Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

ORGANISATIONER GÖMMA SIG

Info.sekreterare: Vilja ej bli störda!

Hr montören installerar telefonbarriären.

Många av Grönköpings livsviktiga organisationer, såsom lokala Teliaverket, våra myndigheter, Haltepilen med flera, ha å senare tid fått sin verksamhet alltmera störd, inte bara av datahaverier och urspårningar utan även av allmänheten. Och den senare ringer ofta och stör med allehanda klago- & önskemål. Men nu har – under ledning av en skicklig kommunikatör – en skyddande telefonbarriär byggts upp.

Hr info. sekr. Viking Helmersson – kommunal samordnare av kontakter med allmänheten – förklarar situationen.
-Allmänheten blir alltmer påstridig och jobbig att hantera. Den försöker hela tiden ringa oss med alla sina krav utan att förstå att vi äro upptagna med viktigare saker; det tar tid, nämligen, att sitta i samordningsmöten, liksom i de ännu viktigare koordinationsmötena. Och går folk bara in å våra hemsidor, kunna de ordna allt själva utan att besvära oss.

Post lätthanterad!
De arga brev som inflyta äro däremot enkla att hantera, man diarieför dem och så lägger man dem underst i högen ”balans”, och dit ned komma vi aldrig, berättar hr inf. sekr. Helmersson.

Ännu enklare äro de, som personligen söka upp oss med sina klagomål. Dem be vi bara ta hissen upp till våning 7 eller något liknande, och sedan är det lätt att hitta, det finns tydliga pilar att följa. Men trots detta gå de snart vilse i våra labyrinter, för att till sist hittas av Securitas, som hjälper dem ut i natten.

Telefonterror!
Värre är problemet med dem, som ringa oss och som tydligen ha tid att sitta halva dagen i telefon, fortsätter hr info. sekr. Viking Helmersson sin intressanta redogörelse. De ha alltså lyckats hitta våra telefonnummer, trots att vi strukit dessa från vår hemsida liksom på alla tryckta handlingar.

Men allmänheten kommer blott till vår automatiska telefonsvarare, som försäkrar att deras ärenden äro viktiga för oss. Därå berättar automaten att de skola slå viss siffra, beroende på ärendets art, samt personnummer – obs. med 12 siffror – samt trycka fyrkant. Klarar folk av detta, komma de till en ny automatisk telefonsvarare, som läser upp den långa lista med alla deras rättigheter enligt senaste EU-lagstiftning.

Därefter uppmanar automaten till nytt inknappande av personnummer – obs 12 siffror, dock ej följt av fyrkant – samt 1:a för att bekräfta att man är beredd att, i ett senare telefonsamtal, ge sina synpunkter å hur man blivit bemött. Men trycker man 2:a, vilket betyder att man inte är beredd till detta, bryts samtalet obönhörligen.

Gör det själv!
Men, fortsätter hr info.sekr. Viking Helmersson, har man gjort rätt så här långt, kommer man till en ny automatisk telefonsvarare, som ber en att knappa in sitt personnummer – obs 12 siffror. Därefter meddelar automaten att alla handläggare äro upptagna, samt att man för övrigt har ringt alldeles i onödan, ty man kan ju enkelt gå in å hemsidan där svaren å alla frågor finnas tydligt angivna. Och gäller det en biljett- eller tidsbeställning – ex.vis hos kommunpsykiatrin – kan man enkelt göra det själv genom att klicka sig fram å hemsidan och noga följa de anvisningar som där gives – å hela 7 språk.

Och redan, avslutar hr info. sekr. Viking Helmersson – innan han försvinner in i ett viktigt kommunikationsmöte – märka vi, att arbetsron för våra anställda nu ökar från dag till dag, vilket är mycket glädjande.