Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

OPERATIONER INSTÄLLAS Å SJUKSTUGAN!

T.o.m. blanketterna ha tagit slut!

Dr Salvén överlägger med regionrådet Augustsson och konsulten Schwung.

Bristläget å Grönköpings Hälso- & sjukstuga är nu så akut, att alla operationer ha fått lov att inställas. Hr regionrådet (f.d. landstingd:o) Alarik Augustsson bekräftar, att alla de tre planerade operationerna tyvärr fått lov att skjutas å en avlägsen framtid.

Förskolegossen Zlatan Rudas polyper, hr bat.vet. Orvar Åkerströms liktornar och frkn hemkonsulinnans Ada A:son Susegårds v.m.k. gäddhäng förbli  alltså obehandlade.

– T.o.m. blanketterna – så nödvändiga för  en jämlik och hållbar sjukvård  – äro slut, så vi kunna inte ens rapportera de inställda operationerna till Kgl. Socialstyrelsen, men här ligger felet hos tryckeriet, säger hr A.

– För en smidig sjukvård med högsta genomströmningshastighet krävs blanketter med 12 kopior – inte 6 som förr i tiden – tack vare hr managementkonsult Åke Schwungs senaste rationalisering av sjukstugans drift. Och nu kan tryckeriet inte få fram tillräckligt med karbonpapper till blankettseten, varför hela systemet kollapsat, förklarar en bekymrad hr A.

Stabsläge råder!
V.m.k. stabslägehar nu intagits av hr stadsdoktor A. T. Salvén och hans sjuksyster, tillika hustru,  Märtha Salvén. Detta innebär, att doktorn kan lägga sig å sin sköna mottagningssoffa för en lur efter maten, samt att makarna emellanåt kunna fördriva tiden med ett parti Fia med knuff å tjänstetid.

Samtidigt arbetar administrationen – d.v.s. hr regionr. Augustsson – intensivt med att skaffa fram förutsättningar för ett återupptaget opererande. Dock har det visat sig svårt att få fram det allra nödvändigaste underlaget för opererandet; det är inte bara blanketter som saknas.

Patientbrist!
En kartläggning av GV:s sjukvårdsred. uppvisar grundläggande brister. Sålunda har förskolegossen Zlatan Rudas polyper visat sig  godartade och kan lika gärna få sitta kvar i halsen å honom, säger hans fru moder Mettan. Hr bataljonsveterinären Åkerström skall fara å en tre veckors golfresa till Sydafrika och hinner inte med något liktornsopererande; det går f. ö. alldeles utmärkt att spela golf ändå, meddelar han.

Och frkn hemkonsulinnan Ada A:son Susegård har omprövat sitt ”gäddhäng”:

– Litet häng här och var är fullkomligt normalt vid mina år, och dessutom uppvisar min sambo, hr kulturdoktor Stig Berglund, motsvarande skavanker i form av ölkagge etc., och det tänker han inte göra någonting åt, upplyser frkn Susegård.

Därmed får sjukstugeledningen intensifiera sitt arbete med att uppbåda nödvändiga förutsättningar för ett framtida opererande.