Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

VACCINATION GÅR SOM SMORT!

Långsiktig strategi lyckosam!

Här får den yngre generationen erhålla sin spruta

Långsiktig strategi lyckosam!
Vaccinationerna mot corona-panepidemin fortlöper utan några som helst problem i Grönköping, meddelade hr regionrådet A. Augustsson vid den sedvanliga veckoliga pressträffen.

– Det har ej uppstått några köer vid Hälso- & sjukstugan, och hr stadsdr A.T. Salvén och hans maka Märtha, tillika syster, har snarare haft det något lugnare än vanligt den senaste tiden, tillkännagav en belåten hr A. och fortsatte:

– Sannolikt beror detta på att vi valt att förmedla all information om vaccineringen via en s.k. app i mobiltelefonen, och det är väl känt att v.m.k, 80-plussare, vilka i princip står först i ympningskön, i allmänhet inte är särdeles hemmastadda med mobila telefoner och d:o identitetshandlingar. Visserligen har lokaltelevisionen Grön-TV haft några populära program om mobilhantering, men där har man lyckligtvis mer fokuserat på lustiga saker, t.ex. hur man tager en s.k. selfis (självbild) tillsammans med en höna och skickar den till någon bekant.

Avsides lokal!
– Därmed har vi kunnat förhindra en olämplig anstormning av vårdsökande å Hälso- & sjukstugan, och personalen har i lugn och ro kunnat ta hand om det fåtal gamlingar som med hjälp av sina barnbarn lyckats boka en vaccineringstid, konstaterade hr regionrådet.

– Under de mer omfattande ympningsfaser som nu pågår för de yngre och mer mobilvana årgångarna har regionledningen förhyrt lokaler, dit det är litet svårare att taga sig, nämligen Svenssonska ladan och hangaren vid Brylanda Air Port. Därigenom har vaccinationerna kunnat förlöpa i lugn takt utan någon besvärande och kostsam belastning å vården, avslutade hr Augustsson den intressanta genomgången av regionens långsiktiga strategi.