit old journal.

Schick’ kardan tojs, senil kamrat,
vojlá maj manual,
Konkord sür il noj swep’ pokal
für old journal.

Für jour sentimental, kamrat,
für old journal,
noj kolk’ ein souvenirpokal
für old journal!

För fordna glada dar
av Gustaf Retzius
Skall gammal vänskap glömmas bort,
skall den ej dröja kvar?
Skall gammal vänskap glömmas bort,
och glada barndomsdar?För fordna glada dar, min vän,
för fordna dar,
en hågkomstskål vi dricka må
för fordna dar!

Vi plockat blommor gladt, vi två,
kring höjd och däld det bar;
men många trötta fjät vi gått
se’n fordna dar.

I bäcken plaskade vi två,
tills sent på qväll’n det var –
men vida haf ha skiljt oss åt
se’n fordna dar.

Räck mig din hand, min gamle vän,
se här min hand du har,
och hjertligt dricka vi derpå
för fordna dar!

För fordna glada dar, min vän,
för fordna dar,
en hågkomstskål vi dricka må
för fordna dar!

POST ORKANO
par Marietta Fredrikofilio
Nock istas gruso hott post semester passé.
Il istat multum event, et moj multum ist´ donné.
Aj feelas un poco slak, qvando herbst ist’ present,
Trotz las palmas haw’ kolat, ist’ nojs amour permanent.Tu schænk’ moj læ post orkano,
qvando maj fantasia kapsejs’
Tu schænk’ moj læ post orkano,
qvand’ tutt ist’ wæck, tu istas in plejs.
Tu schænk’ moj læ post orkan.

Et aj traskas rutt analog, qvo aj traskat toujours,
et il senzas okej qvand aj wiss, qve tu ist´ à jour.
Trotz la temp hawat hüperstress, il donat multiprodukt.
Tutt maj forza et maj asteni krock´ von un kaj zu un bukt.
Tu schænk’ moj læ post orkano…

Si, aj feelas  un  poco slak in semester-final.
Trans solej et rusk maxat tu maj potential.
Tu schænk’ moj læ post orkano…

Efter stormen
av Marie Fredriksson
Ännu är sanden varm efter sommarn som gått
Det är så mycket som hänt, och så mycket jag har fått.
Jag känner mig lite trött nu när hösten är här.
Fast att träden har dött, så lever vår kärlek kvar här.Du ger mig lugn efter stormen, när mina drömmar faller isär.
Du ger mig lugn efter stormen, när allt är över väntar du här.
Du ger mig lugn efter storm.

Och jag vandrar på samma väg där jag alltid har gått,
och det känns ganska bra när jag vet, att du har förstått
Fast att tiden gick alltför fort, så var det mycket den gav.
Allt det starka och svaga i mig möts från en strand till ett hav
Du ger mig lugn efter stormen…

Ja, jag känner mig lite trött nu när sommarn är slut.
Genom regn och sol har du hjälpt mig att hålla ut
Du ger mig lugn efter stormen

TUTTAN TRASK
Antica huttdænga
Tuttan trask’,
kant’ hupp faderullan lullan loj.
Tuttan trask’,
kant´ hupp faderullan loj.
Et il qvis dissas prima hutt,
il never hat sekunda kask.
Tuttan trask’,
kant´ hupp faderullan loj!
Helan går
Skålvisa
Helan går,
sjung hopp faderallan lallan lej.
Helan går,
sjung hopp faderallan lej.
Och den som inte helan tar
han heller inte halvan får.
Helan går,
sjung hopp faderallan lej!
KANTO DI HAJK
par Steno Aaso
Il kantas inter loj pinal
von pippoj multicentas,
il brillas super pastoral,
qvand solo orientas,
von akvadiamantoj
auf sjack blatt et timotej.Sic lassom trask´ kum barkaroll
direkt in summerstata,
qvo flora stasas rockandroll
ad sjack kloak et strata,
et eskapad expektas il
qvis kompas kum kurage.
Vandringsvisa
av Sten Ås
Det sjunger ibland tallarna
av tusen fåglaröster,
Det glittrar över vallarna,
när solen går ur öster,
av daggens diamanter
på vartenda blad och strå.Så låt oss tåga sjungande
rakt in i sommars rike,
där blommorna stå gungande
vid varje väg och dike,
och äventyren väntar den
som vågar följa med.
OJ, TOPPSCHÜSTA TEEN-AGE
par Laurenzo Huldéno
Kvam infantil aj ist happi et gej,
aj vivat kontent sjack journal.
Noch kann sekvensa von dej di galej
freuda la memorial.
Si, toppschüsta teen-age, toj haw aj still
kvam brasa in korda in tajm senill.
O, ljuvliga ungdom
Lars Huldén
När jag var barn var jag lycklig och glad,
då levde jag lycklig var dag.
Än kan de lyckliga dagarnas rad
skänka åt minnet behag.
Ja, ljuvliga ungdom, dig har
jag kvar som värme i hjärtat på äldre da’r.
NOJS STADT, NOJS STADT
Nojs stadt, nojs stadt, nojs morsastadt,
nojs  nostalgiaplejs!
Von nobla Kuck-massivo haj
ad Lejk Montanjas bella kaj
tu stasas qvasi kvam soldat,
todej kvam yesterdejs.Tu stussas auf memorial
von Eric monarkist,
but istas grün et radikal
in aktuello tajm vital.
Für tu hat ille ideal:
restera qvod tu ist!
Vår stad, vår stad
Vår stad, vår stad, vår moderstad,
vår längtans bygd är du!
Från Gökmassivets stolta krön
till randen utav Bergska sjön
du ståndar liksom å parad,
igår såväl som nu!Du tronar trygg å tradition
från konung Eriks da’ r,
men är dock grön och progressiv
i samtidens moderna liv.
Ty sådan är din ambition:
att bli just det du var!
HOJ SVIROM
Tradisdænga
Hoj, svirom, qvand-temp’ noj vivirom!
Trallom, sprallom, hejom fejom evrydaj!
Hoj, svirom, musicirom!
Sic fak´ farzan maj, et dito aj!
Für nojn-ten stüwer hink jour,
un score la jour-ante-jour.
et aj haw’ un spott-stüwer in reserv!
La brutta, qvam ell’ charmerat,
qvasi najs konvalj in evergreen pastur!
Gluggoj, qvis moj marinerat,
hüstat ell’ sür moj, aj lüllo figur.
Hej dunkom
Svensk folkvisa

