Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

KONSTSTRID OM PLUMPISM

Skall hr Malte Janzzon hängas eller ej?

Det plumpistiska mästerverket ”Fläck i konsten”.

SDet har blåst upp till en s.g.s. konstpolitisk orkan om den tavla som stadsfullmäktige nyligen inköpt. Obegriplig plumpism är ingenting som vi skall lägga pengar å, säger hr Wotan von Peiland (GD).

För någon tid sedan inköpte stadsfullmäktige en tavla av Grönköpings vida beryktade konstmålare Malte Janzzon, i och för hängning av densamma i vestibulen till kommunhuset. Tavlan stammar från konstnärens s.k. plumpistiska glansperiod, då han å ett nyskapande och spontanistiskt sätt uppkastade färgfläckar på duken, en metod som väckte uppmärksamhet såväl in- som utrikes, icke minst i USAmerika, där flera konstnärer tillägnade sig uttryckssättet.
Nu har dock inköpet stött på motstånd från Grönköpingsdemokraternas ledare, hr Wotan von Peiland (GD).

Röd fläck!
– Obegriplig plumpism! Degenererad konst skall vi inte ha i  kommunhuset, säger hr von P. och fortsätter:
– Alla kan ju förstå, vad sådana där röda fläckar skall symbolisera, och det får den som så vill givetvis ha hemma över matsalsbordet, men vänsterliberal och feministisk konst hör inte hemma i det offentliga rummet.
– Där skall vi ha vackra tavlor från vårt eget Grönköping, t.ex. Bergska sjön i solnedgång, älgen Samuel i Djuriska parken, folkdans vid Hembygdsmuseet m.m., d.v.s. konst som vanligt folk tycker om. Den som vill ha snusk kan ju titta på de gruppbilder som läggs ut på Fejsbok, tippsar hr von P.

Lägg er inte i!
Hr kulturdoktor Stig Berglund (s.t.s. i H.) är, icke oväntat, av helt motsatt ståndpunkt:
– Konsten måste få vara fri, och politikerna skall inte lägga sig i konstinköp eller stipendiebeviljande. Den saken kan de tryggt överlåta till kulturnämnder, skönhetsråd m.m., där vi som förstår oss på sådana ting har stämma och säte.

Visst stöd får dock hr von P. (GD) av hr svineriägaren J. Brylén (M).
– Jag hade ju hellre sett, att entrén hade prytts med bilder av mina premierade avelsgaltar & tjurar. Men det avgörande för mig är dock, om hr Janzzons tavla kan förväntas stiga i pris i framtiden, och därmed utgöra en god investering för staden, säger hr Brylén.

Hr stadsrådet Joel Eriksson (S) låter via sin informationssekreterare hälsa, att han inte har tittat närmare på det aktuella konstverket, men att fru Zelinda Eriksson tyckte, att det var s.m.s. ”kul”, samt att det i stadsfullmäktige fanns en bred majoritet för att stödja en lokal konstnär.