Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

ÄLGTJUREN SAMUEL BLIR IDOL

Radiodokumentär från hägnet gör succés!

Älghingsten Samuel trollbinder radiolyssnarna
Älghingsten Samuel trollbinder radiolyssnarna

Efter att rikstelevisiionen har samlat hart närt osannolikt stora tittarskaror framför sitt v.m.k. slow TV-program (slö-teve) om älgarnas vandringar, har detta tema följts upp av Grönköpings Närradio med en lika populär och ständigt ågående dokumentation av älgbestyr!

– Redan då de första rapporterna om SVT:s framgångar kom, blev jag entusiasmerad att starta ett liknande projekt å vår närradio, berättar hr radio-  & TV-chefen Stig Berglund (s.t.s i H).

– Här låg en stig öppen mot en ökad förståelse för naturen och djuren! Jag tog därför kontakt med hr Fingal Broms, djurskötare i Djuriska parken, och föreslog att vi skulle rapportera s.d.h. 24/7 (jämt och ständigt) från älghägnet. Hr Broms tvekade först något, ity att  han befarade, att ett sådant intensivt bevakande av älghingsten Samuel med kamera skulle kunna uppfattas såsom kränkande av någon djurrättsgrupp, men sedan jag förklarat, att det var fråga om lokalradio, med andra ord endast en akustisk bevakning, var hr B. med å noterna.

– Redan dagen efter var sändningen igång, och Samuels liv blev den främsta s.k. snackisen å såväl Stadts bakficka som å Engla Sjödins Bag- & Conditori, konstaterar hr B. stolt.

Fantastiskt!
GV har frågat en lyssnare som varit älgradion trogen redan från början, nämligen hr grundrektor Ludwig Hagberg, om dennes intryck.

– Fullkomligt fantastiskt för oss stressade yrkesmänniskor! Å det block som jag har liggande vid radion har jag noga nedtecknat mina observationer. Så här kan en typisk dag te sig:

06:30 Gnissel från grinden när hr Broms kommer med hö.
09:15 Ynglingen Rudas moped hörs på avstånd. Kråkor kraxar.
11:30 Harklande. Troligen Broms. Plaskande. Broms som fyller vatten i hon.
12:00 Hovtramp. Slaskande ljud när Samuel dricker. Hovtramp.
13:30 Ångvissla på avstånd. Måste vara Grönköping 1 som lägger ut.
18:45 Gnissel från grinden när Broms kommer med kvällsmat. Kraftfoder? Hovtramp.
19:25 En koltrast som sjunger.

Pionjär!
Avslutningsvis vill hr Hagwald erinra om att han redan för flera år sedan var en sannskyldig pionjär i slö-teve-branschen med dygnslånga smalfilmer från myrstackar och grodvatten i stadens omnejd.

FOTNOT. Sakkunniga granskare av ovanstående rader har åpekat att älg av hankön vanligtvis benämnes älgtjur. Hr djurskötare Broms kommenterar:
– Samuel har alltid varit en älghingst, alltsedan han donerades till Djuriska parken av godsägare Brylén.

Senaste inläggen