Hej, dunkom, så länge vi levom!
Sjungom, dansom, havom roligt varje dag!
Hej, dunkom, kvintilerom!
Så har far min gjort och så gör jag!
För nitton daler idag och tjugo daler igår.
Och ändå har jag en riksdaler kvar!
Den flickan, vad hon var söter,
som en fager lilja uppå grönan äng!
Ögon, som gjorde mig blöter,
kasta’ hon på mig, jag lycklige dräng.
OTTA BAJ OCEANO
par petro selandero
Putz qvasi schült metallica ist’ oceano,
but tief submarino geht strong ampér.
Tutt’ ist sordin wie la vita waer´subterrano
infra la tomt di Mont Black linjær.
Rejsas nix ottan strax sür la montana?
Skaj ist orange, ominøs ist nüans sürak-scharlakana.
Venus la tromba von la oceano,
tromba qvi gormas et garwas, tromba qvis bank’
macho grande, et muskulær
Gryning vid havet
av Sten Selander

Blankt som en sköld av koppar och stål ligger havet,
men djupt under ytan går strömmen stark.
Allt är så tyst som om livet själv låg begravet
under de nattsvarta åsarnas mark
Stiger ej morgonen snart över bergen?
Himlen är röd, det är hot i den vredesrodnande färgen.
Stormen skall komma, stormen från havet,
stormen som ryter och skrattar, stormen som slår
manligt härlig, härlig och stark.
NUNK ARRIVAS YULO
par Zachario Topelio
Nunk arrivas yulo, nunk ist in visit,
nigro et fimbulo,  doch un favorit.
In gemak ingressas,  multum kordial,
et in galadressas stuffas juvenal.
Luma et candella  brill’ superlativ
kvam la brajta stella super Tel Aviv
Nu så kommer julen
av Zacharias Topelius

Nu så kommer julen, nu är julen här,
litet mörk och kulen men ändå så kär.
Han i salen träder med så hjärtligt sinn,
och i högtidskläder dansa barnen in.
Ljusen och lanternan glimma högt kring dem
liksom klara stjärnan över Betlehem.
LA HUSA IN HUSAZUND
par Gustavo Stevens

