Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

RAFFLANDE RÖSTRÄKNING

Fortsatt samlingsregering!

Det röstades jämnt i Läspeskolans gymnastiksal!

Årets kommunval i Grönköping artade sig till en sannskyldig v.m.k. rysare, och de väljare som hade bänkat sig vid apparaterna för att följa Grön-TV:s valvaka slets mellan hopp och fruktan, beroende på dels vilket parti de åhejade, dels de på skärmen skiftande röstsiffrorna.

Än hade hr stadsrådet Joel Erikssons (S) rödgröna sida ett mandats övertag, än svängde det över till hr Justus Bryléns (M) blåa lag, och först å fredagen kunde det slutgiltiga resultatet tillkännagivas, sedan hr borgmästare Mårten Sjökvist i sin egenskap av notarie publikanus hade kontrollräknat alla rösterna å Rådhuset.

Häpnadsväckande nog hade de bägge alternativen fått exakt samma antal mandat, och det var m.a.o. dött lopp å denna folkviljans rännarbana. Hr borgm. S. beställde genast kaffebröd från frkn Engla Sjödins Bag- & Conditori och inkallade partiledarna till överläggningar i Rådhuset, till vilket de under lördagen anlände i samlad tropp.

Efter hårda s.k. nattmanglingar kunde hr borgmästaren på måndagsmorgonen meddela, att man enats om att fortsätta det samlingsregerande som rått sedan det likaledes jämna valet år 2018.

Inget lotteri!
– Det var helt enkelt inget annat att göra, sade hr stadsr. E. till den församlade journalistkåren (GV, Knisslinge-Posten, Vimmelberga Annonsblad samt Grönköpings Radio och Grön-TV). Vi kan ju inte lotta om varje ärende, och förresten brukar vi vara ganska så överens i de viktiga frågorna.

– Jag är helt ense med Joel, sade hr godsägare J. Brylén (M), särskilt som jag fick behålla min vice stadsrådstitel, å vilken hr W. von Peiland oförsynt propsade, enär han hade fått några fler röster än jag. Men då klargjorde Joel och jag unisont, att S och M i så fall skulle bilda en stor koalition, och då föll han till föga.

Även övriga partiledare förklarade sig nöjda med samlingsregerandet, innan de avtågade till hr korvidkare C. Karlssons gatukök å St. Torget, där de lät en varmkorv med senap och bröd sig väl smaka. Härvidlag rådde inga delade meningar!