Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

August Tertius Salvén

Stadsdoktor

Grönköpings medicinska och kirurgiska expert är hr stadsläkaren August Tertius Salvén. Hans föregångare var dr Jansson och dr Söderling, båda med kort tjänstgöring i staden till skillnad från dr. Salvén, som får räknas som en medicinsk institution. Mellannamnet Tertius anger tydligt att han är den tredje stadsläkaren i ordningen och lär så förbli.

Stadsläkaren bedriver sin verksamhet dels på den flitigt besökta Sjukstugan (omdöpt till Hälso- & Sjukstugan, när Hälso-& Sjukvårdslagen antogs), dels genom hembesök. På Sjukstugan har han hjälp av syster Märtha, tillika maka, samt ibland av biträdet Sickan Ruda. Dottern Hanna är studerande.

Eftersom julrusningen på Sjukstugan är krävande för stadsläkaren, har Kommittén för mer utspritt julfirande i bokstavsordning föreslagit, att man skulle kunna fördela arbetsbördan över året, vilket han hälsade med glädje. Det var dock svårt att få allmänhetens gillande av förslaget, varpå det drogs tillbaka.

Till julfirandet i Grönköping hör naturligtvis det av hr apotekaren Clossemeyer framställda matsmältningssaltet Clossmarin, vilket genomgick noggranna prover innan det kom ut på marknaden. Stadsläkaren genomförde såväl smak- som dunst- och akustiskt brusprov, innan han undertecknade godkännandet
Även dr Salvén har framställt hjälp mot matsmältningsbesvär: en tablett kallad Miraklapastillen, som är den enda riktiga läkarpastillen.

Folkhälsa!
Stadsläkaren är starkt engagerad i folkhälsofrågor och har med till visshet gränsande sannolikhet påvisat, att hälsovärdet av att vistas i friska luften är högst diskutabelt. Den slutsatsen har han dragit av att de stamgästerna på Stadts bakficka uppvisar en rosig hy, trots att de sällan ses utomhus.

Som kontrollant hos Grönköpings Ångbryggerier förordar doktorn, att medborgarna skall intaga dess mineral- och läskvatten istället för det starkt klorerade vattenledningsvattnet. Den som känner sig tvingad att inmundiga vattnet bör, enligt stadsläkaren, tillsätta konjak eller annan renande substans.
Skolmaten och den sal vari den intages har länge debatterats i staden. Enligt dr Salvén är det inte alls näringsfysiologiskt fel, att elever äter en smörgås till lunch, så länge den är varm och består av till exempel bräckt lax på spenatbädd eller pannbiffar med stekt ägg. Barnen bör äta i små grupper och gärna tillsammans med speciellt inbjudna vuxna hedersgäster som en borgmästare, en konstmålare och en doktor.

Dietråd!
Salvén är mycket intresserad av den mat som han själv gärna intar på Stadt samt dess konsekvenser på smältningsfunktionerna. För att skapa större förståelse för aptit och mage har Föreningen för gastrisk upplysning, FFGU startats med stadsläkaren som ordförande. I debatten om vilka kostråd, v.m.k. dieter, som bör användas har stadsläkaren förespråkat sin egenhändigt framtagna 16:8. Detta kostråd väckte dock bestörtning då den kunde tolkas som en veckas fastande var tredje vecka. Dokorn fick förtydliga sig: hans kostråd innebär att man äter dygnets alla vakna timmar och sover i åtta timmar.

Dr Salvén försummar heller inte de själsliga processerna. På en särskild psykologisk soffa får patienten vilandes berätta om sin barndoms matupplevelser och matsmältningsbekymmer. Han upptäckte också en dag, att många människor gick omkring på sta´n och talade högt för sig själva, en åkomma som doktorn döpte till ”mobil konversatit”. Han har även skrivit en intressant uppsats om hur kung Erik Läspe & Halte sannolikt fick sina handikapp, nämligen vid en tornering, då han kastades från hästen, och visiret åkte ned och klippte av tungspetsen.