Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

POSTGRÖN ÄR IKAPP!

Postiljon Holm står beredd

Hr postiljon Holm kommer snart med julkorten!

PostGrön, som delar ut post i Grönköpings- och Hjodistrikten, har nu sorterat färdigt de julkort som allmänheten lade å lådan före jul, meddelar hr postmästare Pontus Brunander. Och hr postiljon Holm står beredd att också bära ut dem, med början i februari om arbetssituationen så medger.

Dock har postledningen funnit att detta skulle betyda onödigt dubbelarbete, emedan påsken – med sina påskkort – inte är så avlägsen. Därför har man beslutat att invänta även dessa påskkort, så att jul- och påskkorten kunna bäras ut samtidigt – en klar rationaliseringsvinst.

En ytterligare anpassning i utbärandet, så att jul- och påskkorten kunde bäras ut samtidigt med valsedlarna inför höstens allmänna val, har dock befunnits kunna störa valrörelsen. Såväl julen som påsken har ju ett visst religiöst inslag – särskilt förekommer hr frälsare Jesus både här och där – varför en samdistribution med valsedlar skulle riskera att otillbörligen alstra positiva känslor för partier med kristen inriktning, ex.vis härvarande Kristdemokratiska parti (KD).

Så det får bli utbärning redan inför påskhelgen, meddelar hr postmästare Pontus Brunander, som – sann humorist som han är – meddelar att poststämpeln för korten inrymmer tilläggstexten Glad Post.