Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

BRA INFLYTTARE I GRÖNKÖPING

Frågetecken för stadsråd (S)!

Frkn Gustafsson skrotlyftningslokal anses vara till gagn.

Frågetecken för stadsråd (S)!
Har personer som inflyttat till Grönköping från andra orter bidragit till staden eller utgjort en belastning? Se där en aktuell fråga som i dagarna besvarats genom den utredning som kommunkontoret låtit göra å initiativ av hr Wotan von Peiland (GD)!

En av de tidigaste inflyttarna i vår stad är frkn Gurli Pettersson, manikyrist, skönhetsexpert, influensare m.m. som redan för åtskilliga år sedan lämnade Stockholm för att uppslå sina bopålar härstädes. Som manikyrist introducerade hon detta yrke, som då var s.g.s. okänt i staden, och hon har fortsatt att ligga i framkant med sina charmkurser, bloggande, parktantsarbete etc., varför utredaren, hr info.sekreteraren Viking Helmersson, har funnit att hon är en nyttig s.k. migrant.

Samma gäller frkn jättedamen Lola Gustafsson, bördig från Skövde, men sedan länge en tungt vägande medborgare i vårt samhälle. Icke nog med att hon har spridit glans över Grönköping med turnerande och prisvinnande, utan hon har dessutom startat ett livligt besökt s.k. gym (skrotlyftningslokal), en typ av anläggning som tidigare icke fanns, varför grönköpingsborna var nödsakade att gymnastisera hemma.

Omstritt stadsråd (S)!
En annan inflyttare är hr stadsrådet Joel Eriksson (S), som är född och uppvuxen i Knisslinge, visserligen nära, men dock icke inom stadsgränsen. Hr utredaren redovisar, att åsikterna om hr E:s nytta är delade, huvudsakligen efter partisympatier, men hr info.sekr. Viking Helmersson har dock ansett sig kunna fastslå, att hr statsr. E. (som f.ö. är hans svärfar) i hög grad har bidragit till stadens tillväxt och välstånd genom sin kloka politik.

Frågan har uppkommit, om hr Wotan von Peiland själv skulle granskas, enär släkten icke är rent svensk utan ursprungligen kommer från Preussen, men hr Helmersson har valt att betrakta inflyttningen som preskriberad.

– Och då slipper jag utreda, om hr Wotan har varit till skada eller nytta för Grönköping, vilket är en känslig fråga, kommenterar hr Helmersson diplomatiskt.