Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

STADSRÅDET (S) FOR TILL KUNGL. BEGRAVNING

Hedrade drottning E. med stor pint!

Trots ett pressat schema hann delegationen avlägga visit å Windsor slott!

En delegation bestående av Grönköpings mest prominenta invånare närvarade givetvis vid den storbritanniska drottningens, Elizabeth II, begravning i London, England. Tillresta till den magnifika huvudstaden, nu s.a.s. inhöljd i en slöja av rojalistisk sorg, var bland andra hr stadsrådet Joel Ericsson (S), hr borgmästare Mårten Sjökvist med sin hustru Tekla (född Sparfhöök) samt hr riksdagsman Jonas Krökén i Kröken (C).

-Grönköping har sin givna plats å världskartan och det skulle kunna uppfattas som en skymf om inte stadens representanter var där å samma sätt som den USAmerikanska hr president Bidén m.fl. andra s.ms. toppolitiker, säger hr stadsrådet till GV efter det att delegationen återkommit till hemstaden.

Hovleverantör!
Grönköping kan sedan länge anses ha en nära förbindelse med det brittiska kungahuset å gr. av att ett flertal av firma Låsar & Tängers produkter, ex.vis den automatiska marmeladburken, har använts å de drottninglika (numera kungliga) slotten. Till yttermera visso är vår stad, såsom torde vara allmänt känt, grundad av en kung och därigenom har Grönköping, till skillnad från vanliga, s.a.s. okungliga städer, en särskild förpliktelse att visa deltagande i den stora sorg och vanmakt vari Samväldet (halva världen) nu befinner sig i.

Inbjudan försenad!
 Att delegationen inte hade mottagit någon officiell inbjudan från den nye storbritanniske kungen Charles lll (Karl den tredje) och därmed inte hade plats inne i s.d.h. Westminster Abbey (den Londonska motsvarigheten till Läspedomen) beror med all säkerhet på postgången, tror hr stadsrådet.
-Man må betänka, att den inbjudan som med all säkerhet skickades, måste färdas över både hav och land, en färd varunder allt möjligt kan hända, inte minst i PostNords sorteringsterminal i Skövde.
-Vi kunde dock å ett utmärkt sätt i stället följa hela begravningen å en TV-skärm å puben The Onelegged Lion (Det enbenta lejonet) och samtidigt njuta av en och annan engelsk pint (stor stark). Vi är övertygade om att det storbrittaniska kungahuset kände att vi var med dem i tankarna, även om hr riksdagsman Krökén somnade under akten å gr. av det starka engelska ölet.