Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

BENSINUPPROR ÄVEN I GRÖNKÖPING

Det våras för gengasaggregaten!

Här kan snart ved tankas!
Här kan snart ved tankas!

Protesterna mot de allt högre bensinpriserna i landet (Sverige) har nu nått Grönköping. I täten för det s.k. upproret står hr bensinmacksföreståndare Leffe Kolting, som tror att nygammal teknik kan rädda landsbygden och hans jobb.

– Det höga bensinpriset är ett reellt (ej hittepå) hot mot det Sverige som faktiskt existerar utanför Stockholms tullar. Dessutom kommer jag att bli arbetslös, om ingen har råd att tanka, säger hr Kolting upprört till Veckobladets motorreporter.

Den senaste månaden har hr K. i hemlighet nattetid provkört det gamla gengasaggregat som sedan det senaste världskriget stått uppställt i Hembygdsmuseets lada.

– Det fungerade utmärkt, och nu har jag och hr fabrikör C. A. Östberg beslutat oss för att lansera nyproducerade gengasaggregat som är lätta att koppla ihop med moderna bilar.

Hrr Kolting och Östberg räknar med att gengasen skall ge en lägre milkostnad, så länge bensinpriset är över 11:50 kronor litern.

Klimatsmart!
– Dessutom är gengas en i högsta grad klimatsmart energikälla. Den är förnyelsebar. Veden växer här i landet och behöver inte fraktas över haven med förorenande tankbåtar. Pengarna stannar också i landet i stället för att gå till någon arabisk shejker, säger hr Ö.

Med i projektet är hr is- & vedhandlare Bernhardt Ericsson. Tillsammans med hr K. har han skissat (funderat) å hur dagens bensinmackar kan byggas om till ved-d:on. Hr E. undersöker även, om det skulle vara möjligt att starta upp de gamla kolmilorna å Gökmassivet.

– Jag tror att vi är å god väg att rädda såväl landsbygden som klimatet och mitt jobb, avslutar en optimistisk hr Kolting.