Kvam mejbi voj huskas, aj hawat einmal
pedalat ille deck.
Doch pensas aj, qve krüss ist final,
maj charterlust il istas weck.
Nunk dockas aj in plus trankilo marin
et kojas inter loj brass feminin.
Et aj dump´ liberia in canal,
si ella nur ist loyal.Für nemo donat moj un sekund
kvam husa in Husazund.
Et nemo bjussat moj rosamund
kvam husa in Husazund.
Aj haltat inter maj krattoj
un multitud schüsstoj rattoj,
doch nulla, nulla sic sweet, rotund
kvam husas in Husazund.
Jungfrun på jungfrusund
av Gösta Stevens
Som kanske ni minnes, har en gång förut
jag trampat detta däck.
Men nu tror jag, jag har seglat slut,
min reslust har fått sig en knäck.
Nu lägger jag upp i en lugnare hamn
och går till kojs i min älskades famn,
och jag kastar friheten över bord
om hon bara håller ord.För ingen gav mig en sådan stund
som jungfrun på Jungfrusund,
Och ingen räckt mig en sådan mund
som jungfrun på Jungfrusund.
Jag hållit i mina armar
så många ljuvliga barmar,
Men ingen, ingen så ljuv och rund
som jungfruns på Jungfrusund.
SQVALAS IN STOKHOLMA
par Ingela ”Plingo” Forzhomo
Aj traskas in repris zu nalle smart.
Aj wissas wo tu ist, wiss numerær baj hart.
But hawas aj kurage für telephon-konsultation,
qvand’ labb sür petmoj hat inflammation?Et qvand’ aj digg´ toj vox intim ad moj,
dann hajas aj sofort kvam aj hat missat toj.
Un drøs aj wolas üppa von maj tutta grubbleri,
but still il werdas solo swamleri.Et il istas in Stokholma heut´sqval,
toj status ist nock plus optimal.
La action haw’ stagnerat, maj læge ist’ normal,
but il istas in Stokholma heut´sqval.Noj donat nimmer zu amour un suck,
scandal qve finemang wird nur un kucklimuck.
Aj wolat informera qve vakanso ist prekær
et fünda adekvat vokabulær.

Et il istas in Stokholma heut´sqval
Et solo tu  ist maj ideal.

Det regnar i stockholm
av Ingela ”Pling” Forsman

Jag går till telefonen en gång till.
Jag vet ju var du finns, kan numret utantill
Men ska jag våga ringa dig och säga hur det känns,
när händerna på nummerskivan bränns?Och när jag hör din röst så nära mig,
då inser jag med ens hur jag har saknat dig
Så mycket som jag vill ha sagt av allt jag tänker på,
men det blir bara tomma ord ändå.Och det regnar här i Stockholm idag
Du har det säkert bättre än jag.
Det händer inget särskilt, jag har det ganska bra.
men det regnar här i Stockholm idagVi gav nog aldrig kärleken en chans
Så fel att något fint ska bli en kort romans
Jag ville tala om för dig att saknaden är svår
och hitta ord som gör att du förstår

Och det regnar här i Stockholm idag…

Och det är bara dig jag vill ha

IN NOJSAN HAAG
par Dænga traditonalo

In nojsan Haag spiras berra in blue
Ven’ kordans freud!
Haw’ tu agenda, noj fix’ rendezvous!
Ven’ lillis et aqvilejo,
ven’ rosaj et salivejo
ven’ milda mentola,
ven’ kordans freud.Flotta florinoj dort raggas zu stuff
Ven’ kordans freud!
Wolas tu, knopas aj für toj ein muff!Muff dann placeras aj in tojs tupé
Ven’ kordans freud!
Solo il droppas, but haussasla spe!In nojsan Haag istas flora et frutt.
Ven’ kordans freud!
But von la tutti tu istas maj brutt!
Uti vår hage
traditionelll folkvisa
av okänt ursprung
Uti vår hage där växa blå bär.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du mig något, så träffas vi där!
Kom liljor och aquileja,
kom rosor och salivia,
kom ljuva krusmynta, kom hjärtans fröjd!Fagra små blommor där bjuda till dans.
Kom hjärtans fröjd!
Vill du, så binder jag åt dig en krans!Kransen den sätter jag sen i ditt hår.
Kom hjärtans fröjd!
Solen den dalar, men hoppet uppgår!Uti vår hage finns blommor och bär.
Kom hjärtans fröjd!
Men utav alla du kärast mig är!
HINK IST LA SCHÜSTA SEMESTRAL
par Eberhardo Taubo

Aj trall’ baj knop rural:
nunk ist hink semestral.Il ist spring qvis ist final,
kontrat farmer brutal.Permafrost war boreal,
et obsa maj verbal:
il ist kurr et politrux
qvis spolierat global!
Für bissnissman trall’ aj
qvo il statt in affær;
Obs, floranto ist’ toj kaj
et lagun lumiær.
Il responsat kum emfas:
Si, tu traskas in extas
but look, kurr et politrux
slæp’ cris et depp zu maj cas´.
Dann wankat aj zu kust,
hink war fix brigantin.
Hoj, bongsjur, sejlorbuss,
diggas freud beckasin?
Koko tjoas hink sür paj
sub solaris brasa haj.
But il kontrat: Zu un paj
plus infernal sejlas aj.
Aj ging in vesper-chor
par divin audiens
A kapella-korridor.
digg’ aj præll-elokvens:
In toj spur trask Lucifær
herbst et bore et vær,
et toj skuggas baj semester
in la flosjardinjær.Dann spurtat aj in haag wo
mandela haw’ frucht,
et dann obsas aj Katrin, qvand’
approsch’ aqvedukt.
Et ell’ hojtas kommentar
sür floral trottoar:
Look, hink ist’ la schüsst semester
qvis maj prommis für toj war.
Här är den sköna sommaren
av Evert Taube

Jag sjöng vid bondens knut:
nu är sommaren här
Det är våren som är slut
svara bonden så tvär
Djupt gick tjälen här i nord
och sanna mina ord,
det är krig och politiksom har fördärvat vår jord!Jag sjöng för handelsman
där han stod i butik
Se nu blommar ju din strand
och nu glittrar din vik
Men han svarade burdus
Ja du går i glädjerus,
men se krig och politikdrar nöd och sorg till mitt hus.

