Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

BOLLEN ÄR FF. RUND

Herr- & damlag mixas!

Tennisessen insåg tidigt framgångsreceptet!

Alldenstund kvinnliga svenska fotbollsspelare gjort bättre ifrån sig än de manliga överväger GISK:s klubbordförande hr Åke Schwung att införa mixed – liksom i tennis, golf, skidskytte och bridge – för att öka slagkraften å planen.

Tilltänkt coach (huvudledare) blir sannolikt hr Ebonius Larsson, som redan framsynt lagt upp strategierna för ett effektivt flerk-nat lag. Som blixtsnabba forwards på ytterflankerna tänker sig hr Larsson pigga damer, medan backlinjen med mer robusta kroppar försvaras och bokstavligen bemannas av just män. Tanken har väckts att i jämställdhetens namn ha två målvakter, en av vardera k-net, för samtidigt att vakta buren.
– För närvarande inväntar jag besked från FIFA huruvida detta skulle kunna accepteras som en progressiv nymodighet, säger hr L. Målet blir därmed lättare att försvara, men tar man samtidigt bort den ändå så svårbegripliga offsideregeln torde antalet s.m.s. inskottade mål förbli oförändrat till åskådarnas båtnad.

Me-not!
Frågan huruvida flerk-nad fotboll kan ge upphov till olämpliga kontakter å planen avfärdar hr Larsson omgående.
– Efter metoo-epoken är det snarast tvärtom så, att ingen törs sparka i skrevet, riva i tröjorna eller kroppstackla en motspelare av någondera k-net med risk att bli avblåst och avhyst från planen. Därmed torde spelet bli betydligt mindre aggressivt.
– F.ö. ser ju alla fotbollsspelare ungefär likadana ut: kvinnorna är blonda med hästsvans och pannband och männen är biffiga med hästsvans och tatueringar upp till örsnibbarna.

Namnbryderi!
Självfallet förblir omklädningsrummen separata och ingen spelare kommer att bära det provokativa tröjnumret ”6”. Fortfarande är det oklart vad det nya laget kommer att döpas till. Det gamla GP (Grönköpingspojkarna) är uppenbarligen passé (kört). ”S-mlaget” kommer självklart att vara oacceptabelt, medan ett alternativ som De gröna skulle kunna passera, under förutsättning av att berört parti ger sitt bifall.