Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

GRÖNKÖPINGSBOR RATAR ALLIANS

Stadsäldsta håller med Karl XIV Johan!

Frkn Liljedotter har varit med förr.

Sveriges NATO-inträde för en månad sedan har rört upp känslor i Grönköping. En (till största delen) ohelig allians av medborgare har beslutat sig för att begära personligt utträde ur försvarsalliansen. Risken finns att vi nu har en lokal s.m.s. långbänk att vänta oss i frågan.

Att hr f. förrädaren Hildor Peterzohn är emot allt som har med Uncle Sam (farbror Samuel) och USAmerika att göra överraskar ingen som är det minsta bekant med kanaljen i fråga. Att frkn stadsäldstan Sophie Liljedotter s.d.h. tar samma parti hade man kanske inte s.m.s. sett komma.

– Jag minns det som i går när gamle kungen Karl XIV Johan deklarerade Sveriges neutralitet. Jag tycker att Karl Johans analys då kan duga bra åt hans nutida släkting kung Carl Gustaf. Ryssen var lika stygg å den tiden, slår frkn Liljedotter fast med knuten hand i rullstolens handtag.

GISK-paraply gott nog!
Frkn Ada A:son Susegård (MP) håller med frkn Liljedotter om att dåtidens analys håller väl i nutid.

– Det enda som egentligen har tillkommit är atombomber, men jag är kraftigt emot att vi skall hamna under någon form av s.d.h. kärnvapenparaply. Jag klarar mig utmärkt med det paraply som jag vann i GISK:s lotteri å julskyltningen, förklarar frkn A:son Susegård.

Hr fabrikör C.A. Östberg, vid F:a Låsar & Tänger, befarar å sin kant att NATO-medlemskapet kommer att begränsa den s.d.h. fria marknaden. Företaget vill kunna fortsätta att sälja svärd (tillverkade av plogbillar) och spjut (vingårdsknivar) till alla världens länder:

– Demokratier som Persien och Abessinien betalar bra och det skapar arbeten här i kommunen. Vapenembargon gagnar ingen, speciellt inte aktieägarna.

Matteus 5:39!
Hr kyrkoherde Hilarius Boklund uppskattar hr fabrikör Östbergs bibliska syn å världen och fyller å:

– När vi nu kommit med i NATO blir det svårare att vända andra kinden till (Matteus 5:39) och älska din fiende (D:o 5:44). Högkvarteret i Bryssel lär ha vissa synpunkter å en sådan militärstrategi.

De fem tvivlarna skall inom den närmaste veckan sätta ihop en skrivelse om begäran om utträde ur NATO. Den kommer sedan att skickas till försvarsalliansens 32 länder för ratifeci, rattifis, ratificering i respektive parlament.

Tiden får utvisa hur lång tid processen kommer att ta. Veckobladet önskar lycka till.