Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

BERÖMD USA-PROFESSOR TYSTADES

Rask insats av socialchefska!

Hr Mr. Prof. Patterzohn föreläser

Den omskrivne och dessvärre till helt nyligen försvunne USAmerikanske professor vilken under de senaste dagarna eftersökts i skogarna runt Gökmassivet, är nu återfunnen av ett stort sökuppbåd.

Hr Mr. professor Hjordan Patterzohn, vilken enligt egen utsago kommer från USAmerika, har under några dagar gästat Grönköping och därvid erhållit betydande uppmärksamhet, samt därtill hörande arvodering, för sin djärva ojämställdhetsteori. Han har ex.vis hävdat den bakåtsiktande tesen, att kvinnors högsta önskan icke är att bli raketingenjörer eller förvaltningschefer.

Förliden onsdag höll prof. Patterzohn ett välbesökt tal å detta tema i Godtemplarhusets stora salong. Hr P. hävdade även, att barn far bäst av att hava två föräldrar, varken fler eller färre, och att åtminstone den ena skall vara av motsatt kön. Detta fick fru socialchefskan Wilhelmina Unill att resa sig och utbrista: ”Nä nu…. Kryp du tillbaka under den sten som avlat dig”, varefter hon helt sonika bar ut den överraskade professorn ur lokalen.

Låg under sten!
Efter detta syntes hr Mr. P. icke mera till, och fru soc.chefskan har helt vägrat att svara på frågor om själva händelsen, med hänvisning till den tystnadsplikt som gäller för sociala insatser. Under ledning av hr lantpolis Fröblom har dock lokalavdelningen av Missing People (Bortkomna Människor) framgångsrikt genomfört ett sökuppdrag, och man återfann nyligen hr prof. P. intryckt under en stor sten i Brylundaskogen, så långt att endast benen stack ut.

Han var vid uppfinnandet vid förvånansvärt god vigör, med tanke å att han tillbringat några decemberdygn i skogen iklädd endast sin föredragskostym. Blott ett visst haltande kunde ses, samt läspade han ävenledes något till följd av att han legat med en grankotte intryckt i munnen.

Hr prof. P. avböjde alla välmenande förslag om läkarvård och försvann i riktning mot fru änkefru Pilzéns Öl & Mat. Troligen tog han sedan sista bussen till Skövde, enär han icke vidare observerats i staden.