Då gick jag ner till strand
där låg skutan förtöjd
Se goddag på dig sjöman
hör du fåglarnas fröjd?
Gökar gala här i land
under solens höga brand
Men han svarade Jag seglar till ett varmare land

Jag gick i aftonsång
för att höra Guds ord
När jag står i kyrkans gång
hör jag kyrkherrens ord
Satan följer dina spår
höst och vinter och vår
och han jagar dig om sommaren i blommande snår

Då sprang jag ut på ängen
där mandelblom står
och då ser jag lilla Karin
till brunnen hon går
Och då ropar hon till mig
ja på blommande stig
Se här är den sköna sommaren som jag har lovat dig)

FLØRTA MINIMALGALAX
par Betty Ehrenburgo-Posso
Flørta, minimalgalax,
how aj grunnas was für slags.
Far tu charmas mi en face,
qvasi strass in la parnass.
Flørta, minimalgalax,
how aj grunnas was für slags.
(Enär denna visa fått förnyad aktualitet i hygiensammanhang, omtrycks här transpirantoöversättningen från år 1985
Blinka lilla stjärna där
av Betty Ehrenborg-Posse

Blinka, lilla stjärna där.
hur jag undrar vad du är.
Fjärran lockar du min syn
lik en diamant i skyn.
Blinka lilla stjärna där,
hur jag undrar vad du är.
VER ADVENT WALPURGISNAJT
par Guglielmo Petrofilo-Bergero
Ver’ advent Walpurgisnajt
et tassat trans-sylvano
kum glopp von slask et propp von sly
in soj peruk-girlang.
Et inter la nivea-rest
wart nunk parat il plano
für start von torw et zeppelin
in luminøs pedalo-pendang.
Et tutt’ expekt’ kum sordin
novell journals briljanta debut
in orient.
Akvaloppo ist venus
kum lattjo shænty.
”Halto, stoppo!” hojt’ Boro grej
zu block et hey.
”La mopso stroppo,
qvis moj irriterat plænty,
haw’ sür moppo!
Nunk schas, galoppo!”
But via busch et grün arkad
il ekat flabb et plurr
baj südans pusto moderat
et pinjos arla-surr.
Våren kom en valborgsnatt
av Wilhelm Peterson-Berger
Våren kom en Valborgsnatt
och smög igenom skogen
med dropp av tö och knopp av sälg
i kransen om sitt hår.
Och mellan frätta dok av snö
låg marken redobogen
att låta gräs och sippor gro
i hennes fötters glittriga spår.
Och allting bidade tyst
den nya dagens gryende glans
vid österns bryn.
Då kom bäcken
och sjöng sina glada sånger.
”Hejda’n, stäcken!” röt Bore grå
till sten och strå.
”Den fräcke gäcken,
som stört mig så många gånger,
skall få knäcken! Nu jagom väck’en!”
Men genom blad och gröna valv
det ljöd ett skratt, ett porl
vid sunnanvindens ljumma suck
och trädens morgonsorl.
IN LUNANS HALO
par Emilio von Qvanto
Sür la snüggis di lokalo
brillas soft noktürnmoment.
Beige genanza vesperalo
fimpas cirk undin kaj glænt.
Schon il wankas tajm noktalo
in la largo firmament.
I månans skimmer
av Emil von Qvanten

Över nejdens skönhet glimmar
mild, högtidlig kvällens stund;
bleknad aftonrodna’n simmar,
slocknande kring våg och lund
Re’n de nalkas, nattens timmar,
på det vida valvets rund.
NOJS ABBÉ
par Gustavo Frodingo

Nojs abbé ist rond kvam grevé
et smart kvam il diabólo,
doch egalitær et humanitær,
generas nix pær agricólo.
Il vivas kvam noj
et klunkas kum tuting la java soj,
kvam noj, von pava nix abstinento,
diggas krubb kvam noj
et ist slubb kvam noj
– doch sabbato ist differento.
Våran prost
av Gustaf Fröding
Våran prost är rund som en ost
och lärd som själva den onde,
men gemen likväl och en vänlig själ
och skäms ej att far hans var bonde.
Han lever som vi
och dricker sitt kaffe med halva i
som vi, och ratar icke buteljen,
älskar mat som vi
och är lat som vi
– men annat är det vid helgen.
KANTO DI SPORT
par Frater Nilsofilio

