Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

PISTOL STULEN FRÅN RÅDHUSET!

Demokratin i fara?

Den aktuella pistolen vid provskjutningen år 1905
Den urtima (omoderna) flintlåspistol, vilken enligt historiska uppgifter skall ha varit Erik Läspe & Haltes kröningspistol, och vilken förvarats i en låst glasmonter i Rådhuset, har försvunnit med monter och allt!
Pistolen står i inventarieförteckningen upptagen såsom resurs för Rådhusets och kommunkansliets försvar. Den lär senast ha provskjutits i samband med farhågor för oroligheter vid unionsupplösningen 1905, och den befanns då fungera väl.
Hr stadsrådet Joel Eriksson (S) är upprörd: – Det finns nu en uppenbarlig risk, att hr säkerhetsansvarige rådhusvaktmästare Ferm vid, om än osannolika så likväl icke förringbara, möjliga handgemäng med infiltratörer och orosmakare från tredje makt kan komma ännu mer till korta än hans ringa längd redan nu kan förmodas medföra. Han kommer svårligen att kunna försvara demokratin, vilken i Grönköping representeras av mig, i enlighet med kommunens procedur för säkerhetssäkrande!
Presstopp!
Den stulna pistolen är icke stulen, utan det visar det sig, att hr. rådhusvaktmästare Ferm, å grund av morgonens intensiva snöfall, lagt stadsrådets Erikssons stora vinterulster över montern att torka, så att denna helt doldes. Såväl monter som pistol återfanns å eftermiddagen när stadsrådet skulle återvända till hemmets härd och därvid lyfte sin ulster, enligt meddelande från hr informationssekr. Viking Helmersson.
GV konstaterar med lättnad, att vår lokala demokrati sålunda kan sova lugnt även i fortsättningen.