Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

AKTIEUTDELNINGAR FLÖDA I GRÖNKÖPING!

”Kan (S), så kunna vi!”

: ÖM:s koncernkamrer frkn P. (mitten) betalar om man så vill!

Förhöjda aktieutdelningar äro ett vackert vårtecken, och nog våras det i Grönköpings börsvärld! Visserligen har hr stadsrådet Joel Eriksson (S) förbjudit aktieutdelningar, men hr sparbanksdirektör Jules Vedbom tror inte att hr E. (S) har tänkt efter ordentligt. -När nu våra politiker formligen spruta ut miljarder över riket, böra vi börschefer taga vårt ansvar och göra sammalunda!

 Grönköpings Sparbank föregår med gott exempel, fortsätter hr sparbanks-VD Jules Vedbom. -Ha vi till och med dubblat vår aktieutdelning för att trycka ut riktigt generöst med pengar som konsumtionsbränsle i samhället. Tänk bara så många middagar å Stadt som eljest skulle bli oätna och hur många skägg som annars förbleve oansade med rysliga följder för samhällsekonomin, exemplifierar den finanspedagogiskt skicklige bankmannen.

Utdelningen blir alltså 10 kronor per aktie, fortsätter hr sp.dir. Vedbom, men då antalet utelöpande Sparbanksaktier visat sig större än vad vi trodde, blir det – totalt och om alla aktier ska räknas med – väldigt många kronor. Och så mycket vinstmedel hava vi inte kvar, när bankledningens bonusar ha utbetalats. Så vi dela ut krediter i stället, förklarar den ständigt nytänkande hr sparb.dir. Vedbom; för varje aktie man kan uppvisa får man låna 10 kronor – såväl ränte- som amorteringsfritt, tills vidare.

Även F:a Låsar & Tänger, Grönköpings industriella flaggskepp, delar ut generöst med pengar, hela 5 kronor per aktie. -Men, förtydligar hr koncernchefen C. A. Östberg, då såväl lås- som tångförsäljningen gått knackigt å sistone, måste vi göra en nyemission också. Så för varje gammal aktie får man teckna en ny, till det facila priset 5 kronor. Och för att underlätta för våra aktieägare ha vi förenklat förfarandet – en nyhet i aktiebolagslagen, som Grönköping är först med – så att 10 sekunder efter det att aktieutdelningen influtit å bankkontot så försvinner beloppet igen, som aktielikvid.

Står pall!
Snickerifirma Gårdberg & Söner, under patriarkalisk ledning av hr snickeridisponent Petrus Gårdberg, höjer aktieutdelningen till hela 75 kronor, ett glädjande besked som fick aktiekursen att gå i taket. Dock blev det strax aktieägarnas tur att gå i taket när det framkom, att de 75 kronorna inte utdelas kontant, utan i form av firmans premiumprodukt, Petrus-pallen, där styckpriset är just 75 kronor. -Eftersom Petrus-pallen trots sin geniala konstruktion – den kan inte vicka, trebent som den är – röner just ingen efterfrågan, och då vi samtidigt lyckats få upp farten i våra produktionslinjer, har vårt lager av Petrus-pallar svällt över alla bräddar, upplyser hr snick.disp. Petr. Gårdberg. Så alla aktieägare äro välkomna till vårt lager för att hämta ut en Petrus-pall för varje aktie som kan uppvisas.

ÖM-koncernen (Öl & Mat) vill ogärna sätta sig emot hr stadsrådet Joel Erikssons (S) utdelningsförbud och satsar därför å frivillighet. -Di som tycka att han Joel (S) har rätt ska naturligtvis slippa aktieutdelning, säger koncernchefen, fru änkefru Louise Pilzén. Men tycker en att han (S) pratar i nattmössan är det bara att säga till hos vår koncernkamrer – frkn Lotten Pilzén – så kommer hon att dela ut kontant 3 kronor till var och en. Och den som har mer än en aktie kommer att få litet extra, tillägger fru ä-fru konc.chefen Pilzén, känd för generositet mot såväl kunder som aktieägare.