Hoj! Hink ist noj in retur,
Svejs- atletoj tutt in dur!
Selfis viktoar-kultur
hawas tuttan noj!
Für nojs bærsærkahumorr
noj ad novum win-win sporr’,
et noj futtas, qvando skorr’
Svejsan hej et hoj.
Idrottssång
av Frater Nilsofilio

Hej! Här kommer vi igen
Sveriges glada idrottsmän!
Samma segervilja än
har vi allihop!
Ty vårt vikingahumör
oss mot nya segrar för,
och vi eggas, då vi hör
Svenska hejarop!
LA LUSSA
par Alicia Tegnero
Bonsjur, maj noblessa,
hink Lussebrutta ist,
Ell´ venus zu voj in tutt honore
kum najsoj presentoj
et særk di blank batist.
Ell´ huskas soj esse
un luxevangelist
di yulo, di yulo amore.Standup, standup amigoj,
et krubba et haw kul,
das freudas la Lussa in tutt core.
Ell´ wishas voj tutti
un toppschüsto yul.
Vojs Gott voj gardera
für osis inhemul.
La Lussa luxas yulo kum honore.
Lucia
av Alice Tegnér
God morgon, mitt herrskap,
här kommer Lussebrud,
hon kommer till er i all ära,
med gåvor så rara
och klädd i vitan skrud,
Hon minner sig vara
ett ljusets sändebud,
för julen, för julen den kära.)Stån upp, stån upp, go’  vänner
och äten och må väl,
det gläder Lucia av allt hjärta.
Hon önskar er alla
en fröjdefull jul!
För olyckor alla
bevare Eder Gud.
Lucia lyser julen in med ära.
ALPINROSETT
par Owo Thørnquisto
Nunk wol intonera un autokoral
qvis will deprimera toj spirit mental.
Pro primo amore alpin et basal,
in fin perversiono et aktion brutal.Per porta passerat un Bernerisch hund,
et Sanctus Bernardus adjunkt nach sekund.
Kum brandy sofort inflammerat kurtis,
et vovve kum barrel refillt in repris.Dann pajat aj ruckel ad modum Nobel,
il osat von Gronstedts et klingt decibel.
Aj grinat un squætt in stellar nattiné,
tant pis per bellissima VSOP!
Alptoppens ros
av Owe Thörnqvist
Nu skall jag framsjunga en visa om mig
som kommer att väcka förstämning hos dig.
Den börjar med kärlek i berg och i dal
och slutar med våldsdåd och rutten moral.Då slank genom dörren en Sankt Bernhardshund,
och efter slank sankt Bernhard själv om en stund,
Där satt dom och hångla och drack Eau de Vie
och jycken med kaggen om halsen slog i.Då sprängde jag alphyddan med dynamit,
Det ekade länge och doftade sprit.
Sen grät jag en tår under stjärnornas tak,
ty visst var det synd på så’n prima konjak.
MAJ MANDOLIN
par Thoro Waldmanno
Aj hawat mandolin
seit battingperiod
qvis aj wol konservera,
für il ist maj toppklenod,
maj mandolin, maj mandolin.
Sjack daj qvis hat passé
aj stringoj haw karess,
et lattjo trall auf mandolin
aj plejat sine stress,
maj mandolin, maj mandolin.
Si mandolin, un kompanjon
qvis aj possessas seit un eon.
Soj sound fragil hat nix excess,
doch in la gura ist happiness.
Min gitarr
av Thore Skogman
Gitarren har jag haft
sen liten grabb jag var.
Den är min allra bästa skatt,
och den ska jag ha kvar.
Ja min gitarr, ja min gitarr.
För varje dag som gått
Jag strängarna har smekt,
och glada melodier
på gitarren fram jag lekt.
Ja, min gitarr, ja min gitarr.
Ja min gitarr, en trogen vän,
som jag har haft sedan längesen.
Dess spröda ton är ej bisarr,
Men det finns glädje i min gitarr.
NOKTÜRNO
par Eberhardo Taubo
Trün’ sür maj brass!
Najt obsküras
infra soj flügel toj cheek explosiv.
Hott in ekstass
strax tu üras,
Flükt’ moj in üra wie swall elusiv.
Wieder arrest. Stonkas. Fajtas.
Nobbas. Okej. Et puss in repris.
Trüna, kamrat! Sliras najtas.
Amor toj gard’ in silent kurtis.
Nocturne
av Evert Taube
Sov på min arm!
Natten gömmer
under sin vinge din blossande kind.
Lycklig och varm
snart du drömmer
flyr mig i drömmen som våg flyr vind.
Fångas igen. Flämtar. Strider.
Vill inte. Vill. Och blir åter kysst.
Slumra min vän! Natten skrider.
Kärleken vaktar dig ömt och tyst.
LA DONNA IN VRETA
par Tryggvo Arnefilio

