Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

VALTEMPERATUREN STIGER

Alla partier m.e.m. förnyade!

Frkn O. (KD) skall locka väljare med sin helt korrekt förvärvade idyll!

Borgfred (vapenvila) har å det hela taget rått i Grönköping, sedan den lokala samlingsregeringen bildades efter det sistförlupna riksdagsvalet, men nu börjar partierna blicka fram mot riksdagsvalet nästa år, med åtföljande profilering.

Karakteristiskt är att många partier förklarar sig vara något nytt jämfört med vad de varit tidigare. Vid en intervju på fru änkefru Pilzens Öl & Mat säger sålunda hr f.f. Hildor Peterzohn (V):
– Vi (V) skall bli de nya socialdemokraterna, d.v.s. ett stort och brett parti utan någon stötande socialism eller andra utmanande idéer. Vårt mål är helt enkelt, att Sverige åter skall bli som på hr Per Albert Hanssons folkhemska tid. Alla skall kunna rösta på oss, kanske t.o.m. en känd hr redaktör (S) i Dalarna.
– För att räkna ut, hur det skall gå till, och vad det kan kosta, har vi knutit till oss en renommerad ekonom, nämligen kommunens t.f. ekonomichef hr Elmer Jigebring. Han är förstås snarast v.m.k. gråsosse, men det passar ju bra, när partiet ändå skall gå i den riktningen, avslutar hr P.

Sverigekristligt!
Även hos KD välvs tankar å förnyelse, enligt vad GV erfar från partiets unga stjärnskott, frkn Helga Olivepalm, över en kopp kaffe på Sjödins Bag- & Conditori.

– Vi kommer att betona, att vi är ett alltigenom svenskt parti, och då behöver de som känner sig särskilt svenska inte rösta på något annat parti, understryker frkn O. och förklarar:

– Kristendomen är ju en internationell religion, och kristdemokrater finns på många ställen, t.ex. i Tyskland och Italien, så folk kan undra, hur nationella vi egentligen är. Därför kommer vi att lyfta fram våra rötter i den småländska torvan, och själv skall jag betona, hur gärna jag vill bo i ett rött hus med vita knutar vid en liten svensk insjö!

Nygamla moderater!
På den moderata kanten väntar likaså nyinnovation, utlovar hr godsägare Justus Brylén (M).
– Vi var, som bekant, det nya arbetarepartiet under hr Reinfeldt (M), men sedan dess har mycket vatten runnit under broarna, inleder hr B. under en förtrolig lunch å Stadt.

– Nu har vi, fortsätter hr B. sedan han smuttat på rhenv-n-t, rört oss tillbaka mot våra traditionella kärnvärden och d:o väljare, och det har uppenbarligen varit framgångsrikt, att döma av våra opinionssiffror. Vi kommer därför i valrörelsen att gå fram under parollen: ”Moderaterna – den nygamla högern”, förutspår hr Brylén.