Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Succés i Grönköping efter nattmangling:

SEMANTISKT TRICK LÖSTE LAS-STRIDEN

Parterna medan de ännu var vakna!

Full arbetsrättslig enighet råder nu mellan fack och arbetsgivare här i Grönköping. Lagstiftning har därmed kunnat undvikas. Stridsäpplet var länge arbetsgivares rätt att avskeda valfri anställd å v. m. k. saklig grund. Lösningen blev dels ett semantiskt ”trick”, dels att avskedad sådan person skulle erbjudas anställning å härvarande LO-expedition. Och redan har denna paragraf tillämpats med framgång.

– En förnuftets seger över verkligheten, kommenterar hr chefsmedlaren och borgmästaren Mårten Sjökvist, hålögd, orakad men lycklig efter ett flertal natt- och dagmanglingar. Vid en arla presskonferens över det lyckliga utfallet – med de s.k. parterna, hr arbetsgivargeneralen C. A. Östberg, hr LO-korpralen Thure Lundblad och fru PTK-rivjärnet Svea Borg snarkande i bakgrunden – berättar hr stjärnmedlare Sjökvist om all dramatiken.

– Första framgången kom klockan 2 natten till söndagen, fortsätter hr chefsmedl. Mårten Sjökvist. Då accepterade arbetstagarsidan att ”saklig grund” skulle utgå och klockan 3 samma natt enades parterna om att begreppet skulle ersättas med ”grund saklighet”, då man tyckte att detta i praktiken var samma sak.

Men klockan 4 krisade det till igen, sedan hr LO-basen Thure Lundblad satt sig å tvären sedan han konsulterat en språkexpert, sin gamle svensklärare Ludvig Hagwald. Densamme avrådde från den så mödosamt framförhandlade språkliga finessen. Men klockan 5 – sedan parterna ånyo fallit i djup sömn över förhandlingsbordet och fått återkallas till medvetande per extrastarkt kaffe – kom så det slutgiltiga genombrottet. En yrvaken hr LO-boss Lundblad godtog då arbetsgivarens rätt att fritt avskeda – om drabbad person erbjödes anställning vid Grönköpings Näringslivs kansli eller vid härvarande LO- resp PTK-expedition, en s. k. arbetsrättslig fristad.

God nattsömn
Efter detta genombrott återinsomnade hr LO-bossen Thure Lundblad å det djupaste, varvid hr arbetsgivargeneralen C. A. Östberg och fru PTK-damen Svea Borg klockan 6 ingick ytterligare ett avtal av innebörd, att deras kansli resp. expedition skulle vara fredad från sådan arbetsrättslig fristadighet.

Och redan har den nya arbetsrättsliga pakten prövats i verkligheten. Klockan 9 samma dag avskedades näml. hr förre förrädaren Hildor Peterzohn från sin tjänst som utkastare vid härvarande Öl & Mat å Västra Tvärgränd. Grund för avsked var egen onykterhet, ohörsamhet mot överordnad – fru änkefru Louise Pilzén – samt överdrivet nit vid tjänsteutövning. Klockan 12 anställdes hr f. f. Peterzohn i stället, i enlighet med den nya arbetsrätten, som biträdande chefsförhandlare vid härvarande LO-expedition. Varå friden sänkte sig över Grönköpings arbetsmarknad – för den här gången.