Un solo donna sedas ad vretbuskage,
suffleras  pseudonym.
Für bojfrend hat spatserat zu la village,
zu bruttaj anonym.
Ell’  kan digga konsert,
ell’  kan digga garv et squal,z
qvis kuling port’ ad ella dort.
Kuttrasju semestral
hat ell’  hawat self einmal,
doch freud wart minimal.Von la multiflora
knopas  ell’ un koronett
et stuff balett in lajt lunett.
Et ell’ traumas di amante,
qvand in heimat trask’
et un træne wæck ell’ wask.
Flickan i hagen
av Tryggve Arnesso

En ensam flicka sitter vid hagens bryn
och viskar ömt ett namn.
Ty den hon håller kär gått på dans i byn,
till andra flickors famn.
Hon kan höra musik,
hon kan höra skratt och sång,
som vinden bär till henne där.
Sommarljuv romantik
har hon upplevt själv en gång,
men glädjen blev ej lång.Utav hagens alla blommor
binder hon en krans
och går till dans i månens glans.
Och hon drömmer om sin kära,
när hon hemåt går,
och hon torkar bort en tår.
AJ IST SIC HAPPI
par Paulo Nilzofilio

Aj ist sic happi aj ist swid!
Oj, spik, qvo ist un paj
sic maxastral, sic semestral
qvam Svejsas longa kaj?
Obs areal, obs pastoral,
qvo farsoj traskat hat!
Obs müsli-plætt, et obs bukætt,
dort bebis-slafan statt!
Jag är så glad att jag är svensk
av Paul Nilsson
Jag är så glad att jag är svensk!
O, säg var finns ett land
så stjärneklart, så sommarljust
som Sveriges vida strand?
Se åkrarna, se ängarna,
där far och farfar gått!
Se rågarna, se blommorna,
där har min vagga stått!
DAGNIS
par Owo Tørnquisto

Noj hat nix idé von erotik
pre mini Dagnis kommt in plejs.
Nunk sedas noj dort et dippas kexoj in
la kondis ”Septo” tuttan dejs.
Et tuttoj noj doas in koral qve
Dagnis, venus et squætt!
Oj, oj, oj, Dagnis, plus guttkvintett!
Obs kvam maj korda kantas
trudelett, trudelett.Noj lirat sür la phonograph lokal
et sotis noj hat interglutt.
Wienerbrotoj, mazzarinoj et
loj saccarinoj ist kaputt
in kvart korpulentoj knaboj qvis kant’
Dagnis, venus et squætt….
Dagny
av Owe Thörnqvist

Inte visste vi vad  kärlek var
förr’n lilla Dagny kom till stan.
Nu sitter vi där och doppar skorporna
på café ”Sjuan” hela dan.
Och alla så ropar vi i kör att
Dagny, kom hit och spill!
Oh, oh, oh, Dagny, fem droppar till!
Hör hur mitt hjärta sjunger
trallidill, trallidill.Vi spelade på grammofonen där
och titta’ snett uppå varann.
Wienerbröna, mazarinerna
och sockerkakorna försvann
i fyra små feta killar som sjöng
Dagny, kom hit och spill….
ROSÉ AJ FANTASIAS
par Editha Piaffa/Rolando
Qvand tu pausas in maj brass
et whisk´ maj alias,
rosé aj fantasias.
Eros, qvis hat sjappat wæck,
hat mejkat soj comebæck,
aj tuttan amnesias.
In maj kardio-logi
penetras un espri,
sjack tajm aj obsas toj.
Tutt kann bankruttas, aj ist doch solvent,
si permanent aj kann esse toj sambo.
Post nojs rendez-vousjournal
un mondo roseal smajlas ad moj.
I rosenrött jag drömmer
av Édith Piaf
När du vilar i min famn
och viskar ömt mitt namn,
i rosenrött jag drömmer.
Kärleken som för mig flytt
har kommit nu på nytt,
jag allting annat glömmer.
I mitt hjärtas alla vrår
ett lyckoskimmer når,
var gång som jag dig ser.
Allt kan jag mista, jag rik ändå är,
om jag för evigt får vara dig nära.
Sen den dagen jag dig mött
ett värld i rosenrött emot mig ler
QVANT TEMPO WIRD IN THULO
par Gunnaro Wennermonte

