Tryck "Enter" för att gå vidare till kommentarer

Mårten Sjökvist

Borgmästare

Mårten Sjökvist blev redan 1917 Grönköpings borgmästare efter de betydligt  mer kortlivade företrädarna Karl Fredrik Isak Emanuel Ignatius Andersson och Frithiof Nordbergh. Han är Rådhusrättens ordförande, men i stadens förvaltning har han förlorat sitt inflytande till stadsrådet Joel Eriksson (S).

Desto mer glädjande för borgmästaren var det då, att han inkallades som medlare och regeringsmakare, sedan 2018 års kommunalval i Grönköping slutat i ett dött lopp mellan de politiska blocken. Med hjälp av rikligt med kaffe och kakor från Engla Sjödins Bag. & Conditori lyckades han förmå alla partier som kommit in i kommunfullmäktige att bilda en samlingsregering under stadsrådet Erikssons ledning. Moderatledaren Justus Brylén blidkades med en nyinrättad post som vice stadsråd.
Annars ligger borgmästarens åligganden mest på det representativa planet.  Närhelst ett högstämt tal bör hållas, är det till borgmästaren man vänder sig, oavsett om det är nyår, Valborg eller midsommar. Att samma formuleringar återkommer år efter år är ingenting som bekymrar grönköpingsborna – tvärtom följer de med i talet och kan också sufflera, om borgmästaren tappar sitt manus eller vänder två sidor åt gången.

Matglad!
I den trängre vänkretsen inom Grönköpings Gille ägnar herr Sjökvist gärna sin talekonst åt julbordets läckerheter, den knapriga gåsen vid Mårten och de mytomspunna ålarna vid höstens ålagille. I Grönköpings Veckoblad har han bidragit med gastronomiska artiklar, bl.a. om hur man mosar ägg eller äter en semla.

Matintresset har lett till en viss rondör, som dock allmänt ses som klädsam. ”Urban” är ett ord som gärna används för att karakterisera hr Sjökvists på en gång godlynta och värdiga person. Givetvis har han mottagit en ordensutmärkelse, men sedan ordensväsendet avskaffats, tituleras han f.d. R.V.O.

Vid sidan av juridiken hinner borgmästaren med ett stort antal styrelseuppdrag i t.ex. Grönköpings Maltkvarn, AB Ångbadhuset, Sparbanken, Planteringsnämnden och Djuriska Parken.

Hustrun är fru borgmästarinnan Tekla Sjökvist, född Sparfhöök. Paret har döttrarna Irma Viola och Doris samt sonen, kandidat Joseph Sjökvist, som dessvärre enleverade fröken Karin Jonsson tillsammans med stadskassan och försvann till okända öden. Den citterspelande Irma är förlovad med  föreståndaren för Varuskrapans tricotageavdelning Alfred Vestlund, också välkänd poet. Doris är aktivist och engagerad i en lång rad behjärtansvärda frågor som klimat, stadsmiljö och djurskydd.