Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Förkortningar

Förkortningar som används i spalterna

I GV förekommer en mängd mer eller mindre kryptiska förkortningar. Den mest kända är kanske det stående epitetet till hr kulturdoktorn Stig Berglund, nämligen s.t.s. i H., vilket betyder ”som tog studenten i Hjo”. Om man tidigare inte kunde ta studenten i Grönköping, eller om kraven för mogenhetsexamen var mindre i Hjo, kan man bara spekulera över.

Här är en lista på ofta förekommande förkortningar.

d:o
ex.vis
f.förr.
f.t.
f.ö.
frkn
hr
hrr
härv.
i.o.f.s.
m.a.o.
m.e.m.
m.o.
o.a.
o.dyl.
resp.
s.a.s.
s.d.h.
s.g.s.
s.m.s.
s.t.s.
täml.
v.m.k.
värd.
å
å gr. av
åtm.
ö.h.t.
dito
exempelvis
förre förrädaren
för tillfället
för övrigt
fröken
herr
herrar (-na)
härvarande
i och för sig
med andra ord
mer eller mindre
med omnejd
och andra
och dylikt
respektive
så att säga
som det heter
så gott som
som man säger
som tog studenten
tämligen
vad man kallar
värderade

på grund av
åtminstone
över huvud taget