Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Vilka bor i Grönköping?

Grönköping är kanske inte någon stor stad, men det råder ingen tvekan om att det bor fler färgstarka och prominenta personer där än någon annanstans på jorden (eller i varje fall i trakten kring Skövde och Hjo).

Grönköpings Veckoblads trogna läsare känner dem väl: Förre förrädaren Hildor Peterzohn, stadsrådet Joel Eriksson (s), skalden Alfred Vestlund, socialchefskan Wilhelmina Unill, ynglingen Emil Ruda, den vördade stadsäldstan frkn Sophie Liljedotter, hemkonsulenten Ada A:son Susegård – det mer än hundraåriga Veckobladet har gjort många av dem odödliga, andra närmast obegripligt seglivade och några – som konferensvärdinnan Agneta Palmodin, (27) – evigt unga. Naturligt nog har många överlevt sina skapare, och det lär fortsätta på den vägen under 2000-talet.

För nytillkomna läsare (och redaktörer) av Grönköpings Veckoblad kan emellertid persongalleriet te sig hart när oöverskådligt och övermåttan rikt på namn, titlar, ingångna resp. avbrutna äktenskap, sam- och särboförhållanden, allianser, sväg- och svågerrelationer samt dunkla anspelningar på händelser i ett synnerligen grönköpingskt förflutet.

I boken Vem är vem i Grönköping? ges utförlig information.

Individer
Augustsson AlarikBeaumaré Donald
Berglind, Fidias
Berglund Karl
Berglund Stig
Bergström, Paulus
Bloom Henry
Boklund Hilarius
Bolin Oscar
Browall Harald ”Harry”
Brunander Gördis ”Flabbs”
Brunander Pontus
Brylén Justus

Clossemeyer Ernst

Dahlquist Hilding

Ebberöd Gull-Marie
Edmunsson Evald
Ericsson Bernhart
Eriksson Joel

Ferm August
Fingalsson Oscar
Florin Hilbert

Glas Egon
Grönstedt Edmun
Grönstedt Viran
Gustafsson Lola
Gårdberg Petrus
Göransson T.F.
Göransson Gunilla

Hagwald Ludvig
Helmersson Eva-Lena
Helmersson Viking
Helmersson Valle
Helmersson Veronika

Janzzon Malte
Jigebring Elmer
Joelsson Ansgar
Johnson Napoleon
Jonsson A. (Alexis)
Jönsson

Klavander Albert
Klavander Gilbert
Kling Leonard
Kolting, Verner
Krökén Jonas
Larsson Ebonius ”Ebbe”
Liljedotter Sophie
Lundblad Thure
Lundstedt Arvid
Lundstedt Dolly
Månsson Fridolf
Månsson Elvira
Pall Kent-Göran
Palmodin Agneta (27)
von Peiland A. (Adolf)
Peterzohn Hildor
Pettersson Gurli
Pilzén Louise
Pjälterud-Glad Frida
Puntén Lillemor
Pykman Georg
Ramstedt Elon
Rask Frank
Ringnér Gottwald
Ruda Emil

Salvén August Tertius
Salvén Märtha
Schwung Åke
Sjödin Engla
Sjögren Alarik
Sjökvist Mårten
Sjökvist Tekla
Strömblom Karl-Edvard
Susegård Ada A:son
Svensson Tekla
Särnblad Beda
Särnblad Folke

Unill Wilhelmina

Vedbom Jules
Vestlund Alfred
Vilmgård Britt-Inger

Åkerström Orvar

Östberg C.A.