Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

HR BILDIR. KARLSSON VERSUS FACKET

”Ha vi nu tillverkat egna reg.skyltar!”

Hr bildirektör Karlsson (t.h.) får goda råd av hr Musk

Striden mellan Facket och hr nöjes- och bildirektör Carl Karlsson – som saluför Rolls Royce-bilar i Grönköping m. o. – går nu vidare, ej olik Tesla-tumultet å riksplanet. I botten ligger hr bild. Karlssons vägran att sponsra julfesten för Fackets medlemmar. Men då julen 2023 är överspelad, gäller det nu julen 2024. Tvisteämnet just för ögonblicket är PostGröns vägran att lämna ut registreringsskyltarna, vilket hr bildir. Karlsson kräver.

Hr postmästare Pontus Brunander, högsta chef för PostGrön, har ställt sig å Fackets sida genom att vägra distribuera paketet med registreringsskyltar. Särskilt drabbad är traktens senaste Rolls Royce-köpare – hr riskkapitalist Donald Beaumaré – som så ivrigt väntar å sin nya bil.
– Vi ha långhelgsledigt och kunna inte bära ut några skyltar. Hr Beaumaré kan väl skylta med sina rikedomar på annat sätt, säger hr postmäst. Brunander – oefterhärmlig som alltid.

Ej i Fackets intresse!
Hr bildirektör Carl Karlsson har nu tagit PostGröns vägran till domstol. Och i går föll rådhusrättens dom: Hr postmästare Brunander har ingen skyldighet att tillhandahålla paketen med skyltarna.

–Den där Karlsson kan gott stå där med sina okörbara Rolls Royce, kommenterar rättens ordförande, hr borgmästare Mårten Sjökvist, R.V.O. Och att hr riskkapitalist Beaumaré inte kan köra sin nya Rolls Royce anser rätten underordnat Fackets intresse av att få sina medlemsfester sponsrade, särskilt som det finns ett antal andra motorfordon att tillgå å hr r.k. Beaumarés nya herrgård Haussehammar. Köpte man för övrigt inte en ny traktor alldeles nyligen? avslutar den erfarne juristen.

Vacker plåt!
Men hr bildir. Karlsson, som rådgjort med sin gode vän hr multimiljardären Elon Musk uti USAmerika, ger sig inte.
–Ha vi nu tillverkat egna nummerplåtar för hr riskkapitalist Beaumarés Rolls Royce, det var ju bara att ringa Kungl. Transportstyrelsen och fråga om registreringsnumret.  Och de plåtar vi tillhandahålla äro synnerligen eleganta, såsom anstår våra nobla bilar, berättar den högkreative hr bildir. Karlsson. Siffrorna och bokstäverna äro i äkta guld, mot himmelsblå bakgrund och med en ram i purprad rokoko.

Allmän aktning!
Och redan har hr riskkap. Beaumaré börjat synas å stadens gator i sin eleganta Rolls Royce med de vackert formgivna nummerplåtarna. Detta lysande ekipage väcker allmän aktning i trafiken, och lämnas detsamma regelmässigt företräde i gatukorsningarna, oavsett ev. högerregel.