Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

PENSIONSÅLDERN HÖJS OCH SÄNKS

Sista ljuva åren börjar vid ca. 50!

Fröknar som går i pension om ett år.

När slutar arbetsför ålder för Homo sapiens? Se där ett spörsmål som sysselsatt politiker allt sedan fackförbundens födelse, nu senast i La Douce France (jättehärliga Frankrike), där hr president Monsieur E. Macron trotsar sophämtarskrået m.fl. och höjer pensionsåldern från 62 till 64 år. I Grönköping är man dock klokare, och föreslår sänkt pensionsålder till 50.

– Precis som det franska folket är vi i Grönköping s.k. bonvivanter, och efter 25–30 år av väl förrättat värv vill jag åstå att det är hart när en mänsklig rättighet att odla sin inre vällusting å heltid, säger hr stadsrådet Joel Eriksson (S) som redan sammanställt en begäran till Kgl. Huvudstaden att kommunen skall undantas regelverket för ATP-systemet.

– Vi skall räkna litet till, men det bör gå ihop, enär jag ser stora samhällsvinster, fortsätter hr st.r. Eriksson. För det första sitter åldersgrupperna 50+ å kapitalet, de har råd att konsumera, då skall vi också ge dem tid och möjlighet, och inte tvinga dem att hänga över ett skrivbord hela dagarna. För det andra minskar då å arbetsolyckor, förslitningsskador och allmänna depressioner, en illröd post i budgeten som ju detta innebär med all sjukledighet, kotknackning och pratstöd.

Släpp loss barnen!
-Och för det tredje, om proppen av 50+are flyttas, ges det utrymme åt en yngre, karriär- och arbetsvillig generation som kan ge oss många sköna skattemiljarder. I samband med det vill vi lyfta den bortglömda frågan om när arbetsför ålder börjar. Mina barnbarn, ex.vis, pilar illa kvickt i väg för att hämta mina läsglasögon när jag ber dem, och verkar inte må dåligt av det. Var det så dumt med barnarbete egentligen? Det här skall vi lyfta i valet 2026.

Några undantagna!
Avslutningsvis tillägger hr stadsrådet Joel Eriksson (S) att sänkt pensionsålder inte skall gälla kommunanställda, i denna sektor planerar man i stället att höja dito ålder till 95 år.

-Se bara å utvecklingen i USAmerika, där hrr presidenterna blir allt gråare och visare; av samma skäl bör vi politiker i stadshuset sitta kvar länge. Emellertid kan det bli sura miner i fikarummet om inte all personal omfattas av samma regler, därför får även städtekniker, vaktmästare m.fl. gno några år till, men det har de säkert ingenting emot