Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

VÄNSTERVRIDNING ÅTGÄRDAS

TV flyttas åt höger!

TV-apparat som står misstänkt mycket till vänster.

I den av kommunen framtagna publika service-utredningen som presenterades förra månaden påvisades s.k. vänstervridningar i Grönköpings Radio- & TV-hus, både vad gäller lokalplanering och programinnehåll. Men redan till hösten kan stadens medborgare emotse stora förändringar. – Nu skall alla få sitt, även minoriteter som börsmiljardärer, säger hr stadsrådet Joel Eriksson (S).

En beslutad princip för utredningen var Solidaritet 2.0, klargör hr E. (S):
– Även om vissa tittarsegment inte verkar marginaliserade, kanske de känner sig marginaliserade, när just deras levnadsomständigheter inte återspeglas i TV, utan de får hålla till godo med underhållningsprogram.

När utredningskommittén sedermera inspekterade Radio- och TV-husets ståtliga betongborg på Centralgatan 10, noterade man att karuselldörren i entrén förvisso snurrade åt höger, men att hatthyllan, rökrummet samt hr TV-chefen Stig Berglunds tjänsterum låg till vänster i korridoren. Vidare uppgav man efter att noga ha läst programtablån att flera TV-program fick deras vänstra hjärtkamrar att pirra, såsom utbildningsprogrammet ”Språka med Hjo” för inflyttade utsocknes, men att det stod m.e.m. still i deras högra hjärtkamrar, varför det förordades att framtidens TV bör täcka flera viktiga minoriteter, som godsägare, börsmiljardärer och den stora massan.

Minoritets-program!
När Veckobladet besöker Radio- & TV-huset är man redan i full gång med att rätta till obalansen. TV-chefen själv, hr dr. Stig Berglund (s.t.s. i H.), uppgavs ha snuva och var inte anträffbar, men vi fick en pratstund med hr konsult Åke Schwung, som kunde avslöja att det i studio 1 pågick inspelning av två av höstens tv-premiärer, veckomagasinet ”Jakt & Etikett” om högreståndslivets utmaningar, samt livsstilsprogrammet ”SFI – Svenska Flaggan Inifrån” med reportage om klotgrilltipps, bygglovstaktiker m.m.

– Och som om inte det vore nog, håller vi i detta nu på att flytta om i lokalerna, ja titta, säger hr Schwung och pekar, där bär de bort hr Berglunds skrivbord, han skall framledes sitta i rekvisitaförrådet, till höger i korridoren.