Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Stadsläkare alltmer populär!

NU NÄSTAN VÄRLDSBERÖMD!

Den nya stilikonen posera ledigt med en nöjd hustru!

Med anledning av att Grönköpings egen virusspecialist, hr stadsläkare August T. Salvén, under senaste tiden ägnat åtskilliga timmar åt smittspridningen, har denne blivit den lokala sjukvårdens trygga ansikte som hamnat å allas läppar och nu hyllas som en superstjärna. 

Då Veckobladets reporter beger sig till sjukstugan för att få en interview med dr S. tar denne emot iklädd blåb-x-r och pullover med uppkavlade ärmar, en klädsel som tvivelsutan utstrålar en såväl ledig som jordnära elegans.

-Ehuru jag sedan länge varit medveten om att jag har ett mycket gott renommé, och framför allt tycks ha gått hem i stugorna hos mina kvinnliga patienter, blev jag ändock en smula överraskad då jag hörde talas om att jag numera kommit att bli än mer beundrad än någonsin tillförne, berättar dr S.

-Faktum är att det tycks finnas damer och herrar här i staden som låtit hr konstmålare M. Janzzon tatuera in mitt porträtt å sina extremiteter, och såväl kravatter som tygpåsar med mitt ansikte applicerat å framsidan, lär säljas som smör å torget.

Modelejon!
   – Emellertid har jag personligen aldrig varit särskilt modeintresserad då jag givetvis har viktigare ting att tänka å, och därför blev jag minst sagt förvånad då jag i förra veckan besöktes i mitt hem av hr varudirektör A. Jonsson. Denne bad att få titta in i min garderob, och han ville även få mitt medgivande till att sy upp en hel kollektion med mina kläder som mall, vilken tydligen kommer att försäljas å Varuskrapan inom kort. Att således plötsligt bli betraktad som ett trendsättande modelejon känns förvisso en smula ovant, men det är samtidigt mycket glädjande, inte minst med tanke å alla de kontroverser som min klädsel alltför ofta givit upphov till hemmavid. Min hustru tillika syster Märthas tidigare s.g.s. oupphörliga klagomål i ämnet, ha äntligen ha kommit av sig!