Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

BB-KAOS Å SJUKSTUGAN

Manliga barnmorskor rekryteras!

Kan snart ägna sig helhjärtat åt blanketterna!
Kan snart ägna sig helhjärtat åt blanketterna!

Grönköpings barnmorskor – som så handgripligt bidragit till stadens snabba folkökning – ha förvillande nog nu blivit så många, att de inte längre räcka till för förlösning av alla havande damer. Dock ha hr stadsd:r Salvén tänkt ut en lösning: anställ manliga barnmorskor.

Hr landstingsregionsjukrådet Alarik Augustsson berättar om det besvärliga läget å BB-avdelningen.
– Länge gick det bra, men efter de senaste ökningarna av antalet barnmorskor – vi ha nu fler än alla andra kommuner – har oredan ökat, och blir det allt svårare att få till en ordnad verksamhet.

– Kruxet är att vi ha råkat anställa administrativt begåvade barnmorskor, vilka helt självsvåldigt ha infört förlossningsblanketter jämte sammanträden för att diskutera fram en normativ värdegrund, berättar hr sjukrådet Augustsson. Och då är det ohjälpligt att vissa andra arbetsuppgifter helt enkelt inte medhinnas. Så därför måste vi nyanställa ytterligare barnmorskor. Alternativt kunde vi förstås friställa de mera administrativt lagda barnmorskorna, men detta är arbetsrättsligt omöjligt eftersom arbetsbrist inte föreligger.

Barnmorskemän!
En rent Columbi Ägglossning fick dock hr stadsdoktor A. T. Salvén härförleden. – Slog mig denna snilleblixt häromkvällen, när jag satt och läste hr poeten Dybecks vackra dikt Orsa-Marsch från 1850-talet: ”Mandom, mod och morske män // finns i gamla Sverige än // etc.”. Och där stod ju lösningen, i eldskrift, det var bara att skjuta in ett ”barn” så fick man fram barnmorskemän! Alltså: män som barnmorskor bli vår räddning, kunde hr stadsd:r Salvén konkludera.

Sålunda kommer nu Sjukstugan att anställa ett antal manliga barnmorskor. Och eftersom  män äro mera nonchalanta än kvinnor och därtill ha lägre intellektuell kapacitet, komma de att strunta i/ej klara av/ att fylla i blanketterna samt inte vilja/kunna sitta i värdegrundsamtal. Och därvid få de tid att ägna sig åt förlossandet, medan deras kvinnliga kollegor svettas över obegripliga blanketter eller träta över värdegrunder runt sammanträdesbordet.

Dock har genusexpertis varnat för att männen därmed komma in å ett område som de inte ha med att göra. Annan expertis avfärdar dock detta med att män ändock kunna anses ha viss anknytning till barnalstrandet.