Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

KRYSS EN SUCCÉS

Alla vill vara med!

Hr korskonstruktören avslöjar hemligheter.

Det populära Haltekrysset får allt fler brev från beundrare som önskar gästa i krysset. Ex.vis har frkn hemkonsulinnan Ada A:son Susegård skrivit och uttryckt en kraftfull önskan att bli omnämnd å lämpliga rutor. Men hur låter det sig göras? Hr konstruktören ger oss en unik inblick i den mästerliga logiken bakom de gåtfulla s.k. nycklarna (ledtrådarna).

-Ja, ”Månsanmatte 8 bokstäver” torde vara för enkelt, medan ”Kvinnlig grönköpingsk fägring” skulle kunna lösas med SUSEGÅRD, men också PALMODIN, varför stödbokstäver erfordras för att sätta rätt kvinna å rätt plats, förklarar hr krysskonstruktören.

-Vidare kan ”Fältherre 6 bokstäver” åsyfta såväl den jordbundne BRYLEN som trädgårdsmästare FLORIN, men läsaren förleds av fältherrar som NAPOLEON och PEILAND vilka, noterar den erfarne, stavas med fler bokstäver.

-Slutligen kan ”Konstig typ 7 bokstäver” syfta till både konstmålare JANZZON och konsulent SCHWUNG. Det kan dock vara knepigt att hitta angränsande korsordsord, som passar till Z alternativt W. Men med PETERZOHN lodrätt passar JANZZON in vågrätt. Det speglar även dessa herrars insatser i Grönköping, där hr Peterzohn länge s.a.s. lodat å stadens gator medan hr Janzzon m.e.m. vågat förnya konsten.