Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

DELIKAT REKRYTERINGSTVIST

Känd borgmästarduo inblandad!

Hr borgmästare Sjökvist med parhästen frkn Irma.

Upprörda röster har höjts mot hr borgmästaren Mårten Sjökvists (R.V.O.) rekrytering av frkn Irma Sjökvist, tillika hans dotter, som event-VD i Borgmästarresidenset. Enligt en anonym källa (frkn aktivist o. syster Doris S.) har tjänsten, som betingar en årslön å en miljon riksdaler, ej utannonserats korrekt och ej heller har dugliga kandidater, som ex.vis källan, givits möjlighet att ansöka.

Då förfarandet tycktes handla om en v.m.k. jävssituation, begav sig GV:s utsände till Borgmästarresidenset för att bringa klarhet i frågan, men hr Sjökvist var ej anträffbar. Efter några dagars sökande klarnade dock det hela, enär hr Sjökvist meddelade sig till Veckobladet via brev. Hr b.m. Sjökvist vidhåller i sin skrivelse att tjänsten rätteligen har utannonserats, enär en lapp uppsattes i entrén till residenset:

”Tyvärr fanns där ingenstans att spika upp lappen. För att icke göra åverkan å den känsliga byggnaden, framstod dörren till städskrubben som den enda tillgängliga platsen. Lappen sattes upp å insidan av sagda dörr, för att icke märket efter spiken skall framträda alltför mycket när den tagits ned. M.a.o. har tillsättningen genomförts korrekt, då residenset är en offentlig byggnad, till vilken allmänheten har tillträde, även till städskrubben. Endast en sökande, vilken alltså råkar ha släktskap med mig, visade å initiativförmåga och kom å tanken att titta där. Men frkn Sjökvist innehar med råge alla kvalifikationer som krävas för sagda tjänst.”

Viktig VD-tjänst!
Därmed kan det konstateras att den anonyma källan har missuppfattat det hela och Veckobladet önskar frkn borgmästardottern Sjökvist lycka till. I frkn Irmas nya arbetsuppgifter ingår bl.a. att besluta vilka prominenta gäster från Beijing och Washington som skall inbjudas till middagar å residenset, samt tillse att oxfilé m.m. beställs, blomsterutsmyckningar inhandlas etc. Den digra lönen är således motiverad, och hr Sjökvist tillägger i skrivelsen, att det är en ansvarsfull tjänst, då representation är av största vikt för såväl borgmästarverksamheten som världsfreden.