Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

ELAVBROTT Å BAG- & CONDITORI

Medborgare helt handfallna!

De socialt drabbade mådde rysligt dåligt!

Förliden lördag drabbades staden av att ett m.e.m. fullständigt haveri utslog dess främsta sociala plattform. I flera timmar fick medborgarna nämligen avstå från umgänget på frkn Engla Sjödins Bag- & Conditori, innan en tillkallad montör från AB Vattenplask lyckades avklara det inträffade elektriska felet.

Varken bakugnar, kaffekokare, elektriskt ljus eller kassaapparat fungerade, och frkn Sjödin nödgades att på ytterdörren anslå ett handskrivet meddelande om att conditoriet t.v. var stängt.

Rådvilla medborgare samlades utanför på trottoiren och visste icke, vad de skulle taga sig före, när det inplanerade conditoribesöket med samtal om dagens v.m.k. on-dits (skvaller), utbyte av förtroenden och uppvisande av ev. nyinköpt höstgarderob gick i ett fullständigt stöp.

Till de rådvilla hörde frkn hemkonsulinnan Ada A:son Susegård, som hade s.m.s laddat upp med förtjusande foton på angosturakatten Månsans nyfödda ungar och längtade efter att få visa dem för väninnorna.

Drabbad var också fru borgmästarinnan Tekla Sjökvist (f. Sparfhöök), som hade med sig receptet på den synnerligen lyckade fisksufflé som hon i veckan serverat vid damklubben Iduns styrelsesammanträde, och som hon gärna ville dela med sig av till några förtrogna.

Osynlig höstdräkt!
Mycket besviken var likaledes frkn Agneta Palmodin (27) i ny höstdräkt, vilken tyvärr doldes av kappan, som i det kyliga höstvädret icke kunde avtagas, varför nyförvärvet gick helt obemärkt förbi, vilket det ju under normala förhållanden säkerligen icke skulle ha gjort.

Desto större var glädjen på söndagen, när portarna återigen kunde uppslås, och icke ett bord förblev obesatt. Dagens samtalsämne var givetvis, huru man hade tillbragt lördagen, och det framkom, att flera hade läst en bok eller samtalat med familjen. Några hade t.o.m. framletat Monopol- & Fiaspel (familjen Ruda) eller spelat en s.d.h. trudilutt på pianot (frkn Irma Sjökvist) och funnit det riktigt trevligt som omväxling.