Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Familjen Jigebring

Familjen Jigebring
Familjen Jigebring består av hr Elmer, fru Jenny och deras relativt vuxna barn Carola och Micke.

Hr Elmer Jigebring innehar sedan 1980 posten som t.f. ekonomichef  (cash controller) i Grönköpings stad och är därmed en av de mest inflytelserika beslutsfattarna i kommunen. Tidigare i karriären var hr J. främst känd som lägenhetsägare, smalfilmsentusiast och biografmaskinist å Röda Kvarn. Under den perioden vann han bl.a. Silverrosen vid en lokal filmgala med den folkkära  dokumentärfilmen ”När vi byggde utegrill vid sommarstugan”.

Som ekonomichef har hr J. gjort sig ett aktat namn inom kommunalekonomiska expertkretsar för sin strikt neutrala åsikt att ett eventuellt budgetöverskott inte får hindra nödvändiga skatteförstärkningar och avgiftshöjningar. Skulle å andra sidan ett tråkigt underskott uppstå, löser han detta genom att till positiv minusränta upplåna behövliga penningmedel i närområdet (Hjo och Skövde). Trots sin tjänstemannamässiga objektivitet i politiska frågor framhöll han, som privatperson, under en upphettad debattkväll å Grönköpings Gille, att vinster i välfärden med lätthet kan undvikas, om verksamheterna blott sköts så ineffektivt att några vinstöverskott aldrig uppstår.

Genomsnittligast
Till hr J:s meriter hör även att han i mitten av 80-talet invaldes i Rotary som dess miljonte medlem – dock icke räknat blott på den lokala klubben – och därmed blev ettan före alla nollor i organisationen. Statistiskt sett har dessutom forskning, utförd av hr info.sekr. Viking Helmersson, visat att hr J. är omnejdens mest genomsnittliga person.

Hr J. är stadigvarande gift med sin fru Jenny Jigebring, som tjänstgör som kommunal lokalvårdare och under senare år främst anförtrotts uppgiften att tillse att hr stadsrådet Joel Erikssons (S) tjänsterum är såväl professionellt städat som allmänt välordnat och besöksinbjudande.

Dottern i familjen heter Carola och har som flexibel ungdomspraktikant tillägnat sig en beundransvärd kännedom om ett flertal arbetsplatser i staden. När hon var praktikant på kommunkansliet, ryktades det om att hon hade en romans med självaste stadsrådet (S). På senare tid har hon även sökt sin lycka som influencer och bloggare. Hennes ambitiösa och reklamförmögenhetssiktande videologg (Tiktok-filmad dygnetrunt-dagbok) blev dock en ren s.k. flopp (stolpskott) och frkn Carola funderar nu seriöst på att ändra konceptet till ”Så sminkade jag bort min övervikt”.

Sonen Micke har, till föräldrarnas stundom antydda besvikelse, blivit s.g.s. helkroppstatuerad hårdrockare och har som sådan hjälpligt kunnat försörja sig, även om ett flertal gig (konsertbokningar) på senare tid blivit inställda.

Virtuell familj
Till släkten hör även bröderna Raymond och Valfrid.  Raymond blev en sann pionjär i den digitaliserade världen genom att via internet gifta sig med sin hustru Gullan, f. Jönsson, hårfrisörska från Skövde. Det lyckliga paret befann sig hemma vid sina respektive datorer, och ceremonin dirigerades av hr kyrkoherde Hilarius Boklund från pastorsexpeditionens PC. Vigselformuläret fick anpassas till omständigheterna, och sålunda sporde hr kyrkoherden: Vill du Raymond Jigebring taga denna Gullan Jönsson till din äkta maka, så tryck ”enter”.
Även efter bröllopet har makarna valt att leva på skilda håll, men de har en gemensam hemsida med ett vackert hem (kopierat från bostadsannonser) och två virtuella barn vid namn Roger (Gogge) och Felicia (Fejan). Barnen är evigt fem och tre år, så att Gullan kan lägga upp foton på dem med söta kläder

Valfrid är fastighetsmäklare, och det finns inget hus eller lägenhet som han inte kan sälja till högt pris. Välförtjänt har han belönats med Brylunda språkvårdares stora pris för den beundransvärda kreativitet han visat, när det gäller att beskriva olika typer av bostadsobjekt (t.ex. insynsskyddad renlighetsavdelning, originella tapeter, naturlig utsikt med viss sjöglimt). På sistone har han introducerat ett ”ödehuskoncept”, och efterfrågan på ruffiga hus där allt användbart rivits ut har varit så stor, att Gårdbergs Snickeri har fått nytillverka hus som förses med viss patina.