Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

GRÖNKÖPING TRÄDER FRAM

Sjukstuga frigör nya resurser!

Sjuksystrar redo att rycka in!

Vårdcentralen Salvénska UniversalSjukstugan (SUS) under politisk direktion av hr sjukvårdslandstingsrådet Alarik Augustsson (s) erbjuder näranog ett drygt sjutal vårdplatser åt patienter från hela EU!

Hr stadsläkare Aug. Tert. Salvén, som med sin hustru (tillika syster) Märtha svarar för den operativa vården, förklarar: -Så snart vi utskrivit (friskförklarat) inneliggande patienter, t. ex. en bekant tullvaktmästarhustru R–da, och hunnit bädda om, kunna vi emotta patienter för vård!, säger hr Salvén genom munskyddet till den veckobladigt utsände. -I den mån som fru Ruda inte känner sig helt återställd, får hon stanna i karantän i bäddsoffan i patientväntrummet. Detta kan innebära en för oss mycket lönsam (miljoner euroner!) avlastning av vården i Skövde (f.d. Kärnsjukhuset) och vårdfilialen i Hjo, understryker hr dr S. vidare.

Snabbkurs!
För att klara av den ev. ökande belastningen kommer SUS att snabbutbilda och tillsvidareanställa hr djurvårdare Fingal Broms, som så här års har det ganska lugnt i Djuriska parken, då älghingsten Samuel ändå kvarligger i årstidsdvala (v–nt–rsömn). Hr Broms har redan åtittat flera sajter å Internätet med tipps om hur man kan underhålla sjuklingar. Med sin obestridliga spetzkompetenz å området flytande biokemi bidrager även hr f. förrädaren Hildor Pz med egen framställning av denaturaliserad handspr–t, även i en alk–h–lfri (grön) variant. Sålunda står Grönköping väl rustat att lämna ett bidrag till världens virala kris! Som alltid står varjom patient hr apotekare Clossemeyers allbekanta fruktsalt Clossmarin receptfritt (till självkostnadspris) till förfogning.