Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

(KD): ”HÅLL UTSOCKNES BUS BORTA!”

Frikyrkopastor tager nu bladet från tungan

Hr frikyrkopastor H. (t.v.) blickar mot Skövde där häktet bör byggas!

Herr David Helfridsson, frikyrkopastor och Kristdemokraternas ledare i Grönköping, tager nu bladet från tungan
i en kriminalpolitisk fråga av högsta prioritet, i det han föreslår att Grönköping skall bekosta tillkomsten av ett nytt häkte i Skövde.

– Jag är icke den förste som stört sig å att utsocknes delinkventer (brottslingar av större eller mindre dignitet) få njuta av bekvämligheten i Grönköpings häkteslokaler, säger hr H. till GV:s utsände reporter. – Det är ju allom känt, att Grönköpings häkte röner stor popularitet i den undre världen, icke minst för den goda förplägnad som bestås av fru Alida Bergström, hustru till hr polis Paulus B. Den oftast häktade, hr förre förrädaren Hildor Peterzohn, brukar ju lämna häktet med åtskilligt större midjemått än han haft vid infinkningen, och för att utsocknes små och stora skurkar icke skola frestas att mer eller mindre frivilligt låta sig häktas i vår stad så må vi låta bygga ett nytt häkte, förslagsvis i Skövde, enär flertalet av utombys busar ha sin hemvist därstädes.

Principsak!
Å GV:s fråga om det icke vore billigare att om- och tillbygga häktet i Grönköping svarar hr H. att principen torde vara viktigare. – Det utsocknes buset skall helt enkelt förmås att hålla sig borta från Grönköping, vi ha nog av vårt eget, säger hr H. med emfas. – Förresten, avslutar hr Helfridsson och blickar uppåt, har jag efter tipps från en källa i näringslivet just köpt aktier i ett namnkunnigt fastighetsbolag, som har långt gångna planer å att omvandla tomma lokaler till lyx-finkor, och dessa tycker jag endast ska komma lokala medborgare till dels, även om de är busar – det är ju trots allt våra busar!