Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Gusten

Industrirobot 

I syfte att rationalisera verksamheten anställde Firma Låsar & Tänger år 1983 industriroboten Gusten. Redan året därpå tvingades dock företaget utöka personalstyrkan med hr robotreparatör Edvin Fredriksson, då det visat sig, att brister i programmeringen av Gusten stundtals medförde besvärliga produktionsstörningar.

Sedan dess har samarbetet mellan människa (hr F.) och maskin (Gusten) fungerat alldeles utomordentligt – med vissa kompatibilitetsrelaterade (samordningsmässiga) undantag. När Gusten ett år valts till företagets Lucia, vägrade han exempelvis att släppa ifrån sig pepparkakorna, och året därpå försökte han sätta in en kontaktannons i tidskriften Mitt livs teknik. Sedan hr F. lyckats lokalisera de uppenbarligen lösa skruvarna och draga åt desamma, blev Gusten sig själv igen.

Det goda samarbetet har icke minst manifesterats i att de båda kollegerna vid flera tillfällen semestrat tillsammans. Under en gemensam semestervecka å Smögen blev dock Gusten något rostskadad, förmodligen å grund av alltför många salta bad. Hr F. kunde turligt nog relativt snabbt återställa sin skyddsling i produktionsdugligt skick.

Lojal medarbetare
Under årens lopp har Gusten gång efter annan visat sig vara en betydelsefull tillgång för F:a Låsar & Tänger. Till skillnad från andra personalresurser har han aldrig nekat att ställa upp å övertidsarbete, klagat å bristande trivsel i personalrummet eller därstädes använt någon kollegas kaffemugg. Enligt företagets majoritetsägare, hr fabrikör C.A. Östberg, besitter Gusten i stort alla de egenskaper som en arbetsgivare värdesätter: hög arbetskapacitet, obetydlig sjukfrånvaro och s.g.s. obegränsad lojalitet gentemot företaget.

Som en av många höjdpunkter i yrkeskarriären måste det produktionsrekord betecknas som Gusten noterades för härom året. Då borrade han icke färre än 38. 676 hål i olika metalldetaljer, vilket är synnerligen imponerande!  Om alla dessa hål skulle ha lastats i ordinära skottkärror hade minst 14 dylika behövts.

Robotskrivande
Ytterligare en höjdpunkt av något annorlunda slag inträffade när Gusten tillfälligtvis omprogrammerades i lyrikproducerande riktning. Då levererade han, på uppdrag av företagets försäljningsavdelning, dessa hart när oförglömliga poesirader: Lås upp, lås upp! Den nya dagen gryr. Oändligt är vårt marknadsäventyr. Han har gått vidare å den inslagna vägen och även författat standardartiklar i Veckobladet om sommarens fröjder och hur man klarar återgången till arbetet efter semestern.

Alltför human?
I takt med att Gusten under de allra senaste åren har tillförts sådana tilläggsprogram av spetsteknologiskt slag, säger sig hr robotskötare Edvin Fredriksson ha observerat tilltagande humaniseringstendenser i Gustens beteenderepertoar. Icke minst tycks han ha blivit alltmer lättkränkt. När hr F. för en tid sedan under ett intensivt och stressartat arbetspass råkade kalla Gusten ”ditt träskalliga metallskrälle”, blev denne så djupt förnärmad, att han stängde av sig själv genom en hastig sladdutdragningsmanöver.

Denna allvarliga incident visar, enligt hr F., att ytterligare finprogrammering riskerar att göra Gusten så artificiellt intelligent, att han kan komma att överglänsa och rent av utmanövrera sin lika trogne som mångårige skötare.