Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

VINTER-OS TILL GRÖNKÖPING

Snö & is och demokrati garanteras!

Denna branta slalombacke väntar OS-sportarna!

Vinter-OS 2030 kommer troligen att hållas i Grönköping!
-Vi passa perfekt för detta, försäkrar hr frisksportare Ebonius Larsson, sekreterare i GOK, Grönköpings Olympiska Kommitté, vi äro ytterst demokratiska samt kunna garantera perfekt is å Bergska sjön samt de brantaste backar utför Gökmassivet. Och mången guldmedalj lär gå till Grönköping, särskilt i kälkkast.

-På min ära, vi både vilja och kunna sköta detta vinter-OS, bekräftar GOK:s ordförande, hr borgmästare Mårten Sjökvist (R.V.O. ånyo). När nu konungariket Sverige darrar å manschetten och arabstaterna brista i såväl demokrati som snö och is, då står Grönköping berett. Men några mutor till IOK:s ledamöter blir det inte tal om, däremot äro de välkomna hit till oss för att beskåda de goda förutsättningarna. Och deras administrativa kostnader för allt detta kommer vår huvudsponsor, F:a Låsar & Tänger, att generöst betala, försäkrar hr borgmäst. Sjökvist.

Ny OS-gren!
-Och alla konstiga vintersporter, som ständigt se dagens ljus och få OS-status, klara vi också av, försäkrar GOK:s sekreterare, hr frisksportare Larsson.
-För övrigt bidraga vi själva med en sådan vintersport – kälkkast – som ännu ingen hört talas om och där Grönköping är världsledande. Sporten går ut å att åka kälke i full fart och samtidigt kasta snöboll på de andra tävlande.

Att Bergska sjön skall ligga beredd för skridskoåkning – inklusive bandy och ishockey – tillser huvudsponsorn, F:a Låsar & Tänger.
-Vi komma att leverera en kolossal VVV-anläggning som ordnar detta, försäkrar F:ans hr koncernchef C. A. Östberg. Denna Vatten/Värme/Växlare kopplar ihop Bergska sjön med Grönköpingsbostäder och skapar kyla åt den förra och skön inomhusvärme åt det senare. Det hela liknar ett gigantiskt kylskåp, som åstadkommer kyla nere i sjön och värme i bostäderna.

Sopsponsor höjer!
Och när det gäller Gökmassivet kommer AB Sopåkarna – likaså OS-sponsor – att addera ytterligare 50 höjdmeter – vilket ger ännu mer dramatiska backar för slalom och utförsåkning.
-Ty under de närmaste sju åren kommer allt Grönköpingsavfall att tippas å toppen av Gökmassivet, lovar hr sopåkare Thure Lundblad.

Väldiga fördelar!
Men inte blott image-framgångar väntas av detta stort anlagda vinter-OS. Hr reservlöjtnanten och skidlöparesset Napoleon Johnson ser fram mot en rad olympiska medaljer – för egen del men också till andra Grönköpingsidrottare.
-Det är en väldig fördel att tävla å hemmaplan, då vet man var det brukar vara bakhalt och var man kan gena i kurvorna, säger en hoppfull hr res.löjtn. Johnson.