Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Alfred Vestlund

Skald

Genom ett oförklarligt förbiseende har Grönköpings store skald, Alfred Vestlund (signatur A:lfr-d V:stl-nd), än en gång inte tilldelats Nobelpriset i litteratur. Alla invånare i staden är djupt chockerade. Alfred Vestlunds verk är själva kvintessensen av finare litteratur, han är v.m.k. kanoniserad.

Att Alfred redan som liten pilt närde ett diktareämne inom sig verkar i efterhand självklart. Då den vördade stadsäldstan, frkn Sofie Liljedotter, frågade om hans ålder blev svaret utan någon tvekan: Jag är fyra år och på det femte jag går.

Den unge Vestlund var redan då inte riktigt som de övriga barnen i staden. Han hade långt, ljuslockigt hår och bar på en docka till dess att han läste fram. Långt upp i vuxen ålder var han så blyg, att han måste ha badbyxorna på i herrbadhuset.

En aning av feminina drag visar sig i hans dagliga värv vid Varuskrapans tricotageavdelning (stickat och underkläder), där han så småningom blivit souschef. Det faller sig naturligt, att han är sekreterare i den nybildade Grönköpings Damklubb då ”näppeligen någon person kan stå vår damvärld närmare än vad hr Vestlund gör såväl på sin dagliga post i Varuskrapan som till hela sin personliga läggning i övrigt.”

Lever i dikten!
Det är med och i diktandet som han lever. I diktsamlingen Guldregn skriver han: ilar hem som idröm/att kasta med jublande händer/ min dikt i kulturens ström. Alfred Vestlund är en stadens son, han älskar sin födelsestad Grönköping som han vill hylla. Han står, som Nils Hasselskog konstaterar i diktsamlingens förord, med ena benet uppe i den egentliga asfalten, medan han med det andra, och betydligt längre och kraftigare, stöder sig på den klassiska lyrikens grund (Svenska Akademiens rimlexikon). Hans mer surrealistiska ådra har setts i de äggrim vilka publiceras runt påsktider: Kyss utan ägg/är som salt utan skägg.

Hans musa är den väna fröken Irma Viola Sjöqvist, dotter till stadens urbane och vördade borgmästare Mårten Sjöqvist. Till henne diktar han ständigt romantiska poem och kallar henne I-a:  Kom I-a sitt i gräsets dagg/en intensiv minut!

Rykten hade tidigare gjort gällande att frkn Irma skulle förlova sig med reservlöjtnant Napoleon ” Nappe” Johnsson, som vid ett tillfälle räddat borgmästarinnan från att flyta bort under badning vid Bergska plagen, men därav blev intet. Istället var det Alfred som den 35-åriga cittraspelande frkn Irma förlovade sig med.

Studerad karl!
Det är allmänt känt i Grönköping, att Alfred även studerar på kvällstid. Irmas far borgmästaren är mycket angelägen om att Alfred ska ta någon form av mogenhetsexamen. Alfred tenterade i Skövde högre manliga läroverk för den lägre examen, realexamen, då studentexamen överproducerade studenter.

I matematik presterade Alfred tre olika svar för varje problem då han använde de tre räknesätt han känner till. För de engelska och tyska stilarna hittade han viss översättning i sina lexika. Vid provet i svenska blev han felunderrättad om svaren av en studiekamrat till vänster och fick magplågor, vilka tvingade honom avbryta provet.

Alfred Vestlund har även framträtt som modeskapare och har under inflytande av funktionalistiska strömningar designat överrocken palefunk.