Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

INKORREKT SÅNGBOK REVIDERAS

Slut å omänskligt barnarbete!

Snart slipper Läspekören felaktiga sånger!

Pågående språkgranskning i landet har gjort att man velat eliminera etablerade lokalnamn som Vita havet m.h.t. de rasistiska associationer detta kan ge upphov till. Det är emellertid ej endast å det koloristiska fältet som nytänkande kan vara av nöden. Hr grundskolerektor Hagvald har sålunda vid en granskning av de sångböcker hans elever nyttjar funnit, att en revision är påkallad.

Att barnarbete är förbjudet, globalt liksom i Grönköping, är välkänt sedan barnkonventionen från 1989. Anmärkningsvärd är då barnvisan om Kungens lilla piga. Hon stiger först av alla upp ur sin säng, skall putsa kungakronan, sätta på drottningen hennes peruk, hjälpa kungabarnen, som tydligen har ADHD-besvär, samt dessutom bära slask och ved och vatten.

På grund av det smutsiga arbetet är näsan rysligt svart av sot, och till yttermera visso förnedras hon av att behöva niga för alla. Av visan framgår att arbetstiden alltid sträcker sig till midnatt, vilket fackligt sett är en helt oacceptabel övertid, särskilt med hänsyn till pigans ålder.

Rovdjursfara!
I visan om Bä bä vita lamm ålägges minderåriga att icke blott klippa får utan desslikes av ullen framställa klädesplagg åt föräldrar och syskon. Mors lilla Olle tvingas ut att insamla bär, en uppgift som numera med fördel handhaves av inresta gästarbetare i Gökmassivets blåbärsris. Säkerhetsbestämmelserna inför möjlig kontakt med livshotande rovdjur uppfylles heller inte.

Visan om huru man vandrar runt om ett enerissnår beskriver, hur barn under en hel vecka nödgas hantera tung tvätt samt stryka och mangla densamma. Det, att helgvilan är begränsad, enär barnen på lördagen nödgas skura golv. Att de dessutom tvingas gå i kyrkan på söndagen kan möjligen strida mot vedertagen religionsfrihet.

Rektor Hagwald vidtar nu åtgärder för att ge sångboken en tidsanpassad korrekt utformning, och skyddsombudet är konsulterat.