Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

NYA NAMN Å GÅNG I STADEN

Bilhandlare Bengt byter upp sig!

Lexus och Honda med en av pappa Bentleys bilar
Sedan Högsta förvaltningsdomstolen godkänt ovanliga förnamn som Ford och Prins, har flera grönköpingsbor planer å att förändra sina namn eller lägga till nya dylika.
Förebilden för den nya praxisen (vad som är OK) synes vara det stora landet i väster (USAmerika), där man mycket väl kan heta Nelson eller Allison i förnamn, eller rent av Senator eller Congress.
GV erfar sålunda,  att hr bilhandlare Bengt Johansson i Vimmelberga avser att förändra sitt förnamn till Bentley, och att barnen Lars och Hilma förhoppningsvis tillåts heta Lexus och Honda. Yngsta barnet William, gemenligen kallad Bill, tappar en bokstav och blir helt enkelt Bil.
Greve Peterzohn?
En annan stadsbo som går i namnförändringstankar är hr f. förrädaren Hildor Peterzohn, som gärna vill tillägga förnamnet Greve, något som han tror kan vara fördelaktigt i affärsverksamheten.
Frkn Gurli Pettersson (alias Brunett-Bettan å nätet) överväger att omstava sitt förnamn till Girlie, samt att förnya sin tidigare avslagna ansökan om att få antaga efternamnet Pernadotte.