Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

BRANDSTATION CERTIFIERAD

”Bekämpar ej blott röde hanen!”

Enligt hr brandchefen (t.h.) var certifieringen värd en otät slang!

Den nationella försvarsmakten har å sistone väckt debatt genom att föra ett färggrant baner å helsidesannonser i riksmedia. Även i vår del av världen (Grönköping m. o.) har emellertid samma trendens uppdagats.

Å anslagstavlan vid Stora torget spikade hr brandchefen Arvid Lundstedt i veckan upp en informationsaffisch, å vilken förbipasserade stadsbor kunde beskåda ett foto av brandstoet Balder i betäckt tillstånd, dvs. att hon höljts i ett regnbågsfärgat tygschabrak över manken, vilket krönts med en fasttråcklad tyglapp, föreställande ett rött fjäderfä av obestämt slag.

Tillspord om anledningen till denna utstyrsel, förklarar hr brandchefen att brandmanskapet (inkl. dragdjur) vid stationen precis har undergått en s.d.h. g-nuscertifikation, varvid åtskilliga moderna insikter uppenbarats.

– Exempelvis har vi kommit underfund med att brandstoet Balder måhända inte alls är ett sto utan mera är att se som en s.k. brandras och då kan vara av närapå vilket k-n som helst.

Budget upp i rök
– Hr pass- & hovfotograf H. Blooms knäppande av Balder var dock en dyr historia, likaså själva licensieringsförfarandet, säger hr L. Så vi får dras med vår otäta slang ytterligare ett budgetår, men det är hugnesamt att vi i gengäld är rejält invaggade i de senaste rönen inom det samhällsgenitala området.

– Numera vet vi ju att vi icke bekämpar blott den Röde hanen, utan i väl så hög grad den Röda honan, samt allt vad däremellan gives. Sålunda har vi i samarbete med hr infosekreterare Viking Helmersson uthamrat den nya bevingade logotajpen, samt även en slogan, nämligen: ”We fight the Red Him, the Red Her and the Red Hen” sluter hr L. i ett uppflammande leende.