Qvant tempo wird in Thulo
la mortis pax konstant?
Audiensas nix klausulo:
”Voj blue man group, avant”?Genetic bærsærk-senso
desiras tripp naval.
Revansch-reminiscenso,
vicino, ist vital.
Hur länge skall i norden
av Gunnar Wennerberg
Hur länge skall i Norden
den döda fred bestå?
Skall snart ej höras orden:
”I gossar blå, gån på”?Det ärvda vikingssinne
till ledungs trår igen,
Och hämndens trogna minne,
nabo, lever än.
FUCHS FOXTROTTAS
Fuchs foxtrottas sür la glasso,
fuchs foxtrottas sür la glasso.
Ist okej, ist okej
kantare knabekantato?
Cosi fak´ knaboj in ambulans,
et qvo loj sitzas,
et qvo loj stans.
Ist okej, ist okej
kantare knabekantato?
Räven raskar
Räven raskar över isen,
räven raskar över isen,
Får vi lov, får vi lov
att sjunga gossarnas visa?
Så här gör gossarna var de går,
och var de sitter, och var de står.
Får vi lov, får vi lov
att sjunga gossarnas visa.)
AJ TRAUM VON DOMESTIK YULO
par Leonardo Reuterskioldo

Aj traum von domestik yulo,
wo pontifexas fimbulstrit
super busch tranqvillas et rotas villas i
n neve baj frigolit.Aj traum von domestik yulo,
in tuttan glugg brass’ stearin.
Najs et stajlat ist sjack kabin.
Si, aj sukt’ zu surro von la pin.
Jag drömmer om en jul hemma
Jag drömmer om en jul hemma,
där vintergatan slår sin bro
över tysta skogar och röda logar
i snön vid en frusen mo.Jag drömmer om en jul hemma, i
alla fönster brinner ljus.
Fint och pyntat är varje hus.
Ja, jag längtar till en granskogs sus.
GLUNTO
par Gunnaro Wennermonte

Husk´ tu wie fata noj hat fusionerat
attan millennium trenta et sett?
– Kylle, aj huskas, si,.. Carlo Dussino-daj.
– Canto communo hat traskat cirk´ plaza,
Aj trask´ in basso, tu trask´ baj côtlett.
– Istat un skummis najt,
pens´ qve forgettas aj?
”Putz wæck tempos futtis mementoj”
arresterat potento nojs mentoj.
– Doch, qvand´  trall ist finito æskat tu:
Placebas un pokal?
Il ist uppstart di un otto-basto superbackanal.
Salut pro loj bast dazumal,
et pro nojs vitas longa veronal!
Glunt
av Gunnar Wennerberg

– Minns du hur ödet oss förde tillhopa
adertonhundra och trettiosju?
– Åja, visst minns jag det… just Karl den tolftes dag.
– Allmänna Sången gick marsch omkring torget,
jag gick i basen, bredvid mig gick du.
Kvällen var kall och mörk,
tror du jag glömt det jag?
”Viken tidens flyktiga minnen”
grep med underbar makt våra sinnen.
./. – Men när sången var slutad frågte du:
Behagar herrn ett glas?
Det var upptakten till ett åttaårigt dundrande kalas.
Ja, skål för de framfarna år,
och för vår levnads långa vår!,/,
TRALL ROYAL
par C. V. A. Strandmone

Ex svedsko basso kardiall
un kollektiv et simpel trall
progressas zu il rej.
Ward loj et soj familj lojal,
korona banta sür soj skal,
loj fixa krédit maximal,
Tu renommé plebej!
Kungssången
av C. V. A. Stra
Ur svenska hjärtans djup en gång
en samfälld och en enkel sång,
som går till kungen fram.
Var honom trofast och hans ätt,
gör kronan på hans hjässa lätt,
och all din tro till honom sätt,
Du folk av frejdad stam!
SANTA LUZZIA
par Sigrida Elmblado
Santa Luzzia, lux megawatto,
spreja glamour-reflex in bore-natto!
Ven’ in toj særk albin, sweet kum ukaso.
Don’ noj, yul-konkubin, hum dell kalaso!
Flax-traum mirakuloj noj profetia.
Futt’ kandelaberoj, Santa Luzzia.Voodoo et phan-potens tu domineras,
holy fluorescens noj protegeras.
Astroj, qvis gajdas noj al avenida,
istas toj spotlajtoj, bella druida.
Flax-traum etc
Sankta Lucia
av Sigrid Elmblad

Sankta Lucia, Ijusklara hägring,
sprid i vår vinternatt glans av din fägring.
Kom i din vita skrud, huld med din maning.
Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.
Drömmar med vingesus under oss sia.
Tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.Trollsejd och mörkermakt ljuvt du betvingar,
signade lågors vakt skydd åt oss bringar.
Stjärnor som leda oss, vägen att finna,
bli dina klara bloss, fagra prästinna.
Drömmar etc
LA NIZZO
par Viktorio Rydmonto

