Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

STADSRÅD (S) GER KLART BESKED

Önskar ej bli statsminister!

Hr stadsrådet Joel Eriksson (S) med hustru Zelinda (S) vill passa barnbarn (S)!

Grönköpings hr stadsrådet Joel Eriksson (S) tager nu bladet från munnen och meddelar, det han ej avser att bli statsminister i Svea rike. – Det är bra som det är. Som ledande Grönköpingspolitiker har man inget behov av att växla upp till riksnivå. Dessutom är det dags för en kvinna att taga vid och fru fin.min. M. Andersson har ju skött sig som en hel karl, så det blir nog bra, säger hr str. Eriksson (S).

Fru stadsrådinnan Zelinda Eriksson (S) talar klartext i statsministerfrågan: Det blir ingenting av med den saken, Joel (S) stannar i Grönköping. Vi ska inte flytta in i Sagerska Palatset i Kgl. huvudkommunen, det är alldeles för stort och svårstädat för oss. Och dessutom bli nu barnbarnen allt flera, och vem ska passa dem när föräldrarna skola ut och roa sig om inte Joel och jag.

Besvikelsen är dock stor i härvarande politiska kretsar. Hr stadskörare Thure Lundblad, ordförande i Grönköpings Arbetarekommun, skulle just skicka in förslaget att välja hr stadsrådet Joel Eriksson (S) – med hela det digra politiska CV:t bifogat – när densammes avsägelse blev känd.

Facklig besvikelse!
– Ja, vill han (S) inte bli statsminister, så kan man ju inte tvinga honom, envis som han är, säger en bedrövad hr stadskörare Lundblad.

– Men nog hade det varit en triumf för oss, om vår man satts att leda hela riket, därtill i en sant Grönköpingsmässig riktning. Och tänk så mycket bidrag och utlokaliseringar som han hade kunnat styra över till Grönköping, suckar hr arbetarekommunordf. Lundblad.

Även oppositionen härstädes är nedstämd. Grönköpingsmoderaternas ledare, hr storgodsägare Justus Brylén (M), beklagar.
– Här hade vi chansen att bli av med honom (S). Och som vi arbetat för detta, vi ha bombarderat valberedningen i Kgl. huvudstaden med bevis å hr stadsrådet Erikssons (S) oöverträffade kompetens – ja, ingen skulle som han kunna förmå de bångstyriga (V) och (C) och (L) att rätta in sig i ledet, sammanfattar en besviken hr godsäg. Brylén (M), som nu får fortsätta att träta med hr str. Eriksson (S) här å hemmaplan.

Kanske ändå!
Hr kulturdoktorn och insidespolitiske kommentatorn Stig Berglund reder ut denna komplicerade inrikespolitiska härva (trassel).
– En kvinnlig Andersson (S) är kanske ändock – ur ett genusperspektiv – att föredra framför en manlig Eriksson (S). Å andra sidan har dock den senare (S) en dokumenterad förmåga att lova allt åt alla, en talang som  lär bli nödvändig för ett lyckosamt regerande. Så skulle nu fru fin.min. Magdalena Andersson inte s.d.h. få till det, är det ju tryggt att veta att hr stadsrådet Eriksson (S) finns i reserv och nog går att övertala, blott man inte sparar å smickret, avslutar den erfarne politiske bedömaren.