Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Malte Janzzon

Konstmålare

Den som träder in i stora matsalen på Stadshotellet i Grönköping kan där (på västra väggen) beundra en omfångsrik väggmålning som föreställer stadens stora torg, där kända och mindre kända grönköpingsbor samlats kring statyn av Erik Läspe & Halte.

Målningen – en s.k. temperamentsmålning – är utförd av stadens konstmålare Malte Janzzon, f. Jansson, mot ersättning in natura: han lär ha ökat sin vikt med åtta kilo på kuppen. Arbetsprocessen kunde följas av matsalens gäster, något som bidrog till såväl konstverkets som konstnärens popularitet.

I hotellets festvåning fanns en tid ett annat Janzzonskt verk, nämligen Wiener-Blut med motiv från en nyårsbal i grönköpingssocieteten. Tavlan rönte dock kritik och nedtogs därför och ställdes på vinden. Det anmärktes fråm sakkunnigt håll på att ordnar och militära gradbeteckningar hade återgivits felaktigt, att herrarna var väl rödmosiga, och att damerna var alltför djupt dekolleterade. För den konsthistoriskt bevandrade går tankarna osökt till turerna kring hr dalamålaren Carl Larssons Midvinterblot i Nationalmuseum.

Plumpism!
Det är dock inte alltid som hr Janzzons konst är så lättillgänglig och föreställande som i de nämnda verken. Han har prövat de flesta ismer och även uppfunnit några egna. Främst står plumpismen, som innebär att konstnären spontant skvätte färg på dukarna och lämnade tolkningen till åskådarna. Stilen upptogs på den fana som Stockholms stad använde under kulturhuvudstadsåret 1998, dock utan att upphovsmannen vederbörligen uppmärksammades eller honorerades.

En annan innovation var äggismen, där motivet målades på äggformade dukar och således kunde betraktas från alla håll. Men även andra material än olja och akryl har kommit till konstnärlig användning, t.ex. grus, cement, tidningspapper och pinnar. De djärva experimenten hindrar dock inte att hr Janzzon målar societetsporträtt eller röda stugor, när kassan behöver förstärkas eller kvarskatten blivit hög.

Horisontellt monument!
Stundom ger sig konstmålaren även in på det skulpturala och monumentala gebisset (i konkurrens med hr bildhuggaren Fidias Berglund). Mycket uppmärksammad blev tanken på en skulptur i form av ett upp- och nedvänt utropstecken i granit, men det är osäkert om idén kom till utförande, och i så fall hur.

Utanför köpcentret Läspegallerian i Vimmelberga kan besökaren emellertid glädja sig åt ett horisontellt monument i form av färgklickar på stenläggningen. En tolkning är att det är fråga om kung Erik Läspe & Haltes historiska fotspår.

Nytt namn!
Hr Janzzon nöjer sig inte med att byta stil – han har också på senare tid bytt namn och framträder som Malcolm von Cricket. Stadens konstvänner väntar spänt på hur han då skall måla: blir det n-k-t, blommor, fåglar eller röda stugor?

Konstmålaren är inte gift, och om hans privatliv är föga känt. Han lever uppenbarligen helt och fullt för och i sin konst!