Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

NYA DJÄRVA MÅL EFTER KUPP

Inflationen ner till noll (0) eller lägre!

Förväntansfulla inflationskramare strax före fru Rudas dragning!

Stiftelsen Inflationsfrämjandet – se GV okt 2015 resp dec 2021 – har efter en trög start visat sig synnerligen framgångsrik. Att få fart å inflationen, vilket hrr centralbankschefer länge velat men inte kunnat, har omsider lyckats genom inte minst Inflationsfrämjandets insatser. Men en skara arga husmödrar ha nu framtvingat en kursändring för Stiftelsen.

Kuppen mot Inflationsfrämjandet ägde rum vid årsmötet i Stadts Haltesal härförleden. En av grundfäderna och inflationskramarna – hr riskkapitalist Donald Beaumaré – öppnade intet ont anande årsmötet med att uttrycka sin glädje över den osedvanligt stora medlemstillströmningen å senare tid. Särskilt glädjande var att så många kvinnor sökt sig till Främjandet och att de också voro närvarande vid årsmötet, tillade hr riskkap. Beaumaré, som även framhöll att han alltid varit manlig feminist.

Inflationen hyllades!
Å ordförandens fråga om dagordningens godkännande begärde fru Mettan Ruda, maka till hr tullvaktmästare August Ruda, att få upp ännu en punkt, Inflationsfrämjandet kan!. Detta tillstyrktes med välbehag av en stolt styrelse.

Så följde en serie omval av förtjänta personer samt redogörelser för Inflationsfrämjandets arbete under år 2021. Höjdpunkt var medaljutdelandet till hr snabblivshandlare Karl Berglund, som oförtröttligt höjt priserna i sin Snabblivsbutik. Höjdpunkt numro 2 var hr sparbanksdirektören Jules Vedbom med sitt föredrag Inflationens välsignelser, så lärt att ingen förstod något.

Peppardragning!
Och därmed var man framme vid fru tullvaktmästarinnan Mettan Rudas punkt. Hr ordföranden Donald Beaumaré hjälpte artigt fru Ruda upp i talarstolen, samt gjorde sig styrelsen beredd att avnjuta de förväntade hyllningarna. Men i stället följde den argaste vidräkning.
-Främjandet och hela styrelsen kan dra dit pepparn växer, inledde en ursinnig fru Ruda, fy så dyrt allt har blivit i affären, en har ju inte råd att äta längre. Här försökte hr ordförande Beaumaré få tyst å talaren, men visade sig fru Ruda omöjlig att få bort från talarpulpeten, uppmuntrad av högljudda bifallsrop från alla de nya medlemmarna.

Så yrkade fru Ruda å att Inflationsfrämjandet skulle döpas om till Inflationskväsandet med uppgift att driva ned inflationen till noll (0), eller lägre. Vidare krävdes att den nyomvalda styrelsen mangrant skulle s.m.s. sparkas och ersättas med fru Ruda själv med ett antal väninnor. Och i den kommande omröstningen visade det sig att alla de nya medlemmarna voro husmödrar, varför beslut enligt det nya förslaget kunde fattas med en förkrossande majoritet.

Ogiltiga matpriser!
Å nya ordföranden fru Rudas fråga om någon övrig fråga förefunnes, anmälde fru Gustava Negusson en sådan: Att ett manifest måtte antagas där alla förtryckta priser å matvarorna i hr snabblivshandlare Berglunds butik skulle förklaras ogiltiga. I stället skulle kunden, i kassan, uppta förhandlingar med fru snabblivskassörskan Inga Berglund om ett rimligt pris för de hopplockade varorna.

Beslut fattades även enligt detta förslag, trots invändningen att detta möjligen skulle förlänga köerna i kassan, en invändning som kunde avfärdas som oseriös av fru Gustava Negusson.