Fimbulnoktürn’ hat strong klimat,
asterix funkas et brassas.
Tutti slafas in isolat
tief in las missinassas.
Lunan traskas la rutt sordin’,
snoj lajt’ in blanko sür la pin’,
dito sür baldakino.
Nizz’ ist nur piggelino.
Tomten
av Viktor Rydberg

Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i enslig gård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på fur och gran,
snön lyser vit på taken.
Endast tomten är vaken.
KANTA STUDJOSI
par Hermanno Sæterbergho
Kantom studjosi extrabon sjur!
Lassom galeja in spring juvenar,
nock funkar kordan kum san’ bravur,
kaj futura blondina üst var.
Nolla furii
in va psykosan sit,
esperan v’ami,
promissan va kredit,
kum voj knopa bandage
in plantage,
kvo dulkissan diploma florit,
kvo dulkissan diploma florit.
Hojlah!
Studentsången
av Herman Sätherberg

Sjungom studentens lyckliga dag!
Låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i vårt sinne bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund
i den lund
där de härliga lagrarna gro,
där de härliga lagrarna gro.
Hurra!)
LA DINKA SÜLWESTER
par A. Tennyfilio/E. Fredino

Ding, dinka, dong in tuff sülwesternatta
al boreal neon et terrans glace;
antiko anno kojas quasi kass…
ding rekviem sür akva et rabatta.Ding in novella et dong wæck senilo
in tremulant annal-moment primær.
Ding wæck la bluff ex tellus’ landamær,
et dong in pravda pro noj instabilo.
.
Nyårsklockan
av Alfred Tennysons

Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten
mot rymdens norrskenssky och markens snö;
det gamla året lägger sig att dö…
Ring själaringning över land och vatten.Ring in det nya och ring ut det gamla
i årets första skälvande minut.
Ring lögnens makt från världens gränser ut,
och ring in sanningens till oss som famla.
SENIOR NOAH
par Carlo Michaelo Bellhomo

Senior
Noah, senior Noah
istat homme honnett.
Qvand il debarkerat,
il inseminerat
molto vino, molto vino,
ille faciet.
Gubben Noach
av Carl Michael Bellman

Gubben Noach, gubben Noach
var en hedersman.
När han gick ur arken,
plantera´ han på marken
mycket vin, ja, mycket vin,
ja, detta gjorde han.
SENILA, LIBERIA
par Ricardo Dybecko

Senila, liberia, pinuppans Polar,
tu hyschans, tu lajbans, extrafina!
Hejsvejzo, tu toppschyssta wischa de hektar,
ta’ sunlight, ta’ rabatti evergreena.Tu stussas on PR de big dazumal,
wenn chændis tu sqvallrats über globen.
Aj hajas, futurum exaktum ist’ egal.
Jes, willa d’este bis narkos von Oben!
Du gamla, Du fria
av Rikard Dybeck

Du gamla, du fria, du fjällhöga Nord,
du tysta, du glädjerika, sköna!
Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord,
din sol, din himmel, dina ängder gröna.Du tronar på minnen från fornstora dar,
då ärat ditt namn flög över jorden.
Jag vet, att du är och du blir vad du var.
Ja, jag vill leva, jag vill dö i Norden!
DONNA IN HABANA
par Eberhardo Taubo

Donna in Habana,  ella hawas tji sekin,
sedas in vitrina,
morsas maskulin.
Venus lajbans amiral,
tu wol´ hawa maj floral!
Aj ist bell, tu juvenal
kanta kordial!
Flickan i Havanna
av Evert Taube

Flickan i Havanna, hon har inga pengar kvar,
sitter i ett fönster, vinkar åt en karl.
Kom du glade sjömatros,
du skall få min röda ros.
Jag är vacker, du är ung,
sjung av hjärtat, sjung!
FLATANS PAMPAS
par Wulfila Lundello

Mi myst most in flatans pampas
près de plurr habitué
cirka tertial per anno
bis la psyko wird blasé.
Mi myst most in flatans pampas
wo pustan geht in svang
wo lærkan ist celest-statist
et qvittras finemang.
Da destilleras destillat
kum dosis Johanniterpiff
et klunkas it kum sublimat
al frallan et al biff.
Aj myst most in flatans pampas
près de plurr habitué.
Öppna landskap
av Ulf Lundell

Jag trivs bäst i öppna landskap
nära havet vill jag bo
några månader om året
så att själen kan få ro.
Jag trivs bäst i öppna landskap
där vindarna får fart
där lärkorna står högt i skyn
och sjunger underbart.
Där bränner jag mitt brännvin själv
och kryddar med Johannesört
och dricker det med välbehag
till sill och hembakt vört
Jag trivs bäst i öppna landskap,nära havet vill jag bo.