Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Grönköpings Veckoblad

VESTLUNDMUSEET STOPPAS

Mörtholmen nytt alternativ!

Så kommer det icke att se ut i centrum!

Det blir inget av det planerade Vestlundmuseet i korsningen Storgatan-Ågatan, sedan samlingsregeringen i kommunen sagt nej till projektet.

Som den minnesgode läsare törhända kan erinra sig, skulle ett nytt kommunhus byggas för att inrymma kommunförvaltningen jämte ett museum tillägnat stadens nobelprismässige skald Alfred Vestlund. Byggnaden har av hr stadsarkitekt TSAR Egon Glas utformats som pyramider täckta av glänsande mässingsplattor.

Å grund av protester från icke blott Miljöpartiet och Liberalerna utan även många av Moderaternas kärnväljare, som bo å Storgatan och Ågatan, har nu samlingsregeringen beslutat att inställa bygget och därmed också spara det gamla hamnmagasinet, som vältaligt vittnar om Grönköpings betydelse som sjöfartsstad.

Å Gökmassivet?
Enär pyramidbyggnaden som sådan är anslående och övertrumfar allt vad ex.vis Hjo eller Skövde kan uppvisa, letar de ansvariga efter en alternativ placering. En sådan kunde vara toppen av Gökmassivet, där den skulle synas å långt håll, och där Konferenscentrets parkeringsplats kan rymma ett stort antal turistbussar.

Enär pyramidbyggnaden som sådan är anslående och övertrumfar allt vad ex.vis Hjo eller Skövde kan uppvisa, letar de ansvariga efter en alternativ placering. En sådan kunde vara toppen av Gökmassivet, där den skulle synas å långt håll, och där Konferenscentrets parkeringsplats kan rymma ett stort antal turistbussar.