Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

STADSÄLDSTA CORONAVACCINERAD

Även doktor & syster stuckna!

Frkn Liljedotter körs hem efter den lyckade ympningen!

Det var klang & jubel på Hälso- & sjukstugan, när stadens vördade äldsta, frkn Sophie Liljedotter, som den allra första i Grönköping ympades mot den grasserande corona-farsoten med hr apotekare Clossemeyers nyuppfunna vaccin Coromeyer.

Mässingssextetten Hopp & Seger spelade glad och smittande musik, dock på behörigt avstånd från såväl varandra som övriga deltagare, och hr regionrådet Alarik Augustsson utdelade till den gamla damen ett anslående diplom som bevis på den skickelsedigra tilldragelsen.

Frkn L. var som vanligt pigg och nyter och uttalade, att hon nog skulle ha klarat sig ympningen förutan, enär hon som preventiv (hälsoförebyggande) åtgärd flera gånger om dagen inlägger en pris snus med tonkaböna.

– Enligt vad jag har inhämtat i en känd läkartidning som min systerdotter har högläst för mig, hindrar nämligen nikotin de små virusarna att intränga i cellerna. Och de bacillusker som ev. klarar sig, tar nog tonkabönan hand om, skrockade frkn L.

– Man ska inte förakta dom gamla huskurerna, underströk den gamla avslutningsvis, innan hon sköts av systerdottern i rullstolen tillbaka till det trevna hemmet i V. Tvärgränd.

Regionråd ympad!
Därefter vaccinerades hr stadsdr A.T. Salvén av sin maka, tillika syster, och sedan blev det hr doktorns tur att s.m.s. sticka fru Märta i armen, varvid hon dock sade ”aj” och menade, att hr doktorn nog hade tappat litet av det praktiska handlaget med sprutan.

Hr regionrådet Augustsson blev även han ympad, då han insisterade på att han i sin egenskap av f.d. sjukhusvaktmästare måste anses tillhöra vårdpersonalen, om än f. närv. tjänstledig från denna syssla för sitt viktiga politiska uppdrag.

Vaccineringen väntas nu utsträckas till allt fler av stadens invånare, och först i kön står hr f. majoren von Peiland, f. häradshövdingen Beaumaré, fru änkefru Pilzén och andra av Grönköpings mest seniora medborgare, om nu icke hr fackordf. Th. Lundblad lyckas få prioritet (första tjing) för sina medlemmar.