Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

STORSLAGEN NYÅRSDRAMATIK:

Tjuv och polis firade i finkan

Hrr B. & P. följde firandet från den gemytliga cellen!

Det traditionella nyårsfirandet i vår stad (Grönköping) gick denna gång i den virala krisens och Folkhälsomyndighetens tecken, enär endast fyra personer tillåtits församla sig å Rådhustorget, för att där åtnjuta festligheterna och lyssna till hr borgmästare Mårten Sjökvists (f.d. RVO) högtidstal från rådhusbalkongen!

Den utvalda menigheten, i form av den för dagen decimerade mässingssextetten Hopp & Seger, spelade vid pass kl. 23.45 som en festlig ouvertyr (fanfar) till högtidligheterna upp den välkända kompositionen ”Vi äro musikanter allt ifrån Skaraborg”, vilka toner lockade ut hr f.f. Hildor Peterzohn från Bakfickan å Stadt, för att å plats ta del av orkestreringen (musicerandet). Då hr stadspolis Paulus Bergström från sitt fönster i polisexpeditionen observerade hr Peterzohns rörelser, såg han sig med hänvisning till ordningsstadgan föranledd att å stående fot rycka ut för ett ingripande, enär folksamlingen å torget nu synbarligen bestod av en (1) person för mycket! Således ingrep han enligt regelverket, och införde hr Peterzohn till den slutna avdelningen (finkaborum) i polishuset, just som hornmusiken ebbade ut och hr borgmästaren höjde sin stämma och äskade uppmärksamhet.

Vice versum!
Hr polis Bergström skyndade då tillbaka ut å torget för att lyssna till högtidstalet, men då orkestern stod kvar, fann han sig själv utgöra en femte person, varför han raskt återvände till stationen, där han tillsammans med hr Peterzohn via televisionsapparaten i cellen kunde följa de fortsatta festligheterna, sedan han beslutat att inte ingripa mot hr Borgmästaren, trots att denne ju utgjorde en femte person å plats, dock å ett högre plan (balkongen). Genom ett komplicerat länkfel i tevemasten å Gökmassivet, ljöd klockringningen (tolvslaget) denna gång vice versum, d.v.s. i Grönköpings lokalteve från Stadshuset i kungl. huvudkommunen (Sthlm), medan rådhusklockan i vår stad, i rikstelevisionen sjöng ut sin nyårshälsning från Grönköping till hela vårt avlånga land (Sverige), ja, t.o.m. till dem i vår grannländer som föredra den svenska televisionen före sin inhemska!

Samtidigt tvättas den gamla elitstämpeln hos HalteAkademien bort. Den kaotiska Läspeskolans alla underbetyg kommer nämligen att uppväga den förras överbetyg. Därmed ska den nya Enhetsskolan kunna redovisa en helt betryggande genomsnittlig betygsnivå (svagt godkänt). Även till detta mål bidrager hr stadsrådet Joel Eriksson (S) – genom sonen Per-Albin Eriksson, elev i Läspeskolan med tämligen katastrofala betyg