Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

SNATHANSTATYN EJ VANDALISERAD

Polishund skyddar sportidolen!

Polishunden Karolina på vakt mot skadegörelse
Statyn föreställande Grönköpings illustre fotbollsspelare, hr Sven-Nathan ”Snathan” Grönstedt, som nyligen placerats utanför Läspe Arena, har ännu ej utsatts för skadegörelse. Detta är ju annars något som stundom drabbar vissa skulpturer, ehuru dessa givetvis brukar vara placerade utsocknes.

Det är bildhuggaren hr Fidias Berglund som med varsam hand utmejslat skulpturen i den finaste brons, ett mästerligt verk som med stor tydlighet uppvisar såväl Snathans karismatiska anletsdrag som andra spektakulära och framstående kännetecken. Sportklubben GISK framförde dock tidigt krav å att åtgärder skulle vidtagas för att förhindra att konstverket vandaliserades.

– Faktum är att jag, redan innan statyn förfärdigats, tillfrågades om jag kunde tänka mig att hålla vakt vid densamma sedan den väl kommit å plats, berättar hr polis Paulus Bergström för Veckobladets reporter, då de träffas i utkanten av staden.

– Ehuru jag visserligen har ett stort idrottsligt intresse, bestämde jag mig ändock för att låta polishunden Karolina utföra denna uppgift istället, något som hon torde vara mycket bättre lämpad för än jag, emedan K. ej har tillnärmelsevis lika mycket pappersarbete att ombestyra å stationen.

Bekväm koja!
Då hennes skrivbordsarbete dessutom mest brukar bestå i att hon ligger och snarkar under detsamma, ansåg jag, att hon lika väl skulle kunna ligga i en bekväm hundkoja invid foten av statyn, då hon är i tjänst. GISK lät således införskaffa en dylik, och samma dag som statyn invigdes, kunde jag inlyfta K. i kojan, varpå jag väckte henne och beordrade henne att hålla vakt.

– Jag har dock svårt att tro, att någon härstädes skulle vilja skada skulpturen, de flesta invånare är ju både sportintresserade och laglydiga, säger hr B. och pekar å ynglingen Emil Ruda, som kommer gående i riktning mot Läspe Arena bärande å stora färgburkar, sågar, en säck hundgodis, m.m.

– Tag den där unge mannen som ett exempel, han har tidigare haft ett rykte om sig att alltid ställa till med rackartyg, men nu ser man ju, att även han sliter och släpar så gott han kan, vilket visar att man aldrig bör draga förhastade slutsatser