Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

CORPSEN HÅLLER DISTANS!

Lär ut granatkastning via brev!

Så här skall soldater vid behov isoleras!

Den ågående epidemin åverkar nu även Fältjägarecorpsen och det militära försvaret av vår stad (Grönköping). Det finns dock ingen anledning till oro, snarare tvärtom, förklarar hr överbefälhavare, tillika reservlöjtnant, Napoleon ”Nappe” Johnson för Veckobladets säkerhetspolitiska reporter.

–Vår militära organisation är skapad för att hantera och bekämpa kriser av värsta sort, understryker hr Johnson under intervjun som genomförs med tredubbeldubbel armbågs lucka å Corpsens kaserngård. Som exempel å den goda beredskapen nämner hr Johnson att samtliga soldater hälsar med honnör och inte tar i hand. – Rent strategiskt har vi dock fått tänka om med tanke å Folkhälsomyndighetens regler om stora folksamlingar. Det blir lite mer hr general Vo Nguyen Giap (vietnamesisk gerillakrigföring) och lite mindre hr general ”Ike” Eisenhower (D-dagen), säger hr Johnson.

Krigskorrespondens!
För att minska antalet soldater i kasernen sker grundutbildning av nyinryckta, den s.k. gröntjänsten, med en korrespondenskurs. Under de två första månaderna får rekryten ett brev i veckan med övningar som skall genomföras enskilt i och kring hemmet. – Måla ansiktet, åla medelst hasning och kasta handgranat är inget man behöver ett befäl för att lära sig, betonar hr Johnson, som tillägger att det kommer att genomföras stickprov å kunskaperna när soldaterna anländer till regementet för fortsatt utbildning.

Eventuellt smittade soldater kommer att isoleras och ingå i egen pluton (mellanstor grupp). Den kommer bara att sättas in i strid i ett desperat läge då bara biologisk krigföring återstår. – Dit är det dock tackochlov mycket långt och vi har i dagsläget ingen smitta i Corpsen. Tack vare hr bataljonsveterinär Orvar Åkerströms stränga regler för soldater och befäl har vi lyckats hålla viruset utanför kasernvakten. Fram för allt har hr Åkerström betonat (tjatat om) vikten att sprita händerna. Är det något som inger förtroende i dessa tider så är det en man som doftar sprit, avslutar hr reservlöjtnant Johnson.