gronkoping.nu

Alltid aktuell presentbok:
Staden i mitt hjärta -
Poesi & Transpiranto
från Grönköping!

Läs/Beställ boken

Nyheter

NYTT KONSULTKONCEPT Å HÄLSO- & SJUKSTUGAN!?
Känd konsult räddar vården!
2018-02-07 Läs

STADSÄLDSTAN UPPDATERAD!

Kurtiserad av hög militär!
2018-02-07 Läs

PRESSGRANNAR

Pressgrannar i februarinumret av GV
2018-02-07
Läs

NOTISER

Notiser ur februarinumret av GV
2018-02-07
Läs


Månadens rubriker
Ledare: Huru försvara oss mot vad?

Gästtyckare: Osannolikt uteslutet!

Nostalgiskt jubileum å Stadt – revolutionsåret 1968 högtidlighölls!

Lyckat försök av Brandcorpsen - ångspruta kör själv!

Alltför många pensionärer – barnrika familjer sökes!

Inkontinent raket observerad – slog ner å  Bergskans is!

Åldersmätning slog fel – stadsäldsta vägrades systeminköp!

GV inför valet: Hallå, hallå, vi (MP) finns fortfarande!

Strategisk samordning – arbetsförmedlare klyvs i två!

Indragna tröjor!

Hund  katt viktiga för BNP – så även i Grönköpingsekonomin!

Strid om hamburgare!

Kan blivande doktorer läsa? Bokstavsproblem å  sjukstugan!

Polisongkampanj gör succés – herrarna blir pussvänligare!

Rekordbak lyckligen avstyrt.!

GV engkät: Åtlyder ni nya klimatlagen?

GV förr i tiden: Nationalmuseums utställning till Grönköping


TRANSPIRANT O:
In nuptisfarmo(
I bröllopsgården av Rikard Gustavsson)
Läs


  Läs mer  Beställ

Pressmeddelande  Grönköpings Veckoblad nr 8 2015
Läs


Läs

Profilarkivet
Läs

Tyck om GV!
Läs

NYTT KONSULTKONCEPT Å HÄLSO- & SJUKSTUGAN!?
Känd konsult räddar vården!


DEN GLADE LÖJTNANTEN
Min vän Napoleon Johnson har uppnått löjtnants grad,
dock bara i reserven, men han är ändå glad.
Han sjunger då han duschar, båd´ bittida och kväll,
så skönt som om han vore en hr Ingvar Wixell.

Hr löjtnant Johnson mönstrar sin Fältcorps i givakt
och lär den att förflyttas i föredömlig takt.
En lördag fick den gånga med packning till Borås,
en annan fick den cykla sig fram till Alingsås.

Min vän hr löjtnant Johnson är ungkarl, som ni vet.
Å äktenskapets marknad är han därför så het.
Men ännu har ej någon fått knyta Hymens band,
fast, som jag hört, så var det helt nära till ibland.

Grönköpings unga damer är svaga för hans charm,
och när han exercerar, blir varje kvinna varm.
När löjtnanten utstöter ett klingande ”Givakt!”,
får han vart kvinnohjärta så lätt uti sin makt.

Så om min glade löjtnant vill roa sig nå´n gång
i sällskap med en kvinna som lyssnar till hans sång,
då gäller det för henne att taga sig i akt:
i sällskap med hr Johnson får hon va´ på sin vakt!

A:LFR-D V:STL-ND

    Redaktion

Prenumerera
helår, halvår, gåva...

Lösnummer
ÅterförsäljareOm Grönköping och dess invånare.
Grönköpings historia
Vilka bor i Grönköping?
Förkortningar som används i spalterna
Beställ boken Vem är vem i Grönköping?

Transpiranto –Grönköpings världsspråk
Om transpiranto
Transpirantoregister
Transpirantoteket
Beställ transpirantoskiva

Annonser
annonsera i Grönköpings Veckoblad!

Dela med dig av Dina bildskatter!
GV tar gärna emot gamla fotografier som kan komplettera vårt bildarkiv. Ange om Du vill ha tillbaka bilderna efter inscanning
gronkoping@lindco.se

Pressklipp och texter
GV tar gärna emot pressklipp för spalten Pressgrannar. Även textbidrag är välkomna, dock utan löfte om publicering.
gronkoping@lindco.se

Länkar
Här hittar Du GV:s länksamling
gronkoping.nu

Grönköpings Veckoblad, 0770-457160 18  gronkoping@lindco.se. Mer kontaktinformation