Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

ALGORITMEN ALGOT TAR ÖVER

AI-begåvning å höjden av nivå!

Hr it-ynglingen Björnberg demonstrerar hur hjärnkapacitet överförs!

Hr it-ynglingen Björnberg har fört den Artificiella Intelligensen till oanade höjder i och med den nya Algoritmen Algot. Är denna programmerad för all mänsklig verksamhet samt förmår den vidareprogrammera sig själv vid behov. Algot behärskar även mänskliga känslor såsom ruelse, glädje, ilska, humor etc. Börsnotering förestår.

– Ha vi lyckats simulera (apa efter) hela den mänskliga hjärnan med alla dess ettor & nollor samt hopkopplat ett oändligt antal sådana AI-hjärnor. Resultatet är en superhjärna med en IQ å hela 318 250, allt enligt gällande högskoleprov, berättar en stolt hr it-yngling Emanuel Björnberg. Och assisterad av Industriroboten Gusten, denna 80-talsskapelse som på kommando gör grovjobbet, kommer Algoritmen Algot nu att kunna uppfylla alla mänskliga behov och önskningar.

För Algots intellektuella kapacitet har Grönköpings intellektuellaste man, hr kulturdoktor Stig Berglund (s.t.s. i Hjo), utgjort den s.k. bottenplattan. Och sedan alla hr Berglunds etiska och estetiska referensramar nu äro inprogrammerade i Algot, har denne själv uppprogrammerat sig efter eget gottfinnande.

Även känslor och stämningar ha inprogrammerats. Vad gäller religiösa diton har hr kyrkoherde Hilarius Boklund stått för den v.m.k. inputten och därvid tillsett att endast korrekta, lutherska teser lagrats i hårddisken. Men – säga agnostiker – ingenting hindrar att Algot omprogrammerar sig så att han, en vacker dag, träder fram som en fullfjädrad katolik.

Sjukt bra!
Allt detta har nu medfört att – bland annat – härvarande sjukvård kunnat anförtros Algoritmen Algot med hantlangare Gusten, sedan hr stadsdoktor A.T. Salvén programmerat in medicinska grunddata i Algot samt kopplat upp densamme mot all världens medicinska vetande.

Så när havande fru tullvaktmästarinnan Ruda häromdagen anlände till Sjukstugan för att nedkomma, skrevs hon in av Algoritmen Algot som genast noterade en viss nervositet. Men med sin vänaste syntetiska stämma – och efter att ha scannat igenom alla upptänkliga förlossningsdata – kunde Algot försäkra att det nog skulle gå bra, varefter industriroboten Gusten varsamt lyfte över fru Ruda till en rullsäng för vidare befordran till förlossningssalen. Och senare kunde det meddelas att allt gått galant; med sina känsliga robotsensorer, och instruerad av Algot, hade Gusten förhjälpt ett välskapt flickebarn till världen.

Och i söndags döptes den lilla i Läspedomen, där Algoritmen Algot officierade, då hr kyrkoherde Hilarius Boklund var en smula opasslig. Industriroboten Gusten bar, på trygga robotarmar, fram dopbarnet till altaret, där Algoritmen Algot med sakral, artificiell stämma döpte den lilla till Judit samt sprejade en tunn stråle vatten å hjässan, alltmedan övriga släkten Ruda var å Kanarieholmarna å icke ombokningsbar vårsemester.

Ja, sannerligen stunda inte nya tider, vill GV utbrista!