Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Donald Beaumaré

Kändis- & klippadvokat

Brottsligheten är lyckligtvis låg i Grönköping, men det händer dock att en och annan medborgare hamnar inför skranket i Rådsturätten. Då är det tur, att staden hyser en särdeles skicklig och vältalig advokat, nämligen Donald Beaumaré.

Ingen av hr Beaumarés klienter har någonsin gjort sig skyldig till någonting – de är alltid vita som snö,  och åtalet måste tillskrivas rent missförstånd eller åklagarens inkompetens. Det är inte bara rätten som får höra försvarstalen, nej, Beaumaré har tillfullo förstått pressens makt och vänder sig lika mycket till den allmänna opinionens domstol med sina uttalanden.

Nödvärn
Ett exempel är när ynglingen Emil Ruda åtalades för att ha ofredat stadens vördade äldsta, fröken Sophie Liljedotter. Det var i stället fröken Liljedotter som hade försökt köra över Emil med sin rullstol, förklarade advokaten. Det var alltså fråga om en ren nödvärnssituation, när Emil sprang efter den gamla damen och daskade till henne.
Likaså var svineriassistenten Frank Rask på Brylunda helt oskyldig till djurplågeri, då han föste in grisar i fållorna med ridpiska. Han hade bara klatschat i luften, hävdade advokaten, och dessutom ångrade sig Rask kolossalt.

Affärsjurist
När brottmålen inte kräver Beaumarés uppmärksamhet, ägnar han sig åt affärsjuridik. Många listiga bolagskonstruktioner för att undslippa skatt bär hans signatur. Vanligen slussas pengarna till en from och skattebefriad stiftelse på Visingsö, från vilken likaså skattebefriade uttag kan göras. Självklart är han själv nolltaxerare, trots många lyckade klipp på aktiemarknaden.
Beaumaré är en uppskattad broder i sällskapslivet, där hans skolade tenor ofta låter höra sig, och hans monokel blixtrar. Galapremiärer på Röda Kvarn brukar han inte försumma, alltid i sällskap med någon vacker och betydligt yngre dam, t.ex. popsångerskan Gördis ”Flabbs” Brunander.
Dragningen till juridiken ligger i släkten. Fadern var gamle häradshövdingen Beaumaré. Till familjen hör också Donalds två systrar, Marie och Antoinette. De brukar synas i sportsammanhang, när de inte lider av de stressfrakturer, avslitna korsband och muskelbristningar som hör det avancerade idrottslivet till.